naar Marker Nieuws indexpagina
Verslag Oranjevereniging 'Marken & Oranje' 2017
 
Naar aanleiding van de Algemene Jaarvergadering van donderdag 9 november 2017, hierbij het verslag van het afgelopen jaar van de Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje'
 
Verslag van de secretaris, november 2017
 
De vorige algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 10 november 2016. Op dit moment telt het bestuur van de Oranjevereniging 12 leden. Sinds de vorige ledenvergadering zijn we 7x bij elkaar gekomen voor een vergadering.
 
27 april: Koningsdag
Wegens de slechte en koude weersvoorspelling voor Koningsdag, is, net als vorig jaar, 2 dagen ervoor al besloten om alle festiviteiten te verplaatsen naar dorpshuis 'Het Trefpunt'. Dit is op Marken bekend gemaakt door het op de Marker Nieuws website te plaatsen. Omdat in de ochtend nog wel droog weer voorspeld was, hoopten we dat de activiteiten tot na de aubade wel buiten konden doorgaan.
Koningsdag startte zoals voorgaande jaren Koningsdag en daarvoor Koninginnedag startte: Met het rondrijden van een paar brommers, vanaf ongeveer 5.00 uur en sinds een aantal jaren met het rondlopen en rondfietsen met (gas)toeters.
Om 7.00 uur was er reveille: Verspreid binnen Marken stonden muzikanten van Christelijke muziekvereniging 'Juliana' met hun muziekinstrument vanaf hun huis of in de straat de reveille te spelen.
Twee jongedames van Juliana stonden op de Kerktoren te blazen.
Het vlaghijsen vond met en door de militairen om 8.00 uur plaats op het Kerkplein. Onder grote belangstelling en met ceremonieel ging de vlag in top. Het was nog steeds droog en na de muzikale rondgang door Marken met de Christelijke muziekvereniging 'Juliana' vond de aubade plaats op een bomvol Kerkplein. Burgemeester L. Wagenaar-Kroon was voor deze gelegenheid in Marker klederdracht gekleed door Neeltje van Altena-Boneveld en Jannetje Uithuisje-Schouten. De burgemeester nam de aubade af en was in gezelschap van enkele leden van het College van Burgemeester & Wethouders.
 
Dit jaar was er één persoon op Marken die een Koninklijke onderscheiding had ontvangen en die werd bij deze gelegenheid in het zonnetje gezet, dit was de heer Jaap Schipper. Ook de gedecoreerden die niet op Marken wonen waren aanwezig.
De basisschoolkinderen hadden mooie nieuwe Koningsliedjes ingestudeerd en deze werden luidkeels ten gehore gebracht, onder muzikale begeleiding van 'Juliana'.
Na de aubade liep iedereen achter de 'Juliana' aan vanaf het Kerkplein naar dorpshuis 'Het Trefpunt'. Daar stond de koffie klaar met een “opgespoten” cakeje , ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Oranjevereniging op Marken, voor alle leden van de Oranjevereniging wat één ieder zich goed liet smaken. Voor de kinderen was er een oranje ijsje.
Het Marker Brass Ensemble (MBE) stond opgesteld voor het podium en heeft een spetterend optreden ten gehore gebracht tijdens de koffie, van 11.00-12.00 uur.
 
Vanaf 12.00 uur werden de marktkramen in gebruik genomen die van tevoren door de bestuursleden van de Oranjevereniging waren klaargezet. Deze stonden opgesteld in de hal van Het Trefpunt. Een bar met tap stond achterin de grote zaal. Deze was goed te bereiken. Buiten naast de hoofdingang stond het springkussen en ballenbak, de kraam met poffertjes bakken en de visbakkraam. De kindervrijmarkt zou, wegens ruimtegebrek, buiten bij Het Trefpunt plaatsvinden, omdat het erg koud was en regen werd voorspeld was de kindervrijmarkt ondergebracht in twee MES tenten.
Binnen in het Trefpunt was het feest. De COV had van tevoren de zaal met kleurrijke oranje vlaggetjes versierd en er waren statafels en diverse stoelen neergezet. Ook kon men op het podium plaatsnemen op de daar aanwezige stoelen met tafels. Hoewel het allemaal wat anders liep dan buiten was het, evenals vorig jaar, genieten geblazen. Er waren veel mensen aanwezig, ondanks de vakantieperiode en het slechte weer en er was eten en drinken voldoende te verkrijgen. Ook was het druk op de kindervrijmarkt. Daar toonden diverse  kinderen hun waren en werd veel ge- en verkocht. Het was druk en vol, maar toch gezellig.
De poffertjes waren vooral bij de kinderen in trek, maar ook de gebakken vis, haring en broodjes worst lieten zich goed smaken door de aanwezigen.
De kinderen leefden zich uit op het springkussen, de ballenbak en/of bij de clown Peppino, die rondliep in Het Trefpunt.
Na het optreden van Het MBE kon het muzikale middagprogramma van start gaan.
Als eerste speelde gelegenheidsband Men in Black, zij speelde een divers repertoire. Hierna trad de Neil Youn Coverband op, deze band trok veel publiek, zij speelden leuke muziek en zorgden voor veel gezelligheid. Daarna het zanguurtje, evenals vorig jaar begeleid door de Feestband van Juliana en met medewerking van Nick Springer en Maikel Schipper op keyboard en drum en vier mannen van Het Marker Mannenkoor om het geheel in te zetten en voor te zingen. Het was weer een groot succes. Veel vaderlandse liederen werden gespeeld en andere liedjes van weleer. Dit blijft een jaarlijks hoogtepunt, vooral voor de oudere generatie op Marken.  Er werd door velen meegezongen, zowel door jong als oud.
Vervolgens kwamen de Kokosmakronen, het dak van Het Trefpunt werd er bijna vanaf geblazen. Iedereen zong en danste mee met de liedjes van deze populaire Markerband.
Wegens technische problemen was één en ander uitgelopen en werd pas om 19.00 uur afgesloten, uiteraard met Het Wilhelmus, wat luidkeels werd meegezongen.
 
Het rondschrijven van de SMJ en de Oranjevereniging, een week voor koningsdag, betreffende het alcoholgebruik op deze dag, is, voor zover wij konden zien, goed nageleefd.
Wederom door slechte en koude weersvoorspellingen moesten de festiviteiten naar binnen verplaatst worden,  maar het is weer een geslaagde dag geworden.
Het is moeilijk in te schatten hoeveel aanwezigen er  waren. Het was slecht en koud weer en het was vakantie. Toch hebben we er met elkaar een mooi dag van weten te maken. Mede dankzij de samenwerking met andere verenigingen en Het Trefpunt.
 
4 mei: Dodenherdenking
De herdenking begon om 19.15 uur binnen in Het Trefpunt. Om 5 voor 8 stond iedereen buiten voor het laatste deel van de herdenking dat buiten bij de gedenktekens zou plaatsvinden en voor de 2 minuten stilte.  Er vond een kranslegging plaats en er was gelegenheid om bloemen neer te leggen.
De herdenking werd druk bezocht, zowel door oud als jong. Het weer liet zich gelukkig van een goede kant zien. Namens Burgemeester & Wethouders was wethouder Jacob Kes aanwezig, hij deed namens de Gemeente Waterland een kranslegging. De dienst stond dit jaar onder muzikale begeleiding van Christelijke muziekvereniging 'Juliana' en het Christelijk Gemengd Koor 'Marcantat'. Een aantal kinderen van groep 8 van de Basisschool 'De Rietlanden' las een gedicht voor, alsmede de namen van de Marker gevallenen en de inzittenden van de Britse bommenwerper, die een aantal jaren terug vlakbij Marken is geborgen en waarvoor een gedenkteken staat naast dat van de Marker slachtoffers. Ook hielpen de leerlingen bij het leggen van de kransen. Na afloop was er in Het Trefpunt koffie of thee voor alle deelnemers.
Het was weer een mooie, bijzondere en gedenkwaardige dienst.
 
5 mei: Kienen
Dit evenement vond, evenals voorgaande jaren, plaats in de kantine van Sportvereniging Marken, voor onze leden van 60 jaar en ouder. Degenen die slecht ter been waren konden gehaald en later weer thuisgebracht worden met de auto door één van de bestuursleden van de Oranjevereniging. De entree was € 5.- per persoon.
Alle aanwezigen kregen koffie met gebak en later een borrel en een hapje aangeboden. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. Er waren mooie prijzen te winnen en alle 67 belangstellenden gingen na afloop tevreden naar huis.
  
Ook voor het komende jaar worden al voorbereidingen getroffen voor de diverse festiviteiten. Wij hopen met elkaar weer datgene te organiseren, wat u al jaren van ons gewend bent.
 
Namens de Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', de secretaris
 
 De Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' zoekt nog mensen voor het Bestuur.
Lijkt het u wat om in een gezellig team mee te draaien, sluit u dan bij ons aan.
We hebben dringend mensen nodig!!
 

Bron: Christelijke Oranje Vereniging 'Marken & Oranje', zaterdag 18 november 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina