Bron : Telegraaf, zondag 4 februari 2007
 
BEREKENING:
Bovenstaand artikel € 195,12 is volledig vrijgesteld (15% van het minimumloon) € 1.300,80 * 15% = € 195,12
betreft periode n.a.v. bovenstaand voorbeeld:  
01 januari - 30 juni 2007 € 580,= -/- € 195,12 : € 384,88 * 2/3 : € 256,58
  Aanvullende AOW uitkering : € 653,73 -/- € 256,58 = € 397,15
     
  Info van SZW: (vanaf 1 juli 2007)
 
  • Een alleenstaande ontvangt een netto pensioen per maand dat gelijk is aan 70% van het netto-minimumloon per maand.
  • Een AOW-gerechtigde alleenstaande ouder met een kind jonger dan 18 jaar ontvangt netto 90% van het netto-minimumloon per maand.
  • Gehuwde, geregistreerde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op AOW (netto 50% van het nettominimumloon).
  • Is de partner nog geen 65 jaar, dan hebt u recht op een toeslag. Is het recht op ouderdomspensioen ingegaan vσσr 1 februari 1994 en is de partner nog geen 65 jaar, dan komt het pensioen overeen met 70% van het netto-minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30% (€ 355,11). Voor na die datum ingegane pensioenen is de toeslag maximaal € 660,01.
  • De toeslag is afhankelijk van het inkomen uit of in verband met arbeid van de jongere partner (en van diens aantal verzekerde jaren). Bij pensioenen ingegaan vanaf 1 juli 1996 wordt inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) geheel van de toeslag afgetrokken.
  • Van inkomen uit arbeid (loon, VUT, prepensioen en bovenwettelijke aanvullingen) - en bij pensioenen ingegaan vσσr 1 juli 1996 ook van inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld een WAO-, WIA of WW-uitkering) - blijft een deel buiten beschouwing: 15% van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere. Bij een bruto inkomen beneden € 197,55   wordt de toeslag nog volledig uitbetaald. Bij een bruto inkomen boven € 730,22 (bij de 30%-toeslag) of € 1.187,57 (bij de 50%-toeslag) wordt in het geheel geen toeslag meer uitbetaald. Daar tussenin wordt de toeslag gedeeltelijk uitbetaald.
  • Voor wie 65 jaar wordt op of na 1 januari 2015 is geen toeslag meer mogelijk.
  • Naast de AOW-uitkering heeft elke AOW-gerechtigde recht op een tegemoetkoming. Deze AOW-tegemoetkoming is in 2007 bruto € 13,82 per maand.
 
  http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?link_id=120985&doctype_id=15#9179300  

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **