Bron : Telegraaf, woensdag 29 december 2010
 
OPMERKINGEN 2011:
Boekjaar 2011: Boekjaar 2010: Boekjaar 2009:    
Maximaal Eigenwoning forfait: Maximaal Eigenwoning forfait: Maximaal Eigenwoning forfait:    
Zie boven, n.v.t. Zie boven, n.v.t. Zie boven, n.v.t.    
            
Arbeidskorting: Arbeidskorting: Arbeidskorting:    
Geboren in: Geboren in: Geboren in:    
1954 en later : 1.574,= (*) - 12,152% 1953 en later : 1.489,= (*) - 11,888% 1952 en later : 1.504,= (*) - 12,381%    
1951 / 1952 / 1953 : 1.838,= (*) - 14,418% 1950 / 1951 / 1952 : 1.752,= (*) - 14,235% 1949 / 1950 / 1951 : 1.762,= (*) - 14,747%    
1949 / 1950 : 2.100,= (*) - 16,667% 1948 / 1949 : 2.012,= (*) - 16,555% 1947 / 1948 : 2.018,= (*) - 17,095%    
1946 / 1947 / 1948 : 2.362,= (*) - 18,915% 1945 / 1946 / 1947 : 2.273,= (*) - 18,884% 1944 / 1945 / 1946 : 2.274,= (*) - 19,442%    
         
(*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan 9.209 (*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan 9.041 (*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan 8.859    
         
Geboren in: Geboren in: Geboren in:    
Alle leeftijden : (**)  - 1,716% Alle leeftijden : (**)  - 1,737% Alle leeftijden : (**)  - 1,738%    
(**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan 9.209 (**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan 9.041 (**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan 8.859    
         
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:    
De afbouw is 77,= als het loon > 50.286,= De afbouw is 56,= als het loon > 47.865,= De afbouw is 24,= als het loon > 44.429,=    
Tussen 44.126 en 50.286 afbouw van 1,25% Tussen 43.385 en 47.865 afbouw van 1,25% Tussen 42.509 en 44.429 afbouw van 1,25%    
50.286 -/- 44.126 : 6.160 * 1,25% : 77,= 47.865 -/- 43.385 : 4.480 * 1,25% : 56,= 44.429 -/- 42.509 : 1.920 * 1,25% : 24,=    
         
Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting:    
201,= per gespaard kalenderjaar 199,= per gespaard kalenderjaar 195,= per gespaard kalenderjaar    
         
Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal):    
1.753 (inkomen 54.264) 1.548 (inkomen 50.000) 1.461 (inkomen 47.884)    
835 (inkomen 36.022) 735 (inkomen 33.743) 692 (inkomen 32.504)    
         
WAO-WIA-WGA maximaal: WAO-WIA-WGA maximaal: WAO-WIA-WGA maximaal:
189,60 * 260 (SV-dagen) : 49.297,00 186,65 * 261 (SV-dagen) : 48.715,65 183,15 * 261 (SV-dagen) : 47.802,15
of 4.108,08* 12 maanden : 49.297,00 of 4.059,63* 12 maanden : 48.715,65 of 3.983,51* 12 maanden : 47.802,15
         
Franchise AWf-premie: Franchise AWf-premie: Franchise AWf-premie:
65,25 * 260 (SV-dagen) : 16.965,00 64,00 * 261 (SV-dagen) : 16.704,00 63,00 * 261 (SV-dagen) : 16.443,00
of 1.413,75* 12 maanden : 16.965,00 of 1.392,00*  12 maanden : 16.704,00 of 1.370,25*  12 maanden : 16.443,00
       
ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal:  
128,565 * 260 (SV-dagen) : 33.42700 127,16 * 261 (SV-dagen) : 33.189,00 124,01 * 261 (SV-dagen) : 32.369,00  
of 2.785,58* 12 maanden : 33.427,00 of 2.765,75* 12 maanden : 33.189,00 of 2.697,41* 12 maanden : 32.369,00
(deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006)  
       
Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,75% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,05% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 6,90%  
Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,65% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 4,95% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 4,80%  
       
  Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie:   
Hoog : 33.427 * 7,75% : 2.590,59 > 2.591 Hoog : 33.189 * 7,05% : 2.339,82 > 2.340 Hoog : 32.369 * 6,90% : 2.233,46 > 2.234  
(per maand : 215,88 * 12 : 2.590,56) (per maand : 194,99 * 12 : 2.339,88) (per maand : 186,12 * 12 : 2.233,44)  
       
Laag : 33.427 * 5,65% : 1.888,62 > 1.888 (bijv. DGA) Laag : 33.189 * 4,95% : 1.642,86 > 1.642 (bijv. DGA) Laag : 32.369 * 4,80% : 1.553,71 > 1.553 (bijv. DGA)  
       
SV-dagen 2011 SV-dagen 2010 SV-dagen 2009  
JAN : 21 JUL : 21 JAN : 21 JUL : 22 JAN : 22 JUL : 23    
FEB : 20 AUG : 23 FEB : 20 AUG : 22 FEB : 20 AUG : 21    
MRT : 23 SEP : 22 MRT : 23 SEP : 22 MRT : 22 SEP : 22    
APR : 21 OKT : 21 APR : 22 OKT : 21 APR : 22 OKT : 22    
MEI : 22 NOV : 22 MEI : 21 NOV : 22 MEI : 21 NOV : 21    
JUN : 22 DEC : 22 JUN : 22 DEC : 23 JUN : 22 DEC : 23    
Totaal : 260 dagen Totaal : 261 dagen Totaal : 261 dagen  
       
Overdrachtsbelasting 2011 Overdrachtsbelasting 2010 Overdrachtsbelasting 2009  
Periode 01 januari tot en met 14 juni : 6% Gehele jaar : 6% Gehele jaar : 6%  
Periode 15 juni tot en met 30 juni 2012 : 2%      
       
Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA:  
3.416,67 * 12 maanden : 41.000,00 3.416,67 * 12 maanden : 41.000,00 3.333,33 * 12 maanden : 40.000,00  
       
Auto van de Zaak Auto van de Zaak Auto van de Zaak  
De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen.    
       
Afbouw Algemene heffingskorting (vanaf 2009)
De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd:
93,33% (1e jaar) (start)
86,67% (2e jaar)
80,00% (3e jaar)
73,33% (4e jaar)
66,67% (5e jaar)
60,00% (6e jaar)
53,33% (7e jaar)
46,67% (8e jaar)
40,00% (9e jaar)
33,33% (10e jaar)
26,67% (11e jaar)
20,00% (12e jaar)
13,33% (13e jaar)
6,67% (14e jaar)
0,00% (15e jaar)
De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1972 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd.
***************************
Bron : Telegraaf, woensdag 29 december 2010

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **