Basisverzekering 2013
 
Een groot deel van de zorg die u krijgt, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De overheid bepaalt wat er wel en niet  vergoed wordt. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt wat er in 2013 verandert in de basisverzekering.
De belangrijkste veranderingen zijn:
Verhoging van het eigen risico
Het bedrag wordt in 2013 verhoogd van € 220,- naar € 350,-. Maakt u gebruik van de zorg uit de basisverzekering, dan moet u de eerste € 350,- aan zorgkosten zelf betalen. Uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld de kosten voor huisartsenzorg, kraamzorg en verloskunde. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag. 
Lees meer over het 
eigen risico.
Eigen bijdrage per ligdag van € 7,50
Er komt een eigen bijdrage van € 7,50 per dag voor verblijfskosten in ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra. Deze kosten vervangen voor een deel de kosten voor eten en drinken, die u thuis ook zou maken.
Dieetadvies komt terug in de basisverzekering
Vanaf 1 januari 2013 wordt 3 uur dieetadvies per jaar vergoed.
Stoppen met roken wordt weer vergoed
In 2011 konden rokers een vergoeding voor een stoppen-met-roken programma krijgen vanuit de basisverzekering. Per 1 januari 2012 is deze vergoeding geschrapt, maar inmiddels heeft de overheid besloten om dit terug te draaien. Per 1 januari 2013 kunt u de kosten voor hulp bij het stoppen met roken weer eenmaal per jaar declareren.
Rollators gaan uit de basisverzekering
Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals de rollator, wandelstok, looprek en krukken worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering.
De vergoeding voor gehoortoestellen verandert
Er was een maximaal bedrag dat vergoed werd voor hoortoestellen. Vanaf 2013 verdwijnt dat maximum. Wel komt er een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van gehoortoestellen.
Fluoridebehandeling voor kinderen jonger dan 6 jaar
Kinderen wisselen hun melkgebit op steeds jongere leeftijd. Daarom hebben ze soms eerder fluoridebehandelingen nodig. De leeftijdsgrens voor vergoeding vanaf minimaal 6 jaar, komt te vervallen.
Nieuwe regels voor ivf-poging
De overheid heeft nieuwe regels ingevoerd voor ivf-pogingen.
Eigen bijdrage GGZ wordt verzacht
De eigen bijdrage in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (tweedelijns ggz) wordt verzacht. Patiënten met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum krijgen compensatie voor hun eigen bijdrage.
Meer informatie
Sommige maatregelen voor 2013 kunnen nog veranderen na 18 september.
 
Bron : AGIS, donderdag 20 september 2012

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **