naar Marker Nieuws indexpagina
Aandacht voor afvalscheiding in de gemeente Waterland
Vanaf januari 2018 wordt PMD-afval ook opgehaald in de historische kern van Marken
Eerder hebben wij gemeld dat bij inwoners van de historische kernen van Monnickendam en Marken, die nu zakken gebruiken voor het aanbieden van restafval, in januari 2018 ook het PMD-afval in zakken huis aan huis wordt opgehaald.
 
Deze inwoners ontvangen nog een brief én een inzamelschema hierover. Wel is nu al duidelijk dat begin januari 2018 de eerste inzameling wordt overgeslagen om zo het restafval van de kerstperiode mee te kunnen nemen.
 
PMD als grondstof.
Het is de afgelopen periode vaker in het nieuws geweest….is de inzameling PMD wel zo effectief? Het antwoord is volmondig:  ja. Helaas zit er nog een te groot aandeel restafval in het PMD materiaal. Dit kan nog beter.
Het materiaal wordt verzameld, gescheiden van restafval, gespoeld, gesorteerd en verkleind in 5 stromen plastic. De stromen PET, PE, PP, folies en mix vinden vervolgens hun weg als grondstof naar nieuwe artikelen. Ook de stroom apart gehouden drankkartons wordt met succes tot nieuwe voorwerpen verwerkt. Waar we nu voor staan is een verbeterslag in de hele keten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dat:
  • inwoners en gemeenten zich inzetten voor minder vervuiling, minder afval en betere scheiding
  • producenten/leveranciers voor beter recyclebaar materiaal te kiezen
  • overheden en het bedrijfsleven meer duurzaam inkopen
  • producenten van verpakkingsmateriaal meer gerecycled materiaal gaan gebruiken
  • recyclers en sorteerders de kwaliteitseisen (minder mixen van diverse plastics in 1 verpakking) aanpassen zodat de producten beter te scheiden en sorteerbaar zijn.
Alle partijen hebben een belangrijke een rol. De uitdaging is om het met elkaar zo effectief mogelijk te maken de PMD stroom te beperken, zuiver te houden en ook gerecyclede producten in te zetten.Tevens is gebleken dat een voorscheiding van PMD mensen in het algemeen bewuster maakt van hun afval en het afvalscheidingsgedrag. Dit heeft ook weer een positief effect op andere afvalstromen.
 
Toelichting op de weekmarkt Monnickendam
Wij zijn van plan om u uitgebreid te informeren tijdens de weekmarkt op 16 december 2017. U kunt dan met al uw vragen over ons grondstoffenbeleid bij ons terecht. Waarom houden we glas, oud-papier en PMD afval apart? Hoe zit het met het nieuwe inzamelschema? Wat mag er bij grofvuil? Graag geven wij u antwoord op deze en ook andere vragen.
 Aanvraag plastic zakken voor plastic verpakkingsmateriaal 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 4 december 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina