De levensloop regeling is gestart op 01 januari 2006.
 
In bovenstaand voorbeeld: 205 * 6 : 1.230
( 205,00 levensloopkorting, per jaar van deelname)
 
Belasting percentage : 50,00% (uit voorbeeld)
1.230 -/- ( 1.230 * 50%) : 615,00 (= netto)
  1.230 + 615,00 : 1.845,00
 
Belasting percentage : 52,00%
1.230 -/- ( 1.230 * 52%) : 590,40 (= netto)
  1.230 + 590,40 : 1.820,40
 
Belasting percentage : 42,00%
1.230 -/- ( 1.230 * 42%) : 713,40 (= netto)
  1.230 + 713,40 : 1.943,40
Bron : Noordhollands Dagblad, maandag 18 februari 2013
********
 
Geld levensloop rekening opnemen
Als u geld wilt opnemen van de levenslooprekening geeft u dit aan bij de instelling die uw gespaarde geld beheert, bijvoorbeeld uw bank. Die instelling maakt het geld over naar uw werkgever. Uw werkgever houdt hierop loonheffing in, zoals loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Het resterende bedrag maakt hij aan u over.
Als u geld wilt opnemen voor een periode van onbetaald verlof, mag u per maand niet meer geld opnemen dan uw maandloon. Het gaat om het maandloon dat u ontving in de maand direct voorafgaande aan uw verlof. 

 Link naar artikel

 
Bron : Rijksoverheid

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **