naar Marker Nieuws indexpagina
Parkeerhokje en de drie P's
 

In het recente overleg tussen de wethouder en het bestuur van Stichting Promotie Waterland (SPW), heeft de gemeente de plannen ontvouwd over de bouw van een nieuw gebouwtje op het parkeerterrein van Marken voor de zgn. 3 Ps: Parkeren, Plassen, Pinnen. In dat nieuwe gebouw is ook een ruimte voorzien, waar een gastvrouw of gastheer kan zitten.  De gemeente vindt het parkeerterrein op Marken het visitekaartje van de gemeente Waterland aldaar. Een gastvrij entree voor bezoekers is een van de actiepunten in de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme 2015-2017 van de gemeente Waterland en is dus meer dan welkom.

De wethouder heeft nu aan SPW gevraagd of na de eerdere realisatie van het informatiepunt aan de haven SPW in staat is om het gastheerschap te kunnen invullen. We hebben toegezegd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn; we zijn daarover tegelijk ook in gesprek met de Eilandraad.

SPW heeft geen budget voor een betaalde functie aldaar, dus het gaat om activiteiten op vrijwillige basis. Daarom doen we deze inventarisatie en roepen we ieder van jullie, die daarin interesse heeft, op om te reageren.

Toelichting
Het invullen van het gastheerschap (m/v), zoals de gemeente dat voor ogen heeft, is tweeledig.

1. Serviceverlening aan recreanten met (toeristische) informatiebehoefte

Het betreft hier het geven van informatie over wat Marken aan toeristische mogelijkheden te bieden heeft. Denk aan de locatie van toeristische voorzieningen, openingstijden etc. Het gaat om de baliefunctie die het infopunt aan de haven momenteel ook al heeft. Op basis van de gebleken behoefte geeft de gastvrouw/-heer informatie en/of wijst de gast op het aanwezige informatiemateriaal of op alternatieve routes die bezoekers kunnen bewandelen bij drukte. Bezoekers moeten een welkomstgevoel ervaren.

2. Serviceverlening aan bezoekers met betrekking tot parkeren

Het gaat om het begeleiden van bezoekers die problemen ondervinden bij de parkeerautomaat. Het betreft voornamelijk uitleg over hoe de parkeerautomaat werkt en wat de tarieven zijn. Eind oktober 2017 zijn de laatste aanpassingen gedaan in de parkeerautomaten waardoor invoering door bezoekers nauwelijks tot geen problemen meer zou moeten opleveren. Toch is het gewenst dat de gastheer/vrouw bij problemen kan assisteren.

Daarnaast behoort exploitatie van de 6 toiletten in het gebouw op het parkeerterrein tot de mogelijkheden. Dagelijks meerdere keren schoonmaken van deze toiletten kan zorgen voor extra inkomsten. Op de deuren van de toiletten komen muntsloten. De inkomsten zijn voor diegene die de toiletten schoonmaken.

De openingstijden worden in overleg vastgesteld. Wenselijk is dat er dagelijks bezetting is vanaf een week voorafgaand aan de opening van de Keukenhof tot het einde van het toeristische seizoen (na de herfstvakantie). In het winterseizoen is bezetting minimaal wenselijk in de weekenden en vakanties.  

Reacties
We verzoeken iedereen die interesse heeft voor
vrijdag 22 december een mail te sturen naar onderstaand mailadres. Als u nog eventuele vragen heeft, belt u dan gerust even.

Na de 22e kijken we wat de interesse heeft opgeleverd en bespreken we met de gemeente de eventuele vervolgstappen.  

 
bestuur@onswaterland.nl Website SPW

Bron: Stichting Promotie Waterland, maandag, 11 december 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina