Met de Pemba verdwijnt de premiedifferentiatie
In verband met de afschaffing van de Pemba (Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) is vanaf 1 januari 2008 geen premiedifferentiatie meer voor de WAO. Dat betekent simpel gezegd dat de WAO-lasten niet langer afhankelijk zijn van de uitkeringskosten en dat werkgevers allemaal precies hetzelfde percentage WAO-premie gaan betalen. Daardoor kunt u ook geen eigenrisicodrager meer worden voor de WAO.

Risico is verdwenen
Met ingang van 1 januari 2008 wordt de premiedifferentiatie voor de WAO afgeschaft. Dit geldt voor alle bedrijven, ongeacht de omvang. Vanaf die datum zijn alle werkgevers precies hetzelfde premiepercentage voor de WAO verschuldigd. Dit houdt in dat u als werkgever niet langer het risico loopt om met hogere of lagere kosten te maken te krijgen, al naar gelang het aantal arbeidsongeschikte medewerkers in uw bedrijf. Hierdoor kunt u er ook niet langer voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de WAO. Er bestaat immers geen risico meer!

Officieel kabinetsbesluit
Hoewel de uniforme WAO-premie pas ingaat in 2008, is het nu al niet meer mogelijk u aan te melden als ERD voor de WAO. Aanvragen die vr 24 november 2006 zijn ingediend, worden nog wl in behandeling genomen (voor startende werkgevers geldt een uiterste datum van 21 december 2006). Aanvragen die na die datum zijn binnengekomen, worden afgewezen. Deze datum is officieel vastgesteld door het kabinet.

 
 
Bron : UWV nieuws februari 2007, vrijdag 23 februari 2007

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **