Mededeling LH aangifte doen en betalen vervalt per 2012

Aan het eind van elk aangiftetijdvak krijgen werkgevers van de Belastingdienst een mededeling met de vraag hun aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Per 1 januari 2012 vervalt deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro, aldus Belastingdienst.nl.

Bewaar aangiftebrief loonheffingen
In november krijgen werkgevers van de Belastingdienst de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor 2012. Hierin staan de aangiftetijdvakken van 2012, de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldata en betalingskenmerken. Omdat de mededeling per aangiftetijdvak niet meer wordt verstuurd, is het belangrijk de aangiftebrief goed te bewaren.

Geen acceptgiro maar overschrijving
Wie nu de acceptgiro gebruikt, moet vanaf 2012 zelf een overschrijving doen. Vermeld daarbij altijd het betalingskenmerk van de aangifte. Deze staat op de Aangiftebrief loonheffingen.
 
Bron : Kluwer Salarisadministratie, dinsdag 4 oktober 2011

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **