Belastingdienst benadert ex-werknemer met stamrecht-BV

 
De Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij belastingplichtigen met een stamrecht-BV gaat benaderen. Het betreft hier meestal een ontslagvergoeding die een (ex-)werknemer heeft gekregen en heeft ondergebracht in een daartoe opgerichte BV. Dat meldt BDO in de Nieuwsbrief Pensioen.
De belastingplichtige is met de BV een stamrecht (lijfrente) overeengekomen, dat of direct ingaat of - en dat is meestal zo - in de toekomst zal ingaan. Er gelden strenge regels voor deze stamrechten.

Geen vermogen
De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan en geconstateerd dat in veel situaties het vermogen niet aanwezig is om de betreffende uitkeringen te doen. Dit kan diverse oorzaken hebben. Dit onderzoek is voor de Belastingdienst aanleiding om de betreffende belastingplichtigen te benaderen en hen aan te geven hoe het stamrecht afgewikkeld kan en moet worden.

Afkoop
Als de Belastingdienst vaststelt dat de fiscale voorwaarden niet zijn nagekomen, kan dit leiden tot het standpunt dat er in fiscale zin is afgekocht. Progressieve heffing over de volledige aanspraak plus 20 procent revisierente is dan het gevolg.
 
Bron : Belastingdienst, dinsdag 11 juni 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **