naar Marker Nieuws indexpagina
Kerstboomverbranding gaat door!
 
Gemeente Waterland heeft recent aangegeven te stoppen met het organiseren van kerstboomverbrandingen, waaronder die op Marken. In plaats daarvan kunnen kerstbomen op dinsdag 9 januari tussen 15.00 en 16.30 uur worden afgegeven bij de oude gemeentewerf (Boxenring 39a Marken). De bomen gaan, net zoals het GFT, naar de verwerker die het gebruikt als biomassa. De gemeente vergoedt nog wel 0,25 per aangeleverde boom.
 
Omdat de Eilandraad en de Brandweerpost Marken van mening zijn dat hiermee een jarenlange traditie voor de kinderen van Marken verloren gaat, is besloten de verbranding zelf te organiseren. De verbranding vindt zoals gebruikelijk plaats op de eerste zaterdag na Oud & Nieuw bij het strandje in de bocht bij de Minnebuurt. Mocht de wind ongunstig staan, dan wordt de verbranding verplaatst naar het strandje te zuiden van de Haven. De kerstbomen kunnen zaterdag 6 januari vanaf 16.00 uur worden aangeleverd. Om 17.00 uur worden ze onder begeleiding van Brandweerpost Marken aangestoken.
 
De Eilandraad heeft de afgelopen dagen alles in het werk gesteld om alsnog de benodigde ontheffingen en toestemmingen te verkrijgen bij gemeente Waterland, Omgevingsdienst IJmond en Rijkswaterstaat. Gemeente Waterland en Omgevingsdienst IJmond hebben reeds hun medewerking toegezegd. Ook Rijkswaterstaat wil in principe meewerken, maar heeft nog aanvullende vragen. Naar verwachting zal het formele deel tijdig geregeld zijn.
 
Wat betreft de vergoeding van 0,25 per boom, neemt de Eilandraad dit nu eenmalig voor haar rekening. Zij gebruikt hier het eerder van gemeente Waterland ontvangen Jeugdparticipatiebudget voor. Gedurende 2018 wordt bekeken hoe een en ander de komende jaren wordt georganiseerd en gefinancierd.
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, vrijdag 29 december 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina