donderdag, 17 september 2020 

** MENU **
1) Algemene heffingskorting 2) Arbeidskorting 3) Eigen woning forfait 4) Afbouw hypotheekrente
5) Kapitaalverzekering eigen woning 6) Zorgkosten 7) Diverse kortingen 8) Tarief Box 1
9) Toeslagen 10) Zorgverzekeringswet 11) Verplicht eigen risico in de zorg 12) Vermogen (Box 3)
13) SV-dagen 14) Diversen 15) Ondernemers 16) Schenk- en Erfbelasting
17) Kansspelbelasting 18) Overdrachtsbelasting 19) Minimumloon & AOW 21) Vennootschapsbelasting
21) Tarief Box 2 22) Auto bijtelling 23) Energiebelasting 24) Eigen bijdrage CAK
 Nog nakijken, berekening Pep      25) Schema's

1) ALGEMENE HEFFINGSKORTING

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  (jonger dan 66 jaar + 4 maanden) (jonger dan 66 jaar + 4 maanden)
€ 2.837 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 2.837 -/- € 2.837)
€ 2.711 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 2.711 -/- € 2.711)
€ 2.477 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 2.477 -/- € 2.477)
     
Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting:
De afbouw is € 2.837,= als het loon > € 68.507 De afbouw is € 2.711,= als het loon > € 68.507 De afbouw is € 2.477,= als het loon > € 68.507
Tussen € 21.043 en € 68.507 afbouw van 5,977% Tussen € 20.711 en € 68.507 afbouw van 5,672% Tussen € 20.384 en € 68.507 afbouw van 5,147%
€ 68.507 -/- € 21.043 : € 47.464 * 5,977% : € 2.837 € 68.507 -/- € 20.711 : € 47.796 * 5,672% : € 2.711 € 68.507 -/- € 20.384 : € 48.123 * 5,147% : € 2.477
     
AOW AOW AOW
  (ouder dan 66 jaar + 4 maanden) (ouder dan 66 jaar + 4 maanden)
 
€ 1.413 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.413 -/- € 1.413)
€ 1.268 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.268 -/- € 1.268)
     
  Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting:
  De afbouw is € 1.413 als het loon > € 68.507 De afbouw is € 1.268 als het loon > € 68.507
  Tussen € 20.711 en € 68.507 afbouw van 2,954% Tussen € 20.384 en € 68.507 afbouw van 2,633%
  € 68.507 -/- € 20.711 : € 47.796 * 2,954% : € 1.413 € 68.507 -/- € 20.384 : € 48.123 * 2,633% : € 1.268
     
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
  De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd:
  93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start)
  86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar)
  80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar)
  73,33% (4e jaar) 73,33% (4e jaar)
  66,67% (5e jaar) 66,67% (5e jaar)
  60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar)
  53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar)
  46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar)
  40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar)
  33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar)
  26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar) € 2.477 : € 661
  20,00% (12e jaar) € 2.711 : € 542 20,00% (12e jaar)
  13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar)
  6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar)
  0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar)
     
De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd.
     
 
Jonger dan de AOW-leeftijd
2021
Maximaal
€ 2.801
Afbouwpercentage
5,888%
 
AOW-leeftijd
2021
Maximaal
€ 1.453
Afbouwpercentage
3,054%

** menu **

2) ARBEIDSKORTING

Boekjaar 2020 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  (jonger dan 66 jaar + 4 maanden) (jonger dan 66 jaar + 4 maanden)
€ 4.205 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 4.205 -/- € 4.205)
€ 3.819 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 3.819 -/- € 3.819)
€ 3.399 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 3.399 -/- € 3.399)
     
 
2.812% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.921
(€ 9.921 * 2.812% : € 279 afgerond)
1,754% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.694
(€ 9.694 * 1,754% : € 170 afgerond)
     
 
Tussen € 9.921 en € 21.430:
€ 279 + 28,812% * (arbeidsinkomen -/- € 9.921)
Tussen € 9.694 en € 20.940:
€ 170 + 28,712% * (arbeidsinkomen -/- € 9.694)
     
 
Tussen € 21.430 en € 34.954 : € 3.595 + 1,656%
Tussen € 20.940 en € 34.060 : € 3.399
  € 34.954 -/- € 21.430 : € 13.524 * 1,656% : € 224  
  Maximaal : € 3.595 + € 224 : € 3.819  
     
  Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:
  De afbouw is € 3.819 als het loon > € 98.604 De afbouw is € 3.399 als het loon > € 90.710
  Tussen € 34.954 en € 98.604 afbouw van 6,00% Tussen € 34.060 en € 90.710 afbouw van 6,00%
  € 98.604 -/- € 34.954 : € 63.650 * 6,00% : € 3.819 € 90.710 -/- € 34.060 : € 56.650 * 6,00% : € 3.399
     
 
Hoger dan € 98.604 > € 0
Hoger dan € 90.710 > € 0
     
AOW AOW AOW
  (ouder dan 66 jaar + 4 maanden) (ouder dan 66 jaar + 4 maanden)
 
€ 1.989 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.989 -/- € 1.989)
€ 1.740 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.740 -/- € 1.740)
     
 
1.464% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.921
(€ 9.921 * 1,464% : € 146 afgerond)
0,898% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.694
(€ 9.694 * 0,898% : € 88 afgerond)
     
 
Tussen € 9.921 en € 21.430:
€ 146 + 15,004% * (arbeidsinkomen -/- € 9.921)
Tussen € 9.694 en € 20.940:
€ 88 + 14,689% * (arbeidsinkomen -/- € 9.694)
     
 
Tussen € 21.430 en € 34.954 : € 1.873 + 0.862%
Tussen € 20.940 en € 34.060 : € 1.740
  € 34.954 -/- € 21.430 : € 13.524 * 0,862% : € 116  
  Maximaal : € 1.873 + € 116 : € 1.989  
     
  Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:
  De afbouw is € 1.989 als het loon > € 98.604 De afbouw is € 1.740 als het loon > € 90.710
  Tussen € 34.954 en € 98.604 afbouw van 3,124% Tussen € 34.060 en € 90.710 afbouw van 3,070%
  € 98.604 -/- € 34.954 : € 63.650 * 3,124% : € 1.989 € 90.710 -/- € 34.060 : € 56.650 * 3,070% : € 1.740
     
 
Hoger dan € 98.604 > € 0
Hoger dan € 90.710 > € 0
 
Jonger dan de AOW-leeftijd
2021
Maximaal
€ 3.143
Afbouwpunt
€ 35.982
Afbouwpercentage
6,00%
 
AOW-leeftijd
2021
Maximaal
€ 2.147
Afbouwpunt
€ 35.982
Afbouwpercentage
3,109%

** menu **

3) EIGEN WONING FORFAIT

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
€ 0 t/m € 12.500 : nihil
€ 0 t/m € 12.500 : nihil
€ 0 t/m € 12.500 : nihil
€ 12.501 t/m € 25.000 : 0,20%
€ 12.501 t/m € 25.000 : 0,20%
€ 12.501 t/m € 25.000 : 0,25%
€ 25.001 t/m € 50.000 : 0,30%
€ 25.001 t/m € 50.000 : 0,35%
€ 25.001 t/m € 50.000 : 0,35%
€ 50.001 t/m € 75.000 : 0,40%
€ 50.001 t/m € 75.000 : 0,45%
€ 50.001 t/m € 75.000 : 0,50%
€ 75.001 t/m € 1.110.000 : 0,50%
€ 75.001 t/m € 1.090.000 : 0,60%
€ 75.001 t/m € 1.080.000 : 0,65%
€ 1.110.000 * 0,50% : € 5.550
€ 1.090.000 * 0,60% : € 6.540
€ 1.080.000 * 0,65% : € 7.020
€ 1.110.000 >  : € 5.550 + 2,35%
voor zover WOZ waarde uitgaat > € 1.110.000
€ 1.090.000 >  : € 6.540 + 2,35%
voor zover WOZ waarde uitgaat > € 1.090.000
€ 1.080.000 >  : € 7.020 + 2,35%
voor zover WOZ waarde uitgaat > € 1.080.000
     
WOZ waarde per 1 januari 2020
WOZ waarde per 1 januari 2019
WOZ waarde per 1 januari 2018
     
WOZ- waarde
2022
2023
Tot € 12.500
0%
0%
€ 12.500 - € 25.000
0,20%
0,15%
€ 25.000 - € 50.000
0,30%
0,25%
€ 50.000 - € 75.000
0,40%
0,35%
€ 75.000 - € 1.090.000*
0,50%
0,45%
Meer dan € 1.090.000
2,35%
2,35%
* Het bedrag van € 1.090.000 wordt nog geοndexeerd

WET HILLEN (vanaf 2019)

De aftrek Hillen (vanaf 1 januari 2005) is van toepassing als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten voor de eigen woning. De aftrek was even groot als het (positieve) verschil tussen beide. Per saldo dus geen belastbare inkomsten uit eigenwoning. Vanaf 2019 wordt deze aftrek in 30 jaren in stappen van 3 1/3%-punt afgebouwd tot nihil.
 
Bij een negatief eigenwoningforfait (meer hypotheekrente / kosten dan 'inkomsten eigen woning') veranderd er dus niets.
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
(3e jaar)
(2e jaar)
(1e jaar)
3 1/3% * 3 jaar : 10,0% 3 1/3% * 2 jaar : 6 2/3% 3 1/3% * 1 jaar : 3 1/3%
     
Voorbeeld: Voorbeeld: Voorbeeld:
€ 1.200 eigenwoningforfait € 1.200 eigenwoningforfait € 1.200 eigenwoningforfait
€ 1.000 hypotheekrente / kosten € 1.000 hypotheekrente / kosten € 1.000 hypotheekrente / kosten
     
€ 1.200 -/- € 200 : € 200 € 1.200 -/- € 200 : € 200 € 1.200 -/- € 200 : € 200
Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200 Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200 Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200
Aftrek geen/kleine eigenwoning schuld is € 180 (= € 200 x 90,000%) Aftrek geen/kleine eigenwoning schuld is € 186 (= € 200 x 93,333%) Aftrek geen/kleine eigenwoning schuld is € 193 (= € 200 x 96,667%)
     
€ 200 -/- € 180 : € 20 > inkomsten box 1 € 200 -/- € 186 : € 14 > inkomsten box 1 € 200 -/- € 193 : € 7 > inkomsten box 1
     

** menu **

4) AFBOUW HYPOTHEEKRENTE
(vanaf 2014)
 
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
 
(7e jaar)
(6e jaar)
Aftrek in vierde schijf : 43,00% (46,00% -/- 3,00%) Aftrek in vierde schijf : 46,00% (49,00% -/- 3,00%)
Aftrek in vierde schijf : 49,00% (51,75% -/- 2,75%)
     
 
In het laatste regeerakkoord is afgesproken om het maximale percentage voor hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen.
In het nieuwe voorstel wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd met 3% per jaar (2,95%-punt voor 2023). Hierdoor wordt de maximale renteaftrek in 2023 37,05%. 
 
2022 : 43,00% -/- 3,00% = 40,00%
2023 : 40,00% -/- 2,95% = 37,05%
 
Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is sinds 2013 niet meer afsluitbaar voor starters. Een al afgesloten spaarhypotheek blijft evenwel gewoon doorlopen en mag je ook oversluiten naar een andere geldgever, of meenemen bij verhuizing. Je mag het bedrag echter niet meer verhogen of de looptijd verlengen. Als je een hogere hypotheek nodig hebt, moet je dat deel van de lening in minimaal 30 jaar aflossen. Hier kun je een annuiteiten- of een lineaire hypotheek voor afsluiten. 

** menu **

5) KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING
Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, een beleggingsrekening eigen woning en een spaarrekening eigen woning tezamen is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan:
 
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling: bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling:
  Vervallen per 01 april 2017 Vervallen per 01 april 2017
     
2018 : De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 164.000 (€ 162.500) per belastingplichtige gedurende zijn leven. Indien er sprake is van fiscaal partnerschap kunnen beide partners op verzoek hun vrijstelling benutten voor een uitkering ook als slechts ιιn van beide partners als gerechtigde is aangewezen.

** menu **

6) ZORGKOSTEN
Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven bepaalde inkomensdrempels komen. 
 
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
 
Inkomensdrempel:
Inkomensdrempel:
 
€ 0 t/m € 7.863: € 136
€ 0 t/m € 7.739: € 133
 
€ 7.739 t/m € 41.765 : 1,65% van drempelinkomen
€ 7.739 t/m € 41.107 : 1,65% van drempelinkomen
  > € 41.765 : 1,65% van € 41.765 vermeerderd met 5,75% van het bedrag dat hoger is dan € 41.765 > € 41.107 : 1,65% van € 41.107 vermeerderd met 5,75% van het bedrag dat hoger is dan € 41.107

De regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten kent een vermenigvuldigingsfactor voor de aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp.

 
Gezamenlijk drempelinkomen > € 35.375
Gezamenlijk drempelinkomen > € 34.817
 
01 januari 2020 :
01 januari 2019 :
  ouder dan AOW leeftijd per 1 januari: 2,13 ouder dan AOW leeftijd per 1 januari: 2,13
  jonger dan AOW leeftijd per 1 januari: 1,40 jonger dan AOW leeftijd per 1 januari: 1,40
     

** menu **

7) DIVERSE KORTINGEN

  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Ouderenkorting (AOW)
€ 1.703 (< € 37.970)
€ 1.622 (< € 37.372)
€ 1.596 (< € 36.783)
Ouderenkorting (AOW)
€ 0 (> € 49.323)
€ 0 (> € 48.185)
€ 0 (> € 47.423)
  Afbouw Ouderenkorting: Afbouw Ouderenkorting: Afbouw Ouderenkorting:
  De afbouw is € 1.703 als het loon > € 49.323 De afbouw is € 1.622 als het loon > € 48.185 De afbouw is € 1.596 als het loon > € 47.423
  Tussen € 37.970 en € 49.323 afbouw van 15,00% Tussen € 37.372 en € 48.185 afbouw van 15,00% Tussen € 36.783 en € 47.423 afbouw van 15,00%
  € 49.323 -/- € 37.970 : € 11.353 * 15,00% : € 1.703 € 48.185 -/- € 37.372 : € 10.813 * 15,00% : € 1.622 € 47.423 -/- € 36.783 : € 10.640 * 15,00% : € 1.596
       
Alleenstaande Ouderenkorting
€ 443
€ 436
€ 429
Jonggehandicaptenkorting
€ 761
€ 749
€ 737
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
€ 2.815 (maximaal)
€ 2.881 (maximaal)
€ 2.835 (maximaal)
Levensloopverlofkorting   € 219,= per gespaard kalenderjaar € 215,= per gespaard kalenderjaar
(Levensloopregeling eindigt 1 januari 2022)    (per gespaard jaar t/m 2011) (per gespaard jaar t/m 2011)
       
Teruggaafgrens inkomstenbelasting  
€ 15
€ 15
Aanslaggrens inkomstenbelasting  
€ 47
€ 46
 
   
   
   
   
   

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
     
     
     
€ 0
€ 5.072
Nihil
€ 5.072
€ 30.233
11,450% x (arbeidsinkomen -/- € 5.072)
€ 30.233
-
€ 2.881
€ 0
€ 4.993
Nihil
€ 4.993
€ 29.752
11,450% x (arbeidsinkomen -/- € 4.993)
€ 29.752
-
€ 2.835
     
   * Arbeidsinkomen > € 5.072  * Arbeidsinkomen > € 4.993
  * Kind geboren na 31 december 2007 * Kind geboren na 31 december 2006
  (Kind is jonger dan 12 jaar per 1 januari 2020) (Kind is jonger dan 12 jaar per 1 januari 2019)
  * U heeft een fiscale partner, maar uw arbeidsinkomen is lager * U heeft een fiscale partner, maar uw arbeidsinkomen is lager
     
  (arbeidsinkomen is dus geen uitkering, bijv. WW) (arbeidsinkomen is dus geen uitkering, bijv. WW)

** menu **

8) TARIEF BOX 1

  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Schijf : Jonger dan de AOW-leeftijd Jonger dan de AOW-leeftijd Jonger dan de AOW-leeftijd
1 € 0 tot en met € 21.043 / 37,10% (-/- 0,25%) € 0 tot en met € 20.711 / 37,35% (+/+ 0,70%) € 0 tot en met € 20.384 / 36,65% (+/+ 0,10%)
2 € 21.044 tot en met € 35.129 / 37,10% (-/- 0,25%) € 20.712 tot en met € 34.712 / 37,35% (-/- 0,75%) € 20.385 tot en met € 34.300 / 38.10% (-/- 2,75%)
3 € 35.130 tot en met € 68.507 / 37,10% (-/- 0,25%) € 34.713 tot en met € 68.507 / 37,35% (-/- 0,75%) € 34.301 tot en met € 68.507 / 38,10% (-/- 2,75%)
4 € 68.508 of meer / 49,50% € 68.508 of meer / 49,50% (-/- 2,25%) € 68.508 of meer / 51,75% (-/- 0,20%)
       
Schijf :
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1946 of later
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1946 of later
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1946 of later
1 € 0 tot en met € 21.043 / 19,20% (-/- 0,25%) € 0 tot en met € 20.711 / 19,45% (+/+ 0,70%) € 0 tot en met € 20.384 / 18,75% (+/+ 0,10%)
2 € 21.044 tot en met € 35.129 / 19,20% (-/- 0,25%) € 20.712 tot en met € 34.712 / 19,45% (-/- 0,75%) € 20.385 tot en met € 34.300 / 20,20% (-/- 2,75%)
3 € 35.130 tot en met € 68.507 / 37,10% (-/- 0,25%) € 34.713 tot en met € 68.507 / 37,35% (-/- 0,75%) € 34.301 tot en met € 68.507 / 38,10% (-/- 2,75%)
4 € 68.508 of meer / 49,50% € 68.508 of meer / 49,50% (-/- 2,25%) € 68.508 of meer / 51,75% (-/- 0,20%)
       
Schijf :
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1945 of eerder
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1945 of eerder
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1945 of eerder
1 € 0 tot en met € 21.043 / 19,20% (-/- 0,25%) € 70 tot en met € 20.711 / 19,45% (+/+ 0,70%) € 0 tot en met € 20.384 / 18,75% (+/+ 0,10%)
2 € 21.044 tot en met € 35.941 / 19,20% (-/- 0,25%) € 20.712 tot en met € 35.375 / 19,45% (-/- 0,75%) € 20.385 tot en met € 34.817 / 20,20% (-/- 2,75%)
3 € 35.942 tot en met € 68.507 / 37,10% (-/- 0,25%) € 35.376 tot en met € 68.507 / 37,35% (-/- 0,75%) € 34.818 tot en met € 68.507 / 38,10% (-/- 2,75%)
4 € 68.508 of meer / 49,50% € 68.508 of meer / 49,50% (-/- 2,25%) € 68.508 of meer / 51,75% (-/- 0,20%)
 
Invoering twee-schijven-stelsel vanaf 2021
Voor de heffing van inkomstenbelasting (box 1) wordt vanaf 2019 geleidelijk een twee-schijven-stelsel geοntroduceerd. Dit zal vanaf 2021 zijn gerealiseerd. Deze sociale vlaktaks moet de belastingheffing van verschillende typen huishoudens evenwichtiger maken. Er zal een gezamenlijk basistarief (37,05% in 2021) gelden voor inkomen tot en met € 68.507 en een toptarief voor inkomen boven € 68.507. Deze grens waar het toptarief begint, wordt overigens tot 2025 bevroren. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,50% (2021), bijna 2,5% lager dan het huidige toptarief.
 
Jonger dan de AOW-leeftijd:
* 2021 *
 
 
Schijf 1:
€ 0 tot en met € 68.507
37,10%
Schijf 2:
€ 68.508 of meer
49,50%
 
AOW-leeftijd en ouder (vanaf 1946):
* 2021 *
   
Schijf 1:
€ 0 tot en met € 68.507
19,15%??
Schijf 2:
€ 68.508 of meer
49,50%??
 
Samenstelling schijf 1: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  < AOW leeftijd / > AOW leeftijd < AOW leeftijd / > AOW leeftijd < AOW leeftijd / > AOW leeftijd
Premie AOW :
17,90% / nihil 17,90% / nihil 17,90% / nihil
Premie Anw :
0,10% / 0,10% 0,10% / 0,10% 0,10% / 0,10%
Premie Wlz :
9,65% / 9,65% 9,65% / 9,65% 9,65% / 9,65%
sub-totaal :
27,65% / 9,75% 27,65% / 9,75% 27,65% / 9,75%
Loonbelasting :
9,45% / 9,45% (-/- 0,25%) 9,70% / 9,70% (+/+ 0,70%) 9,00% / 9,00% (+/+ 0,10%)
Totaal :
37,10% / 19,20% 37,35% / 19,45% 36,65% / 18,75%
       
Samenstelling schijf 2: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  < AOW leeftijd / > AOW leeftijd < AOW leeftijd / > AOW leeftijd < AOW leeftijd / > AOW leeftijd
Premie AOW :
17,90% / nihil 17,90% / nihil 17,90% / nihil
Premie Anw :
0,10% / 0,10% 0,10% / 0,10% 0,10% / 0,10%
Premie Wlz :
9,65% / 9,65% 9,65% / 9,65% 9,65% / 9,65%
sub-totaal :
27,65% / 9,75% 27,65% / 9,75% 27,65% / 9,75%
Loonbelasting :
9,45% / 9,45% (-/- 0,25%) 9,70% / 9,70% (-/- 0,75%) 10,45% / 10,45% (-/- 2,75%)
Totaal :
37,10% / 19,20% 37,35% / 19,45% 38,10% / 20,20%
       
AOW : Algemene Ouderdoms Wet
     
Anw : Algemene Nabestaanden Wet
     
Wlz : Wet Langdurige Zorg
     

MAXIMALE BEDRAGEN PER SCHIJF :

  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Schijf : < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946
1 € 21.043 * 37,10% : € 7.807 / € 21.043 * 19,20% : € 4.040 € 20.711 * 37,35% : € 7.735 / € 20.711 * 19,45% : € 4.028 € 20.384 * 36,65% : € 7.471 / € 20.384 * 18,75% : € 3.822
2 € 14.086 * 37,10% : € 5.226 / € 14.086 * 19,20% : € 2.705 € 14.001 * 37,35% : € 5.229 / € 14.001 * 19,45% : € 2.723 € 13.916 * 38,10% : € 5.302 / € 13.916 * 20,20% : € 2.811
Cum. t/m 2e schijf: € 13.033 / € 6.745 € 12.964 / € 6.751 € 12.773 / € 6.633
3 € 33.378 * 37,10% : € 12.383 / € 33.378 * 37,10% : € 12.383 € 33.795 * 37,35% : € 12.622 / € 33.795 * 37,35% : € 12.622 € 34.207 * 38,10% : € 13.033 / € 34.207 * 38,10% : € 13.033
Cum. t/m 3e schijf: € 25.586 / € 19.373 € 25.586 / € 19.373 € 25.806 / € 19.666
Belastingdruk: € 25.416 / € 68.507 : 37,10% / € 19.128 / € 68.507 : 27,92% € 25.586 / € 68.507 : 37,35% / € 19.373 / € 68.507 : 28,28% € 25.806 / € 68.507 : 37,67% / € 19.666 / € 68.507 : 28,71%
4 > € 68.508 * 49,50% / > € 68.508 * 49,50% > € 68.508 * 49,50% / > € 68.508 * 49,50% > € 68.508 * 51,75% / > € 68.508 * 51,75%

** menu **

9) TOESLAGEN

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Zorgtoeslag Zorgtoeslag Zorgtoeslag
Zorgtoeslag (maximaal) Zorgtoeslag (maximaal) Zorgtoeslag (maximaal)
  € 2.397 (inkomen € 38.945) € 2.314 (inkomen € 37.885)
  (Aanvrager met toeslagpartner) (Aanvrager met toeslagpartner)
  € 1.250 (inkomen € 30.481) € 1.189 (inkomen € 29.562)
  (Alleenstaande) (Alleenstaande)
     
Gιιn zorgtoeslag voor mensen met vermogen:
Gιιn zorgtoeslag voor mensen met vermogen:
Gιιn zorgtoeslag voor mensen met vermogen:
vanaf 1 januari 2013 vanaf 1 januari 2013 vanaf 1 januari 2013
 
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 84.416, hebben gιιn recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 116.613 voor een alleenstaande (€ 85.767 + € 30.846)
€ 147.459 voor partners (€ 85.767 + € 61.692) 
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 84.416, hebben gιιn recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 114.776 voor een alleenstaande (€ 84.416 + € 30.360)
€ 145.136 voor partners (€ 84.416 + € 60.720) 
     
Huurtoeslag Huurtoeslag Huurtoeslag
Huurtoeslag (maximaal) Huurtoeslag (maximaal) Huurtoeslag (maximaal)
  € 321 per maand (inkomen < € xxx) € 358 per maand (inkomen < € 23.219)
  (Aanvrager met toeslagpartner) (Aanvrager met toeslagpartner)
  € 368 per maand (inkomen < € xxx) € 354 per maand (inkomen < € 15.700)
  (Alleenstaande) (Alleenstaande)
     
Liberalisatiegrens: Liberalisatiegrens: Liberalisatiegrens:
  Maximale huurgrens € 737,14 Maximale huurgrens € 720,42
Kwaliteitskortingsgrens: Kwaliteitskortingsgrens: Kwaliteitskortingsgrens:
  Maximale huurgrens € 432,51 < 23 jaar Maximale huurgrens € 424,44 < 23 jaar
Minimale huur per maand: Minimale huur per maand: Minimale huur per maand:
  Tot AOW leeftijd: € 232,65  
  Vanaf AOW leeftijd: € 230,83  
Aftoppingsgrens: Aftoppingsgrens: Aftoppingsgrens:
  1-2 persoonshuishouding € 619,01 1-2 persoonshuishouding € 607,46
  3 > persoonshuishouding € 663,40 3 > persoonshuishouding € 651,03
Maximaal gezamenlijk inkomen: Maximaal gezamenlijk inkomen: Maximaal gezamenlijk inkomen:
  Eenpersoons AOW : vervallen Eenpersoons AOW : € 22.675
  Meerpersoons AOW : vervallen Meerpersoons AOW : € 30.800
     
  Eenpersoons < AOW : vervallen Eenpersoons < AOW : € 22.700
  Meerpersoons < AOW : vervallen Meerpersoons < AOW : € 30.825
Vrijgesteld inkomen: Vrijgesteld inkomen: Vrijgesteld inkomen:
  Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.964 Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.885
Vermogensgrens: Vermogensgrens: Vermogensgrens:
  alleenstaand € 30.846 alleenstaand € 30.360
  Meerpersoons € 61.692 Meerpersoons € 60.720
     
Sociale huurwoning Sociale huurwoning Sociale huurwoning
 
Maximaal inkomen € 39.055
Maximaal inkomen € 38.035
     
 
Minimaal 80% woningen tot inkomen  € 39.055
Minimaal 80% woningen tot inkomen  € 38.035
 
10% woningen inkomen tussen € 39.055 - € 43.574
10% woningen inkomen tussen € 38.035 - € 42.436
 
10% woningen inkomen >  € 43.574
10% woningen inkomen >  € 42.436
     
Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 39.055 (prijspeil 2020). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020). En 10% mag naar de hogere inkomens.

** menu **

10) ZORGVERZEKERINGWET

(deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006)
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  € 220,12 * 260 (SV-dagen) : € 57.232,00 € 215,10 * 260 (SV-dagen) : € 55.927,00
  of € 4.769,33 * 12 maanden : € 57.232,00 of € 4.660,58 * 12 maanden : € 55.927,00
     
  Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 6,70% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 6,95%
  Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,45% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,70%
     
    Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie: 
  Hoog : € 57.232 * 6,70% : € 3.262,22 > € 3.262 Hoog : € 55.927 * 6,95% : € 3.886,93 > € 3.887
  (per maand : € 271,85 * 12 : € 3.262,22) (per maand : € 323,91 * 12 : € 3.886,93)
     
  Laag : € 57.232* 5,45% : € 3.119,14 > € 3.119 bijv. DGA) Laag : € 55.927* 5,70% : € 3.187,84 > € 3.188 (bijv. DGA)
  (per maand : € 259,93 * 12 : € 3.119,14) (per maand : € 265,65 * 12 : € 3.187,84)
     

** menu **

11) VERPLICHT EIGEN RISICO IN DE ZORG

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
€ 385,= per jaar € 385,= per jaar € 385,= per jaar
     

GEMIDDELDE ZORGPREMIE

(Bron: Consumentenbond)
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  € 1.421,= per jaar > +/+ € 37 per jaar = 2,67% € 1.384,= per jaar > +/+ € 76  per jaar = 5,81%
     

** menu **

12) VERMOGEN (BOX 3)

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3
Per 31 december 2020 / 1 januari 2021 Per 31 december 2019 / 1 januari 2020 Per 31 december 2018 / 1 januari 2019
€ 50.000 / € 100.000 € 30.846 / € 61.692 € 30.360 / € 60.720
Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : vervallen
     
Extra ouderentoeslag in Box 3: Extra ouderentoeslag in Box 3: Extra ouderentoeslag in Box 3:
Vervallen per 1 januari 2016 Vervallen per 1 januari 2016 Vervallen per 1 januari 2016
     
Vrijstelling voor uitvaartverzekering: Vrijstelling voor uitvaartverzekering: Vrijstelling voor uitvaartverzekering:
  € 7.232 € 7.118
     
Vrijstelling voor groene beleggingen: Vrijstelling voor groene beleggingen: Vrijstelling voor groene beleggingen:
  € 59.477 / € 118.954 € 58.540 / € 117.080
     

TARIEF BOX 3

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
t/m € 50.000 > 1,896% t/m € 72.797 > 1,789% t/m € 71.650 > 1,930%
(Spaardeel 0,03% * 67% & beleggingsdeel 5,69% * 33%) (Spaardeel 0,07% * 67% & beleggingsdeel 5,28% * 33%) (Spaardeel 0,13% * 67% & beleggingsdeel 5,59% * 33%)
     
€ 50.000 t/m € 950.000 > 4,501% € 71.797 t/m € 1.005.572 > 4,185% € 71.650 t/m € 989.736 > 4,443%
(Spaardeel 0,03% * 21% & beleggingsdeel 5,69% * 79%) (Spaardeel 0,07% * 21% & beleggingsdeel 5,28% * 79%) (Spaardeel 0,13% * 21% & beleggingsdeel 5,59% * 79%)
     
Vanaf € 950.000 > 5,690% Vanaf € 1.005.572 > 5,280% Vanaf € 989.736 > 5,59%
(Spaardeel 0,03% * 0% & beleggingsdeel 5,69% * 100%) (Spaardeel 0,07% * 0% & beleggingsdeel 5,28% * 100%) (Spaardeel 0,13% * 0% & beleggingsdeel 5,59% * 100%)
     
Tarief : uitkomst * 31% (+/+ 1,00%) Tarief : uitkomst * 30% Tarief : uitkomst * 30%
     
Te betalen belasting bij belastbaar vermogen van: Te betalen belasting bij belastbaar vermogen van: Te betalen belasting bij belastbaar vermogen van:
     
€ 25.000 => € 146 (= 0,584%) € 25.000 => € 133 (= 0,532%) € 25.000 => € 144 (= 0,576%)
€ 50.000 => € 293 (= 0,586%) € 50.000 => € 268 (= 0,536%) € 50.000 => € 289 (= 0,578%)
€ 100.000 => € 991 (= 0,991%) € 100.000 => € 731 (= 0,731%) € 100.000 => € 792 (= 0,792%)
€ 200.000 => € 2.386 (= 1,193%) € 200.000 => € 1.987 (= 0,994%) € 200.000 => € 2.125 (= 1,063%)
€ 1.000.000 => € 13.734 (= 1,373%) € 1.000.000 => € 12.033 (= 1,203%) € 1.000.000 => € 12.824 (= 1,282%)
     
 
 Voorbeeld voor 2021:
Totaal vermogen van € 250.000 -/- € 50.000 (vrijstelling) : € 200.000 > € 2.386 Box 3 belasting (=7,09% meer box 3 belasting ten opzichte van 2020)
 
 Voorbeeld voor 2020:
Totaal vermogen van € 250.000 -/- € 30.846 (vrijstelling) : € 219.154 > € 2.228 Box 3 belasting
 
Daarnaast zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de verhoging van de box-3-vrijstelling doorwerkt naar de diverse inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage aan een zorginstelling.

Daartoe moeten mensen met een vermogen van meer dan € 31.340 (in 2021) aangifte inkomstenbelasting blijven doen voor box 3.

** menu **

13) SV DAGEN

SV-dagen 2021 SV-dagen 2020 SV-dagen 2019
JAN : JUL : JAN : 23 JUL : 23 JAN : 23 JUL : 23
FEB : AUG : FEB : 20 AUG : 21 FEB : 20 AUG : 22
MRT : SEP : MRT : 22 SEP : 22 MRT : 21 SEP : 21
APR : OKT : APR : 22 OKT : 22 APR : 22 OKT : 23
MEI : NOV : MEI : 21 NOV : 21 MEI : 23 NOV : 21
JUN : DEC : JUN : 22 DEC : 23 JUN : 20 DEC : 22
Totaal : 261 dagen Totaal : 262 dagen Totaal : 261 dagen
     
  Meer SV dagen berekeningen  

** menu **

14) DIVERSEN

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Werknemersverzekeringen maximaal Werknemersverzekeringen maximaal Werknemersverzekeringen maximaal
  € 220,12 * 260 (SV-dagen) : € 57.232,00 € 215,10 * 260 (SV-dagen) : € 55.927,00
  of € 4.769,33 * 12 maanden : € 57.232,00 of € 4.660,58 * 12 maanden : € 55.927,00
     
  basispremie WAO/WIA : 6,77% (+/+ 0,31%) basispremie WAO/WIA : 6,46% (+/+ 0,19%)
  bijdrage kinderopvang : 0,50 % bijdrage kinderopvang : 0,50 %
  Totaal: 7,27% Totaal: 6,96%
     
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)
  Vaste dienst : premie 2,94% premie : 3,60%
  Flexwerkers : premie 7,94%  
     
  Werkgevers betalen in 2020 minder ww-premie voor mensen in vaste dienst en meer voor flexwerkers  
     
Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie:
vervallen per 01 januari 2013 vervallen per 01 januari 2013 vervallen per 01 januari 2013
     
Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA:
  € 3.833,33 * 12 maanden : € 46.000,00 € 3.750,00 * 12 maanden : € 45.000,00
     
Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR)
1,70% tot € 400.000
1,70% tot € 400.000
1,20% van het fiscale loon
1,18% boven € 400.000
1,20% boven € 400.000
(de vrije ruimte)
=fiscale loon =fiscale loon  
(de vrije ruimte)
(de vrije ruimte)
 
     
** WKR (verplichting) is ingevoerd op 1 januari 2015 **
** WKR (verplichting) is ingevoerd op 1 januari 2015 **
** WKR (verplichting) is ingevoerd op 1 januari 2015 **

** menu **

15) ONDERNEMERS

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Oudedagsreserve Oudedagsreserve  
  Toevoeging : 9,44% Toevoeging : 9,44%
  € 9.218,=  (maximaal) € 8.999,=  (maximaal)

****
Zelfstandigenaftrek Zelfstandigenaftrek  
€ 6.670 (-/- € 360) € 7.030 (-/- € 250) € 7.280
     
   2021 : € 6.780  (-/- € 250)  
2022 : € 6.310  (-/- € 360) 2022 : € 6.530  (-/- € 250)  
2023 : € 5.950  (-/- € 360) 2023 : € 6.280  (-/- € 250)  
2024 : € 5.590  (-/- € 360) 2024 : € 6.030  (-/- € 250)  
2025 : € 5.230  (-/- € 360) 2025 : € 5.780  (-/- € 250)  
2026 : € 4.870  (-/- € 360) 2026 : € 5.530  (-/- € 250)  
2027 : € 4.510  (-/- € 360) 2027 : € 5.280  (-/- € 250)  
2028 : € 4.120  (-/- € 390) 2028 : € 5.000  (-/- € 280)  
2029 : € 4.010  (-/- € 110)    
2030 : € 3.900  (-/- € 110)    
2031 : € 3.790  (-/- € 110)    
2032 : € 3.680  (-/- € 110)    
2033 : € 3.570  (-/- € 110)    
2034 : € 3.460  (-/- € 110)    
2035 : € 3.350  (-/- € 110)    
2036 : € 3.240  (-/- € 110)    
     
Startersaftrek Startersaftrek Startersaftrek
€ 2.123 € 2.123 € 2.123
     
MKB-winstvrijstelling MKB-winstvrijstelling MKB-winstvrijstelling
14,00% 14,00% 14,00%
     
Kleine Ondernemers Regeling (BTW) Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
€ 1.883 of meer     Geen vermindering
> € 1.345 en < € 1.883     2,5 x (€ 1.883 -/- te betalen btw =(5A -/- 5B))
< € 1.345     Vermindering = te betalen BTW
€ 0 of minder     Geen vermindering
       
  Bij maximale omzet van € 20.000 per jaar Bij maximale omzet van € 20.000 per jaar  
       

INVOERING VANAF 2020

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.

Het kabinet wil hiermee de kleineondernemersregeling (KOR) vereenvoudigen voor bedrijven en de Belastingdienst. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

 ** menu **

16) SCHENK- EN ERFBELASTING

Vrijstelling: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
ERFBELASTING      
Partner   € 661.328 € 650.913
Kinderen   € 20.946 € 20.616
       
SCHENKINGSRECHT      
Kinderen   € 5.515 € 5.428
Kinderen 18-40 jaar eenmalig   € 26.457 € 26.040
Kinderen 18-40 jaar eenmalig voor studie   € 55.114 € 54.246
Kinderen 18-40 jaar eenmalig voor woning   € 103.643 € 102.010
Overige gevallen   € 2.208 € 2.173
       
Erfgenaam en aansprakelijkheid
 
Erfgenamen kunnen nu tot maximaal het bedrag van hun erfenis aansprakelijk gesteld worden voor naheffings- en navorderingsaanslagen en aansprakelijkheidsschulden die pas zijn opgekomen na het overlijden van de erflater. De Belastingdienst mist daardoor soms verhaalsmogelijkheden, omdat mensen hun vermogen vlak voor hun overlijden wegschenken. De erfgenaam heeft dan geen of slechts een kleine erfenis ontvangen. De aansprakelijkheid wordt daarom uitgebreid met het bedrag van schenkingen die kort (tot 180 dagen) voor het overlijden van de erflater zijn ontvangen.
 
De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt niet voor schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
 
Deze wijziging gaat al vanaf dinsdag 18 september 2018 (15.15 uur) gelden

** menu **

Tariefgroepen: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Belaste verkrijging: € 0 - € 128.751 € 0 - € 126.723 € 0 - € 124.727
Partners en kinderen 10% 10% 10%
Kleinkinderen 18% 18% 18%
Overige verkrijgers 30% 30% 30%
Belaste verkrijging: € 128.751 en hoger € 126.723 en hoger € 124.727 en hoger
Partners en kinderen 20% 20% 20%
Kleinkinderen 36% 36% 36%
Overige verkrijgers 40% 40% 40%

** menu **

17) KANSSPELBELASTING

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
 
30,1%
30,1%
  Waarde auto's : 85% van de cataloguswaarde Waarde auto's : 85% van de cataloguswaarde
  Vrijstelling: Vrijstelling:
  Waarde van de prijs < € 450 Waarde van de prijs < € 450
  Inleg is groter of gelijk aan gewonnen prijs Inleg is groter of gelijk aan gewonnen prijs
     

** menu **

18) OVERDRACHTSBELASTING

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Woningen (35 jaar en ouder)
2%
Woningen:
2%
Woningen:
2%
     
Woningen (starters van 18 t/m 34 jaar)
0%
Woningen (starters van 18 t/m 34 jaar)
n.v.t.
Woningen (starters van 18 t/m 34 jaar)
n.v.t.
     
Woningen (niet hoofdbewoner)
8%
Woningen (niet hoofdbewoner)
n.v.t.
Woningen (niet hoofdbewoner):
n.v.t.
     
Bedrijfspanden
8%
Bedrijfspanden
6%
Bedrijfspanden:
6%
     

** menu **

19) MINIMUMLOON & AOW

(Alle genoemde bedragen zijn 'bruto') Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
(Rode bedragen zijn netto) per 1 juli per 1 januari per 1 juli per 1 januari per 1 juli per 1 januari
Minimumloon:     € 1.680,00 € 1.653,60 € 1.635,60 € 1.615,80
(21 jaar en ouder)            
AOW 70%:     € 1.245,04 € 1.230,24 € 1.202,99 € 1.190,58
tegemoetkoming:     € 25,63 € 25,63 € 25,23 € 25,23
Totaal:     =  € 1.270,67 =  € 1.255,87 =  € 1.228,22 =  € 1.215,81
-/- bijdrage Zvw:     -/- € 69,25 -/- € 68,44 -/- € 70,00 -/- € 69,30
NETTO met heffingskorting:     € 1.201,42 € 1.187,43 € 1.158,22 € 1.146,51
vakantiegeld:     € 69,19 € 72,04 € 69,97 € 72,44
             
AOW 50%:     € 844,40 € 833,92 € 818,55 € 809,81
tegemoetkoming:     € 25,63 € 25,63 € 25,23 € 25,23
Totaal:     =  € 870,03 =  € 859,55 =  € 843,78 =  € 835,04
-/- bijdrage Zvw:     -/- € 47,41 -/- € 46,84 -/- € 48,09 -/- € 47,59
NETTO met heffingskorting:     € 822,62 € 812,71 € 795,69 € 787,45
vakantiegeld:     € 49,42 € 51,46 € 49,98 € 51,75
             

** menu **

20) VENNOOTSCHAPSBELASTING

Tariefgroepen: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
t/m € 200.000   16,50% 19,00%
t/m € 245.000 15,00%    
vanaf € 200.000   25,00% 25,00%
vanaf € 245.000 25,00%    
       
Onbeperkt voorwaarts verliezen verrekenen in de Vennootschapsbelasting
Momenteel mag een belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting verliezen ιιn jaar achteruit verrekenen en zes jaar voorwaarts. In de bijlage van de Miljoenennota 2020 staat nu dat het kabinet de voorwaartse verliesverrekening in de VPB onbeperkt wil maken.
 
Aan deze onbeperkte verliesverrekening zijn wel grenzen verbonden. De verliezen zijn maar tot een bedrag van € 1 miljoen helemaal te verrekenen. Boven die € 1 miljoen zijn de verliezen slechts tot 50% verrekenbaar. 

** menu **

21) TARIEF BOX 2

AANMERKELIJK BELANG

U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% in aandelen, winstbewijzen, genotsrechten en stemrecht.
Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
26,90% 26,25% 25,00%
     
Tarief en excessief lenen bij eigen vennootschap
Nog een 'fiscale maatregel tegen familiebedrijven' die MKB-Nederland een doorn in het oog is: om excessief lenen bij de eigen vennootschap door aanmerkelijkbelanghouders tegen te gaan is in juni 2020 een wetsvoorstel ingediend om schulden boven € 500.000 te belasten als fictief voordeel in box 2.

** menu **

22) AUTO BIJTELLING

Bij meer dan 500 privι kilometer
Bijtelling: Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
       
> 0 CO2-uitstoot per km   8% 4%
> meer dan 0 CO2-uitstoot per km   22% 22%
       
Hoe lang geldt het verlaagde percentage?
Valt u in het verlaagde bijtellingspercentage (4%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.
 
Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.
 
Hoe wordt de datum van de eerste toelating bepaald?
Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.
  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Elektrisch:      
<   8% (< € 45.000) 4% (< € 50.000)
Waarde boven   22% (Waarde boven € 45.000) 22% (Waarde boven € 50.000)
       
Waterstof:   8% 4%
       
De bijtellingspercentages gelden vanaf het moment dat de auto geregistreerd is. Heeft u een auto van voor 2017? Dan geldt de bijtelling van dat jaar voor maximaal 60 maanden.
 
Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating vσσr 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 8% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 45.000 (=2020) of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 45.000 (=2020) geldt de algemene bijtelling van 22%. Het gaat dan dus om alle auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2013 of eerder. En om auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2014: voor deze auto’s verloopt de termijn van 60 maanden in de loop van 2019
 
  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
Fiets bijtelling:   7% 7%
 
Goedgekeurd is dat als de inkoopprijs van de aan de werknemer verstrekte fiets na aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer hoger is dan € 749 inclusief btw, de aftrek van btw uitgesloten is voor het bedrag dat uitkomt boven € 749. Tot de grens van € 749 inclusief btw komt de btw volledig voor aftrek in aanmerking (mits de ondernemer volledig aftrekgerechtigd is).  

** menu **

23) ENERGIEBELASTING (EB) (Milieubelastingen)

" € " = positief voor portemonnee Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
" € " = negatief voor portemonnee Inclusief btw Exclusief btw Inclusief btw Exclusief btw Inclusief btw Exclusief btw
Belastingvermindering EB per aansluiting
           
Per jaar : € 558,56 € 461,62 € 527,17 € 435,68 € 311,62 € 257,54
Per dag (/365): € 1,53030 € 1,264712 € 1,440363 € 1,190383 € 0,853763 € 0,705589
(2020 = 366 dagen) +/+ € 31,39   +/+ € 215,55   -/- € 61,71  
GAS (per m3):
           
(0 - 170.000) € 0,421758 € 0,34856 € 0,403015 € 0,33307 € 0,354687 € 0,29313
  +/+ € 0,018743   +/+ € 0,048328   +/+ € 0,040075  
             
Opslag Duurzame Energie: € 0,102971 € 0,0851 € 0,093775 € 0,0775 € 0,063404 € 0,0524
(0 - 170.000) +/+ € 0,009196   +/+ € 0,030371   +/+ € 0,028919  
             
Totaal overheidsheffingen: € 0,524729 € 0,43366 € 0,496790 € 0,41057 € 0,418091 € 0,34553
  (+/+ € 0,027939))   (+/+ € 0,078699)   (+/+ € 0,068994)  
  = +/+ 5,62%   = +/+ 18,82%   = +/+ 19,76%  
ELEKTRICITEIT (per kWh):
           
(0 - 10.000) € 0,114079 € 0,09428 € 0,118217 € 0,09770 € 0,119342 € 0,09863
      -/- € 0,001125   -/- € 0,007200  
             
Opslag Duurzame Energie: € 0,036300 € 0,0300 € 0,033033 € 0,0273 € 0,022869 € 0,01890
(0 - 10.000)     +/+ € 0,010164   +/+ € 0,006897  
             
Totaal overheidsheffingen: € 0,150379 € 0,12428 € 0,151250 € 0,12500 € 0,142211 € 0,11753
  (-/- € 0,000871)   (+/+ € 0,009039)   (-/- € 0,000303)  
  = -/- 0,58%   = +/+ 6,36%   = -/- 0,21%  
DRINKWATER (per m3:
           
(laag % omzetbelasting)            
Belasting op leidingwater: € 0,38500   € 0,37932 € 0,348 € 0,37387 € 0,343
             
Totaal overheidsheffingen: € 0,38500   € 0,37932 € 0,348 € 0,37387 € 0,343
  (+/+ € 0,00568)   (+/+ € 0,00545)   (+/+ € 0,01453)  
  = +/+ 1,50%   = +/+ 1,46%   = +/+ 4,04%  
             
             
Wat ben je meer of minder kwijt ten opzichte van het vorige jaar:
             
" € " = positief voor portemonnee Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
" € " = negatief voor portemonnee Inclusief btw Exclusief btw Inclusief btw Exclusief btw Inclusief btw Exclusief btw
* Alleenstaande *            
Belastingvermindering -/- € 31,39   -/- € 215,55   € 61,71  
650 m3 € 18,16   € 51,15   € 44,85  
1.925 kWh -/- 1,68   € 17,40   -/- € 0,58  
46 m3 € 0,26   € 0,25   € 0,67  
             
Totaal: -/- € 14,65   -/- € 146,75   +/+ € 106,65  
             
* Gezin met 2 kinderen *            
Belastingvermindering -/- € 31,39   -/- € 215,55   € 61,71  
1.720 m3 € 48,06   € 135,36   € 118,67  
4.155 kWh -/- 3,62   € 37,55   -/- € 1,26  
163 m3 € 0,93   € 0,59   € 2,37  
             
Totaal: +/+ € 13,97   -/- € 41,75   +/+ € 181,49  
 
Bron inzake gemiddelde : Milieu Centraal en RVO (berekening Nibud, 2019)

** menu **

24) EIGEN BIJDRAGE CAK (Centraal Administratie kantoor)

  Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
  Hoge eigen bijdrage Lage eigen bijdrage Hoge eigen bijdrage Lage eigen bijdrage Hoge eigen bijdrage Lage eigen bijdrage
             
Per maand (maximaal):     € 2.419,40 € 861,80 € 2.364,80 € 861,80
Per maand (minimaal):     € 0 € 168,00 € 0 € 164,20
             
Aftrek persoonlijke kosten bij berekening eigen bijdrage:
  Alleenstaanden: Gehuwden: Alleenstaanden: Gehuwden: Alleenstaanden: Gehuwden:
             
Aftrek persoonlijke kosten:

Zak- en kleedgeld:

    € 3.778,00 € 5.877,00 € 3.741,00 € 5.819,00
             
Aftrek (niet-) pensioengerechtigde leeftijd:
Pensioengerechtigd:     € 1.023,00 € 2.046,00 € 1.000,00 € 2.000,00
Niet-pensioengerechtigd:     € 1.830,00 € 3.660,00 € 1.788,00 € 3.576,00
             
Aftrek premie zorgverzekering:
Standaard premie:     € 1.546,00   € 1.530,00  
Inkomensafhankelijke bijdrage: zie salaris opgave   zie salaris opgave   zie salaris opgave  
             
Inkomens vrijstellingsgrens:
Heb in jaar AOW-leeftijd bereikt     € 8.925,00 € 10.592,00 € 8.741,00 € 10.428,00
Heb in jaar nog niet AOW-leeftijd bereikt     € 6.768,00 € 13.658,00 € 6.610,00 € 13.423,00
Mijn beschikbaar inkomen is lager dan de vrijstellingsgrens : Dan geldt er geen aftrek.
Mijn beschikbaar inkomen is hoger dan de vrijstellingsgrens : Dan trekken wij 25% van uw beschikbaar inkomen boven de vrijstellingsgrens af.
 
Maximale korting niet-AOW gerechtigde leeftijd:
      € 10.253,00 € 20.506,00 € 10.171,00 € 20.342,00
             

Meer info : www.hetcak.nl

** menu **

Websites met betrekking tot bovenstaande informatie:
Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 (uitgave 3) Wijzigingen Belastingheffing per 01 januari 2020 (MvF)

25) FISCALE EN SOCIALE VERZEKERINGEN INFORMATIE IN SCHEMA'S

Bron : Telegraaf, 28 december 2019
 
Bron : Telegraaf, 28 december 2019

** menu **

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **