Pensioencijfers met onder andere AOW franchise 2013

 
 
De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227 en 10/7 ongehuwde AOW is € 19.301. In dit artikel tref je de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2013.
 
http://www.pensioenweblog.nl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
Pensioen
De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen.
berekening : (€ 722,21 + € 49,36 : € 771,57 * 12 : € 9.258,84 * 10/7 : € 13.226,91 >> € 13.227)
 De AOW franchise 2013 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.301.
berekening : (€ 1.056,72 + € 69,12 : € 1.125,84 * 12 : € 13.510,08 * 10/7 : € 19.300,11 >> € 19.301)
Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.
 
Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.
 
AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2013 € 9.258,84. Het dubbele bedrag, € 18.517,68 mag bij pensionering vσσr 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.
 
ANW
De ANW bedraagt voor 2013 € 14.424,96. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).
 
Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2013 is € 50.853,00 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).
 
Bron : Pep Accounting, woensdag 16 januari 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **