Loongegevens bekijken op Mijn UWV

Iedere werknemer kan op Mijn UWV via het digitaal verzekeringsbericht de gegevens over zijn arbeidsverleden bekijken. Sinds 15 maart zijn daar ook de loongegevens te zien.

UWV houdt gegevens bij over het loon en arbeidsverleden van zijn klanten. Die zijn nodig als een werknemer werkloos of arbeidsongeschikt raakt. Aan de hand van die gegevens bepaalt het UWV namelijk de hoogte en duur van een eventuele uitkering.

Sinds 15 maart kan de werknemer de volgende gegevens controleren:
 
* het totale SV-loon dat hij tot nu toe heeft ontvangen over het getoonde jaar;
* het totaal aantal SV-dagen dat hij tot nu toe heeft gewerkt over het getoonde jaar;
* voor welke wetten hij verzekerd is (bijvoorbeeld WIA, WW of Ziektewet).

Voor het geval de gegevens niet kloppen, vertelt het digitaal verzekeringsbericht ook hoe men de juiste gegevens kan doorgeven. Om de gegevens te bekijken is wel een
DigiD nodig.

Bron : UWV, dinsdag 16 maart 2010

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **