Overzicht belangrijkste punten rijksbegroting 2008

Minister Bos van Financiën heeft dinsdag op Prinsjesdag de rijksbegroting voor volgend jaar aan de Tweede Kamer aangeboden. Een overzicht van de belangrijkste punten:
 • De economische groei is 2,5 procent, voor de meeste huishoudens daalt de koopkracht, de staatsschuld loopt terug en er is een begrotingsoverschot van 0,5 procent
 • De werkloosheid daalt naar 311.000 mensen
 • Er komt een belasting op verpakkingen, die afhankelijk is van het materiaal
 • Vliegen wordt duurder: De heffing wordt € 11,25 voor een nabije bestemming (<2.500 km) en € 45,= voor een verre bestemming.
 • De accijnzen op tabak en alcohol gaan omhoog: een pakje sigaretten wordt € 0,25 duurder, een kratje bier € 0,65
 • De bonus voor de aanschaf van energiezuinige auto’s gaat omhoog van 1000 naar 1400 euro, en de ‘boete’ voor vervuilende auto’s van 540 naar 1640 euro. Een dieselauto die geen fijnstof uitstoot, krijgt een korting van 1000 euro. Voor auto’s die veel uitstoten, geldt een toeslag die kan oplopen tot 4.000 euro
 • De bijtelling voor de auto van de zaak gaat omlaag naar 14 procent van de waarde van de auto bij zeer zuinige auto’s. Voor andere leaseauto’s, die privé worden gebruikt, gaat de bijtelling omhoog van 22% naar 25%.
 • De accijns op diesel gaat per 1 juli 2008 met 3 cent per liter omhoog
 • Woningbouwcorporaties betalen over al hun activiteiten winstbelasting
 • De fiscale kortingen voor werkenden (arbeidskorting) en ouderen gaan omhoog
 • Het tarief van de eerste schijf inkomstenbelasting gaat omlaag
 • De zorgtoeslag, een tegemoetkoming voor lagere inkomens, gaat omhoog als compensatie voor de stijging van de ziektekostenpremie
 • Een leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar
 • Er komt 250 miljoen euro extra voor versterking van dijken langs de kust en de grote rivieren
 • Er gaat 97 miljoen extra naar de jeugdzorg
 • Een bedrag van 63 miljoen euro is bestemd voor de aanpak van criminaliteit, vooral onder de jeugd
 • Het kabinet kondigt ook een aantal maatregelen aan voor na 2008. Zo gaat in 2009 de btw omhoog van 19% naar 20%. De opbrengst wordt gebruikt om de WW-premie voor werknemers af te schaffen (in 2009). Volgend jaar (2008) gaat de WW-premie al omlaag
 • In 2010 wordt er voor 100 miljoen bezuinigd op de kinderbijslag
 • 65-plussers met een aanvullend pensioen van € 18.000,= of meer per jaar gaan meebetalen aan de AOW. Ouderen die tussen hun 62e en 65e aan de slag blijven, krijgen hiervoor een participatiebonus

 

Foto koffertje derde dinsdag in september
Samenvatting Miljoenennota 2008 (in PDF)
 
Bron : Kluwer Salaris Administratie, woensdag 19 september 2007

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **