Lagere netto pensioenen door belastingverhoging
 
Pensioengerechtigden krijgen vanaf januari 2013 te maken met een flink lagere netto pensioenuitkering. De verlaging kan oplopen tot meer dan 5 procent. Deze lagere pensioenuitkering wordt veroorzaakt door overheidsmaatregelen en staat los van de pensioenverlagingen die diverse pensioenfondsen per 1 april moeten doorvoeren omdat hun financiλle positie dit vereist.
 
Het tarief van de loonheffing in de eerste loonbelastingschijf is sinds 1 januari 2013 fors verhoogd: met 3,9 procent naar 19,1 procent (was 15,2%).
Verhoging van een volledige eerste schijf in 2013 : € 19.645 * 3,90% : € 766,00 (€ 64,00 per maand)

Voor iemand met een maandelijkse bruto pensioenuitkering van € 500 scheelt dit netto circa €  20 per maand en bij een aanvullend pensioen van € 1.000 loopt dat verschil op tot bijna € 40.

Daar bovenop komt de hogere bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet. Dat kost gepensioneerden nog eens tot meer dan € 10 netto per maand extra. Hoe hoger de pensioenuitkering, des te groter het nadelig effect van beide overheidsmaatregelen. 
Het % is in 2013 : 5,65% / Het % was in 2012 : 5,05% Verschil : 0,60%.
€ 500 * 0,60% : € 3 / € 1.000 * 0,60% : € 6
 
De iets hogere AOW per 1 januari 2013 lost dit probleem niet op.
 
 
Bron : Pep Accounting, dinsdag 15 januari 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **