Bron : Telegraaf, donderdag 27 december 2012
 
OPMERKINGEN 2013:
Boekjaar 2013: Boekjaar 2012: Boekjaar 2011:
        
Arbeidskorting: Arbeidskorting: Arbeidskorting:
Werknemers jonger dan 65 jar + 1 maand: Geboren in: Geboren in:
 € 1.723,= (*) - 1,827% 1947 en later : € 1.611,= (*) - 12,320% 1954 en later : € 1.574,= (*) - 12,152%
    1951 / 1952 / 1953 : € 1.838,= (*) - 14,418%
    1949 / 1950 : € 2.100,= (*) - 16,667%
    1946 / 1947 / 1948 : € 2.362,= (*) - 18,915%
     
Inkomen > € 69.573 = € 1.723 -/- € 1.173: € 550 Inkomen > € 51.418 = € 1.611 -/- € 78 : € 1.533 Inkomen > € 50.286 = € 1.574 -/- € 77 : € 1.497
     
(*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan € 8.816 (*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan € 9.295 (*) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid niet hoger dan € 9.209
     
Werknemers ouder dan 65 jar + 1 maand: Geboren in: Geboren in:
(**)  - 0,943% Alle leeftijden : (**)  - 1,733% Alle leeftijden : (**)  - 1,716%
(**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan € 8.816 (**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan € 9.295 (**) voorzover loon uit tegenwoordige arbeid lager is dan € 9.209
     
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:
De afbouw is € 1.173= als het loon > € 69.573,= De afbouw is € 78,= als het loon > € 51.418,= De afbouw is € 77,= als het loon > € 50.286,=
Tussen € 40.248 en € 69.573 afbouw van 4,00% Tussen € 45.178 en € 51.418 afbouw van 1,25% Tussen € 44.126 en € 50.286 afbouw van 1,25%
€ 69.573 -/- € 40.248 : € 29.325 * 4,00% : € 1.173,= € 51.418 -/- € 45.178 : € 6.240 * 1,25% : € 78,= € 50.286 -/- € 44.126 : € 6.160 * 1,25% : € 77,=
     
Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting:
€ 205,= per gespaard kalenderjaar € 205,= per gespaard kalenderjaar € 201,= per gespaard kalenderjaar
     
Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal):
€ 2.062 (inkomen € 42.438) € 1.742 (inkomen € 51.691) € 1.753 (inkomen € 54.264)
€ 1.060 (inkomen € 30.939) € 838 (inkomen € 35.059) € 835 (inkomen € 36.022)
     
Géén zorgtoeslag voor mensen met vermogen
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 80.000, hebben vanaf 1 januari 2013 géén recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€101.139 voor een alleenstaande (€ 80.000 + € 21.139)
€122.278 voor partners (€ 80.000 + € 42.278)
   
     
Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3
Per 31 december 2012 / 1 januari 2013 Per 31 december 2011 / 1 januari 2012 Per 31 december 2010 / 1 januari 2011
€ 21.139 / € 42.278 € 21.139 / € 42.278 € 20.785 / € 41.570
Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : € 2.779 per kind
     
WAO-WIA-WGA maximaal: WAO-WIA-WGA maximaal: WAO-WIA-WGA maximaal:
€ 195,58 * 260 (SV-dagen) : € 50.853,00 € 192,55 * 260 (SV-dagen) : € 50.064,00 € 189,60 * 260 (SV-dagen) : € 49.297,00
of € 4.237,75 * 12 maanden : € 50.853,00 of € 4.172,00 * 12 maanden : € 50.064,00 of € 4.108,08* 12 maanden : € 49.297,00
       
basis premie WAO/WIA : 4,65% basis premie WAO/WIA : 5,05% basis premie WAO/WIA : 5,10%  
WGA : 0,55% (gemiddeld) ??? WGA : 0,55% (gemiddeld) WGA : 0,62% (gemiddeld)  
       
Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie:
  € 66,27 * 260 (SV-dagen) : € 17.229,00 € 65,25 * 260 (SV-dagen) : € 16.965,00
vervallen per 01 januari 2013 of € 1.435,75* 12 maanden : € 17.229,00 of € 1.413,75* 12 maanden : € 16.965,00
  WW-AWF : 4,55% WW-AWF : 4,20%
     
ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal:
€ 195,58 * 260 (SV-dagen) : € 50.853,00 € 192,55 * 260 (SV-dagen) : € 50.064,00 € 128,565 * 260 (SV-dagen) : € 33.42700
of € 4.237,75 * 12 maanden : € 50.853,00 of € 4.172,00 * 12 maanden : € 50.064,00 of € 2.785,58* 12 maanden : € 33.427,00
(deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006)
     
Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,75% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,10% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,75%
Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,65% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,00% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,65%
     
  Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie: 
Hoog : € 50.853 * 7,75% : € 3.941,11 > € 3.942 Hoog : € 50.064 * 7,10% : € 3.554,54 > € 3.555 Hoog : € 33.427 * 7,75% : € 2.590,59 > € 2.591
(per maand : € 328,42 * 12 : € 3.941,11) (per maand : € 296,21 * 12 : € 3.554,54) (per maand : € 215,88 * 12 : € 2.590,56)
     
Laag : € 50.853 * 5,65% : € 2.873,19 > € 2.873 (bijv. DGA) Laag : € 50.064 * 5,00% : € 2.503,20 > € 2.503 (bijv. DGA) Laag : € 33.427 * 5,65% : € 1.888,62 > € 1.888 (bijv. DGA)
(per maand : € 239,43 * 12 : € 2.873,19) (per maand : € 208,60 * 12 : € 2.503,20) (per maand : € 157,38 * 12 : € 1.888,62)
     
SV-dagen 2013 SV-dagen 2012 SV-dagen 2011
JAN : 23 JUL : 23 JAN : 22 JUL : 22 JAN : 21 JUL : 21    
FEB : 20 AUG : 22 FEB : 21 AUG : 23 FEB : 20 AUG : 23    
MRT : 21 SEP : 21 MRT : 22 SEP : 20 MRT : 23 SEP : 22    
APR : 22 OKT : 23 APR : 21 OKT : 23 APR : 21 OKT : 21    
MEI : 23 NOV : 21 MEI : 23 NOV : 22 MEI : 22 NOV : 22    
JUN : 20 DEC : 22 JUN : 21 DEC : 21 JUN : 22 DEC : 22    
Totaal : 261 dagen Totaal : 261 dagen Totaal : 260 dagen
     
Overdrachtsbelasting 2013 Overdrachtsbelasting 2012 Overdrachtsbelasting 2011
Periode 01 januari tot en 31 december : 2% Periode 01 januari tot en 30 juni : 2% Periode 01 januari tot en met 14 juni : 6%
  Periode 1 juli tot en met 31 december : 6% Periode 15 juni tot en met 30 juni 2012 : 2%
     
Verkoop binnen 1 jaar >| 36 maanden:
Indien u een onroerende zaak koop en bijvoorbeeld op 1 mei van een jaar op naam krijgt zal een evt. doorverkoop waarbij geleverd wordt voor of op 30 november zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting over het bedrag gelijk aan de hoogte van de eerste koopsom (1 mei). Al het meerdere wordt belast met 6% overdrachtsbelasting (thans 2%). Indien in het voorbeeld gekocht wordt voor € 100.000,- en verkocht voor € 110.000,- wordt slechts 6% over € 10.000,- geheven. Het is mogelijk om contractueel vast te leggen dat dit voordeel naar de verkoper gaat.
 
Vanaf 2011 is de termijn voor bovenstaande mogelijkheid voor vrijstelling, onder een crisismaatregel van de minister, verlengd tot 1 jaar. Per 1 september 2012 is deze periode verlengt tot 36 maanden. 
   
     
Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA:
€ 3.583,33 * 12 maanden : € 43.000,00 € 3.500,00 * 12 maanden : € 42.000,00 € 3.416,67 * 12 maanden : € 41.000,00
     
Auto van de Zaak Auto van de Zaak Auto van de Zaak  
De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen.  
       
Algemene Heffingskorting: Algemene Heffingskorting: Algemene Heffingskorting:  
€ 2.001 (jonger dan 65 jaar + 1 maand) € 2.033 (jonger dan 65 jaar) € 1.987 (jonger dan 65 jaar)  
€ 1.034 (65 jaar + 1 maand en ouder) € 934 (65 jaar en ouder) € 910 (65 jaar en ouder)  
       
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd:
93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start)
86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar)
80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar) * € 1.987 : € 1.590
73,33% (4e jaar) 73,33% (4e jaar) * € 2.033 : € 1.491 73,33% (4e jaar)
66,67% (5e jaar) € 2.001 : € 1.334 66,67% (5e jaar) 66,67% (5e jaar)
60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar)
53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar)
46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar)
40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar)
33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar)
26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar)
20,00% (12e jaar) 20,00% (12e jaar) 20,00% (12e jaar)
13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar)
6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar)
0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar)
     
De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1972 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd.
     
Dit betekent dat in 2012 ten hoogste € 1.762 (86,67% van € 2.033) wordt uitbetaald aan de minstverdiende partner als die tussen 01 januari 1963 en 01 januari 1972 geboren is of als er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Dit betekent dat in 2012 ten hoogste € 1.762 (86,67% van € 2.033) wordt uitbetaald aan de minstverdiende partner als die tussen 01 januari 1963 en 01 januari 1972 geboren is of als er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn.  
     
Uitzonderingen worden in 2012, 2013 en 2014 stapsgewijs afgeschaft. Uitzonderingen worden in 2012, 2013 en 2014 stapsgewijs afgeschaft.  
***************************
 
Bron : Telegraaf, donderdag 27 december 2012

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **