Belastingdienst: BTW-suppletie formulier vanaf 1 april 2012 verplicht

 
 
Ondernemers die de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig BTW hebben aangegeven, zijn verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. Deze verplichting bestaat sinds 1 januari 2012. Vanaf 1 april 2012 moeten deze BTW-correcties aangeven worden met een verplicht gesteld suppletieformulier.
 
‘Om uw administratieve lasten te beperken, mag u kleine BTW-correcties – dat wil zeggen tot per saldo € 1.000 (te betalen of terug te ontvangen) - ook verwerken in uw eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Let op: verwerk hierbij wel de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Bij correctie in de reguliere aangifte ontvangt u geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking voor de correctie,’ zo laat de Belastingdienst weten.
 
SUPPLETIE FORMULIER IN PDF
 
Bron : Accountancy Nieuws, maandag 20 februari 2012

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **