Bron : Telegraaf, zaterdag 2 januari 2010
 
OPMERKINGEN 2010:
Boekjaar 2010: Boekjaar 2009: Boekjaar 2008:  
Maximaal Eigenwoning forfait: Maximaal Eigenwoning forfait: Maximaal Eigenwoning forfait:  
Zie boven, n.v.t. Zie boven, n.v.t. 1.690.909 * 0,55% : 9.300,=  
          
Arbeidskorting: Arbeidskorting: Arbeidskorting:  
Geboren in: Geboren in: Geboren in:  
1953 en later : 1.489,= (*) - 11,888% 1952 en later : 1.504,= (*) - 12,381% 1951 en later : 1.443,= (*) - 12,430%  
1950 / 1951 / 1952 : 1.752,= (*) - 14,235% 1949 / 1950 / 1951 : 1.762,= (*) - 14,747% 1948 / 1949 / 1950 : 1.697,= (*) - 14,874%  
1948 / 1949 : 2.012,= (*) - 16,555% 1947 / 1948 : 2.018,= (*) - 17,095% 1946 / 1947 : 1.949,= (*) - 17,298%  
1945 / 1946 / 1947 : 2.273,= (*) - 18,884% 1944 / 1945 / 1946 : 2.274,= (*) - 19,442% 1943 / 1944 / 1945 : 2.201,= (*) - 19,723%  
       
(*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan 9.041 (*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan 8.859 (*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan 8.587  
       
Geboren in: Geboren in: Geboren in:  
Alle leeftijden : (**)  - 1,737% Alle leeftijden : (**)  - 1,738% Alle leeftijden : (**)  - 1,758%  
(**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan 9.041 (**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan 8.859 (**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan 8.587  
       
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:  
De afbouw is 56,= als het loon > 47.865,= De afbouw is 24,= als het loon > 44.429,=    
Tussen 43.385 en 47.865 afbouw van 1,25% Tussen 42.509 en 44.429 afbouw van 1,25% N.V.T.  
47.865 -/- 43.385 : 4.480 * 1,25% : 56,= 44.429 -/- 42.509 : 1.920 * 1,25% : 24,=    
       
Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting:  
199,= per gespaard kalenderjaar 195,= per gespaard kalenderjaar 191,= per gespaard kalenderjaar  
       
Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal):  
1.548 (inkomen 50.018) 1.461 (inkomen 47.884) 1.475 (inkomen 47.520)  
735 (inkomen 33.758) 692 (inkomen 32.504) 553 (inkomen 29.069)  
       
WAO-WIA-WGA maximaal: WAO-WIA-WGA maximaal: WAO-WIA-WGA maximaal:
186,65 * 261 (SV-dagen) : 48.715,65 183,15 * 261 (SV-dagen) : 47.802,15 177,03 * 261 (SV-dagen) : 46.204,83
of 4.059,64* 12 maanden : 48.715,65 of 3.983,51* 12 maanden : 47.802,15 of 3.850,40 * 12 maanden : 46.204,83
     
ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal:  
127,16 * 261 (SV-dagen) : 33.189,= 124,01 * 261 (SV-dagen) : 32.369,= 119,66 * 261 (SV-dagen) : 31.231,=  
       
Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,05% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 6,90% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,20%  
Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 4,95% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 4,80% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,10%  
       
Auto van de Zaak Auto van de Zaak Auto van de Zaak  
De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen.      
       
Afbouw Algemene heffingskorting (vanaf 2009)
De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd:
93,33% (1e jaar) (start)
86,67% (2e jaar)
80,00% (3e jaar)
73,33% (4e jaar)
66,67% (5e jaar)
60,00% (6e jaar)
53,33% (7e jaar)
46,67% (8e jaar)
40,00% (9e jaar)
33,33% (10e jaar)
26,67% (11e jaar)
20,00% (12e jaar)
13,33% (13e jaar)
6,67% (14e jaar)
0,00% (15e jaar)
De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1972 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd.
 

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **