naar Marker Nieuws indexpagina
Veel nieuws tijdens Openbare Vergadering Eilandraad
maandag 27 november 2017 in dorpshuis 'Het Trefpunt'
Dit gebouw komt op de algemene parkeerplaats van Marken (zie punt 2)
(de gemeente Waterland heeft dit gebouw begroot voor € 253.000, zie begroting 2018)

 

Op maandag 27 november 2017 was de halfjaarlijkse Openbare Vergadering van de Stichting Eilandraad Marken. De opkomst viel wat tegen, wellicht had dit met het slechte weer te maken. Er was overigens wel veel nieuws te melden; vooral ook voor (oudere) jongeren. Die doelgroep bezoekt helaas maar weinig de openbare vergaderingen. Dat is jammer, omdat behoud van leefbaarheid op Marken vooral ook over hun toekomst gaat.
 
In onderstaande presentatie treft u onder meer de volgende onderwerpen aan:
 1. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter en secretaris vanwege de maximale zittingsperiode van twee keer drie jaar;
 2. Hoe gaat het gebouwtje voor Toiletten, Pinnen en Gastvrouw(-heer) op het parkeerterrein er naar verwachting uitzien?
 3. Hoe kan overlast door toerisme worden gemeten en hoe kunnen inwoners daarbij helpen?
 4. Wat zijn de plannen voor recreatieve voorzieningen voor de Omringdijk en de Bukdijk?
 5.  Hoe kansrijk zijn volgens Coöperatie Zon op Marken zonnepanelen op de Bukdijk?
 6. Welke natuurontwikkelingen zijn volgens Rijkswaterstaat mogelijk op en rond Marken?
 7. Wat is het advies van de werkgroep Natuur & Milieu van de Eilandraad daarover?
 8. Wat wordt waarschijnlijk de nieuwe regeling voor de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan?
 9. Hoe staat het met het zorgconcept ‘Herbergier’ op Marken?
 10. Hoe ver zijn de woningbouwplannen Buurterstraat 2 (winkel Kes) en Westerstraat 25 (Flying Sailer)?
 11. Wat is de beoogde verdeling tussen sociaal, sociaal plus en vrije sector bij het bouwplan sportpark SV Marken?
 12. Gebeurt er nog iets met de Loods aan de Kruisbaakweg?
 13. Is er al meer bekend over de evaluatie Parkeren & Inrijden Marken?
 14. Gaan we als Marken zelf het doorrijden van toeristen vastleggen en hoe dan?
 15. Hoe en door wie kan het eventuele parkeren in de berm bij Het Kruis worden vastgelegd in verband met de jaarevaluatie N518 van de Provincie Noord-Holland?
 16. Hoe zit het met de werkelijke aanrijtijden (en eisen) van de ambulance?
 17. Wat zijn de restpunten van de schouw Openbare Ruimte met gemeente Waterland (mei 2017), en wanneer worden deze afgerond?
 18. Gaan schapen in de toekomst gedeeltelijk de bermen van de gemeente kort houden?
 19. Hoe zit het met de evaluatie van de grote ontruimingsoefening Waterwolf van november 2016?

 

 Presentatie Openbare Vergadering ER, maandag 27 november 2017 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, donderdag 30 november 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina