Bron : Telegraaf, woensdag 4 januari 2012 (gepubliceerd zaterdag 31 december 2011)
 
OPMERKINGEN 2012:
Boekjaar 2012: Boekjaar 2011: Boekjaar 2010:
        
Arbeidskorting: Arbeidskorting: Arbeidskorting:
Geboren in: Geboren in: Geboren in:
1947 en later : 1.611,= (*) - 12,320% 1954 en later : 1.574,= (*) - 12,152% 1953 en later : 1.489,= (*) - 11,888%
  1951 / 1952 / 1953 : 1.838,= (*) - 14,418% 1950 / 1951 / 1952 : 1.752,= (*) - 14,235%
  1949 / 1950 : 2.100,= (*) - 16,667% 1948 / 1949 : 2.012,= (*) - 16,555%
  1946 / 1947 / 1948 : 2.362,= (*) - 18,915% 1945 / 1946 / 1947 : 2.273,= (*) - 18,884%
     
Inkomen > 51.418 = 1.611 -/- 78 : 1.533 Inkomen > 50.286 = 1.574 -/- 77 : 1.497 Inkomen > 47.865 = 1.489 -/- 56 : 1.433
     
(*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan 9.295 (*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan 9.209 (*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan 9.041
     
Geboren in: Geboren in: Geboren in:
Alle leeftijden : (**)  - 1,733% Alle leeftijden : (**)  - 1,716% Alle leeftijden : (**)  - 1,737%
(**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan 9.295 (**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan 9.209 (**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan 9.041
     
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:
De afbouw is 78,= als het loon > 51.418,= De afbouw is 77,= als het loon > 50.286,= De afbouw is 56,= als het loon > 47.865,=
Tussen 45.178 en 51.418 afbouw van 1,25% Tussen 44.126 en 50.286 afbouw van 1,25% Tussen 43.385 en 47.865 afbouw van 1,25%
51.418 -/- 45.178 : 6.240 * 1,25% : 78,= 50.286 -/- 44.126 : 6.160 * 1,25% : 77,= 47.865 -/- 43.385 : 4.480 * 1,25% : 56,=
     
Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting:
205,= per gespaard kalenderjaar 201,= per gespaard kalenderjaar 199,= per gespaard kalenderjaar
     
Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal):
1.742 (inkomen 51.691) 1.753 (inkomen 54.264) 1.548 (inkomen 50.000)
838 (inkomen 35.059) 835 (inkomen 36.022) 735 (inkomen 33.743)
     
WAO-WIA-WGA maximaal: WAO-WIA-WGA maximaal: WAO-WIA-WGA maximaal:
192,55 * 260 (SV-dagen) : 50.064,00 189,60 * 260 (SV-dagen) : 49.297,00 186,65 * 261 (SV-dagen) : 48.715,65
of 4.172,00 * 12 maanden : 50.064,00 of 4.108,08* 12 maanden : 49.297,00 of 4.059,63* 12 maanden : 48.715,65
       
WW-AWF : 4,55% WW-AWF : 4,20%    
basis premie WAO/WIA : 5,05% basis premie WAO/WIA : 5,10%    
WGA : 0,48% WGA : 0,56% WGA : 0,59%  
       
Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie:
66,27 * 260 (SV-dagen) : 17.229,00 65,25 * 260 (SV-dagen) : 16.965,00 64,00 * 261 (SV-dagen) : 16.704,00
of 1.435,75* 12 maanden : 17.229,00 of 1.413,75* 12 maanden : 16.965,00 of 1.392,00*  12 maanden : 16.704,00
     
ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal:
192,55 * 260 (SV-dagen) : 50.064,00 128,565 * 260 (SV-dagen) : 33.42700 127,16 * 261 (SV-dagen) : 33.189,00
of 4.172,00 * 12 maanden : 50.064,00 of 2.785,58* 12 maanden : 33.427,00 of 2.765,75* 12 maanden : 33.189,00
(deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006)
     
Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,10% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,75% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,05%
Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,00% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,65% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 4,95%
     
  Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie: 
Hoog : 50.064 * 7,10% : 3.554,54 > 3.555 Hoog : 33.427 * 7,75% : 2.590,59 > 2.591 Hoog : 33.189 * 7,05% : 2.339,82 > 2.340
(per maand : 296,21 * 12 : 3.554,54) (per maand : 215,88 * 12 : 2.590,56) (per maand : 194,99 * 12 : 2.339,88)
     
Laag : 50.064 * 5,00% : 2.503,20 > 2.503 (bijv. DGA) Laag : 33.427 * 5,65% : 1.888,62 > 1.888 (bijv. DGA) Laag : 33.189 * 4,95% : 1.642,86 > 1.642 (bijv. DGA)
(per maand : 208,60 * 12 : 2.503,20) (per maand : 157,38 * 12 : 1.888,62) (per maand : 136,90 * 12 : 1.642,86)
     
SV-dagen 2012 SV-dagen 2011 SV-dagen 2010
JAN : 22 JUL : 22 JAN : 21 JUL : 21 JAN : 21 JUL : 22
FEB : 21 AUG : 23 FEB : 20 AUG : 23 FEB : 20 AUG : 22
MRT : 22 SEP : 20 MRT : 23 SEP : 22 MRT : 23 SEP : 22
APR : 21 OKT : 23 APR : 21 OKT : 21 APR : 22 OKT : 21
MEI : 23 NOV : 22 MEI : 22 NOV : 22 MEI : 21 NOV : 22
JUN : 21 DEC : 21 JUN : 22 DEC : 22 JUN : 22 DEC : 23
Totaal : 261 dagen Totaal : 260 dagen Totaal : 261 dagen
     
Overdrachtsbelasting 2012 Overdrachtsbelasting 2011 Overdrachtsbelasting 2010
Periode 01 januari tot en 30 juni : 2% Periode 01 januari tot en met 14 juni : 6% Gehele jaar : 6%
Periode 1 juli tot en met 31 december : 6% Periode 15 juni tot en met 30 juni 2012 : 2%  
     
Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA:
3.500,00 * 12 maanden : 42.000,00 3.416,67 * 12 maanden : 41.000,00 3.416,67 * 12 maanden : 41.000,00
     
Auto van de Zaak Auto van de Zaak Auto van de Zaak  
De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen.  
       
Algemene Heffingskorting: Algemene Heffingskorting: Algemene Heffingskorting:  
2.033 (jonger dan 65 jaar) 1.987 (jonger dan 65 jaar) 1.987 (jonger dan 65 jaar)  
934 (65 jaar en ouder) 910 (65 jaar en ouder) 925 (65 jaar en ouder)  
       
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd:
93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start)
86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar) * 1.987 : 1.722
80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar) * 1.987 : 1.590 80,00% (3e jaar)
73,33% (4e jaar) * 2.033 : 1.491 73,33% (4e jaar) 73,33% (4e jaar)
66,67% (5e jaar) 66,67% (5e jaar) 66,67% (5e jaar)
60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar)
53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar)
46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar)
40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar)
33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar)
26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar)
20,00% (12e jaar) 20,00% (12e jaar) 20,00% (12e jaar)
13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar)
6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar)
0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar)
     
De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1972 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1972 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd.
     
Dit betekent dat in 2012 ten hoogste 1.762 (86,67% van 2.033) wordt uitbetaald aan de minstverdiende partner als die tussen 01 januari 1963 en 01 januari 1972 geboren is of als er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn.    
     
Uitzonderingen worden in 2012, 2013 en 2014 stapsgewijs afgeschaft.    
***************************
Bron : Telegraaf, woensdag 4 januari 2012 (gepubliceerd zaterdag 31 december 2011)

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **