Bron : Telegraaf, zondag 13 mei 2007
OPMERKINGEN:
Tabel 1: Factor:  
tot 20 jaar : 16 55 tot 60 jaar : 11 75 tot 80 jaar : 5
20 tot 30 jaar : 15 60 tot 65 jaar : 10 80 tot 85 jaar : 4
30 tot 40 jaar : 14 65 tot 70 jaar : 9 85 tot 90 jaar : 3
40 tot 50 jaar : 13 70 tot 75 jaar : 7 vanaf 90 jaar : 2
50 tot 55 jaar : 12    
Vrijstellingen Successierecht:
Tabel 2: Boekjaar 2007: Boekjaar 2006: Boekjaar 2005:
Echtgenoot: € 515.928,= € 507.803,= € 503.273,=
Samenwonend (contract): € 515.928,= € 507.803,= € 503.273,=
Samenwonend (tweerelatie) (*) € 515.928,= € 507.803,= € 503.273,=
Samenwonend (meerrelatie): € 257.966,= € 253.903,= € 251.638,=
Kinderen tot 23 jaar: € 4.412,= € 4.342,= € 4.303,=
Kinderen v. 18 t/m 34 jaar ιιnmalig € 22.048,= € 21.700,= € 21.506,=
(*) : geen andere dan kinderen      

************

In alle gevallen minimum vrijstelling na korting met onbelaste aanspraken:
Tabel 3: Boekjaar 2007: Boekjaar 2006: Boekjaar 2005:
Echtgenoot: € 147.410,= € 145.088,= € 143.793,=
Samenwonend (contract): € 147.410,= € 145.088,= € 143.793,=
Samenwonend (tweerelatie): € 147.410,= € 145.088,= € 143.793,=
Samenwonend (meerrelatie): € 73.711,= € 72.550,= € 71.902,=
Kinderen tot 23 jaar: € 10.000,= € 8.680,= € 8.602,=
Invalide kind tot 23 jaar: € 13.230,= € 13.021,= € 12.904,=
Ouder: € 8.819,= € 8.680,= € 8.602,=

************

Uitwerking voorbeeld uit artikel:
Pensioen waarde € 30.000,= / Vrouw is 64 jaar
Na overlijden krijgt vrouw 70% van het pensioen : € 30.000,= * 70% : € 21.000,=
Voor de waardering van het pensioen gebruiken we tabel 1 : 64 jaar = factor 10
€ 21.000,= * 10 : € 210.000,= (50% man & 50% vrouw)
€ 210.000,= * 50% : € 105.000,= (= INKORTING)
Een vast belasting % van : 30%
€ 105.000,= * 30% : € 31.500,=
€ 105.000,= -/- € 31.500,= : € 73.500,= in mindering op de vrijstelling (= IMPUTATIE)
Na aftrek van de waarde van de pensioenrechten resteert : € 515.928,= (tabel 2) -/- € 73.500,= : € 442.428,=
In alle gevallen geldt een minimale resterende vrijstelling van € 147.410,= (tabel 3)

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **