Tarief loonheffing start in 2013 bij 37 procent
 

In 2013 stijgt het tarief voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen in de eerste schijf fors van 1,95% naar 5,85%. Daardoor wordt het tarief in deze schijf ook hoger, namelijk 37% waar het nu nog 33,1% is. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken die het kabinet gisteren aan de Tweede Kamer aanbood.

In 2013 blijven de bedragen waaruit de premie volksverzekeringen is opgebouwd onveranderd ten opzichte van 2012. De belastingschijven voor de loon- en inkomstenbelasting gaan wel op de schop. Er is in het Belastingplan een verhoging van de eerste schijf gepland met 1,1 procentpunt. Vanwege de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 2013 zou de eerste schijf al 2,8 procentpunt stijgen. In totaal levert dat een stijging op van 1,95% naar 5,85%.

Ook tweede schijf stijgt licht

Het loonbelastingtarief van de tweede schijf wordt in het Belastingplan 2013 met 0,2 procentpunt verlaagd. De Wet uniformering loonbegrip laat het tarief in deze schijf juist met een kwart procentpunt stijgen. Per saldo levert dit een lichte stijging op van 10,80% naar 10,85% per 1 januari 2013. Dit zorgt ervoor dat zowel voor de tweede als voor de derde schijf in 2013 een tarief van 42% geldt.

Geen inflatiecorrectie voor 2013

De lengte van de schijven wijzigt uitsluitend vanwege de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Er vindt zoals al in het Begrotingsakkoord was afgesproken voor 2013 geen inflatiecorrectie plaats. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven zoals die in het Belastingplan 2013 zijn opgenomen.

 
 www.rendement.nl/prinsjesdag
Bron : Rendement, woensdag 19 september 2012

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **