naar Marker Nieuws indexpagina
Compromis parkeren bij Deen Supermarkt op Marken lijkt in zicht

 

Onlangs heeft gemeente Waterland via borden duidelijk gemaakt dat parkeren bij de ingang van de Deen Supermarkt (Deen) alleen is voorbehouden aan vergunninghouders ‘Parkeren Marken’. Klanten van Deen van buiten Marken, maar ook Marker klanten zonder parkeervergunning, mogen daar dus niet parkeren.
 
Deen heeft hierover aan de bel getrokken bij zowel gemeente Waterland als de Eilandraad. Vervolgens is dit onderwerp tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad (maandag 27 november 2017) besproken.
 
De optie om deze vier parkeerplaatsen herkenbaar te maken als Deen-parkeerplaatsen werd als het meest kansrijk gezien. De Eilandraad heeft deze optie ondertussen besproken met zowel gemeente Waterland als Deen en zij willen dit graag samen met de Eilandraad nader uitwerken.
 
De onlangs gestarte evaluatiegroep 'Parkeren & Inrijden' van de Eilandraad gaat hier in december 2017 mee aan de slag. Tegelijkertijd wordt het concept van de evaluatie Parkeren & Inrijden Marken in december met gemeente Waterland besproken.
 
Dit betreft de volgende drie evaluaties:
  1. Nieuw ingevoerde bezoekerspas systeem met bijbehorend volledig parkeerverbod
  2. Parkeeroverlast Marker ontheffinghouders
  3. Inrijden door toeristen en ander niet bestemmingsverkeer
Wij houden u op de hoogte van de voortgang en dringen uiteraard aan op een snelle oplossing voor Deen.

 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 2 december 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina