Subsidie vervangt afdrachtvermindering onderwijs

 
De fiscale regeling om bedrijven die leerwerkplekken aanbieden te compenseren wordt vervangen door gerichte subsidies. Hiermee komt een einde aan de afdrachtvermindering onderwijs, maar er blijft een financiŽle stimulans voor bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden.
De afgelopen vijf jaar verdubbelden de uitgaven aan de regeling afdrachtvermindering onderwijs van ongeveer 200 miljoen naar circa 400 miljoen euro, onder meer door oneigenlijk gebruik. Een gerichte subsidieregeling als plaatsvervanger voor de afdrachtvermindering onderwijs moet de route voor oneigenlijk gebruik dichtschroeien.

Voor wie wel budget beschikbaar?
Er blijft budget beschikbaar voor leerwerkplekken voor leerlingen van opleidingen die deze steun het hardst nodig hebben,  zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo, en (toekomstige) werknemers waar de meeste maatschappelijke behoefte aan bestaat, zoals studenten, onderzoekers, ontwerpers en promovendi in bepaalde vakgebieden.

Wie komt niet meer in aanmerking?
Niet meer in aanmerking voor de regeling komen aanbieders van leerwerkplekken voor leerlingen en studenten voor wie al andere regelingen bestaan of die een (aanvullende) leerwerkplek niet nodig hebben, zoals mbo-studenten die een beroepsondersteunende leerweg (bol) volgen, vmbo-leerlingen die een leerwerktraject doen en hbo-studenten die een niet-technische opleiding volgen. 

Er is 200 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling, die wordt verdeeld onder de aanvragers. Met de vervanging van de afdrachtvermindering onderwijs voert minister Bussemaker een maatregel uit het regeerakkoord uit.
 
Bron : KluwerSalarisadministratie, dinsdag 28 mei 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **