Begrotingsafspraken 2014 - de belangrijkste maatregelen

 
Het kabinet heeft vrijdagavond een akkoord gesloten over de begroting voor 2014 met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Hieronder de belangrijkste maatregelen.
 
Lastenverlichtingen 
- De bezuiniging op de zelfstandigenaftrek wordt teruggedraaid (300 miljoen euro)
- Lager btw-tarief voor bouw en renovatie blijft heel 2014 gelden.
- Het tarief in de eerste belastingschijf wordt in 2014 verlaagd om op korte termijn de bestedingen te stimuleren.

Lastenverzwaringen 
- De belasting bij de aankoop van personenauto's en motorrijwielen (bpm) gaat omhoog door een strengere milieugrens
- Drinkwater wordt duurder doordat de belasting op leidingwater omhoog gaat
- Er komt weer een belastingheffing op afval storten
- Werkenden tussen de 61 en 64 jaar raken hun werkbonus kwijt.

Investeringen 
- Het onderwijs krijgt 650 miljoen euro extra.
- Schoolboeken worden vanaf 2015 weer gratis (250 miljoen euro)
- De publieke omroep krijgt in 2016 en 2017 50 miljoen euro extra, waardoor de eerder aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro wordt afgezwakt.
- De bezuinigingen op de kinderbijslag worden teruggedraaid.
- De aangekondigde ingreep in de Algemene nabestaandenwet gaat niet door.
- Defensie krijgt er in 2014 50 miljoen euro bij en vanaf 2015 90 miljoen euro.
- Er komt vanaf 2015 50 miljoen euro per jaar beschikbaar voor regionale werkgelegenheid. Daardoor kunnen kazernes in Assen en Ermelo openblijven, evenals tbs-kliniek Veldzicht.

Bezuinigingen 
- Er komen extra kortingen op de budgetten van ministeries
- Er wordt gekort op de subsidies voor bedrijven.
- Vanaf 2015 moeten efficiencymaatregelen in der zorg meer opleveren.

Sociaal akkoord 
- De aanpassing van het ontslagrecht die volgens het sociaal akkoord in 2016 zou ingaan, wordt een half jaar eerder van kracht.
- Werklozen moeten vanaf 2015 na een half jaar WW een baan onder hun niveau accepteren. In het sociaal akkoord was dat in 2016.
- De verplichting voor bedrijven om een half procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen komt al 2015 in beeld.
 
 Begrotingsafspraken 2014 in PDF

****
 
Ondernemers kritisch over begrotingsakkoord
 
Het begrotingsakkoord van kabinet en een deel van de oppositie is weliswaar een verbetering ten opzichte van Prinsjesdag, maar VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn desondanks kritisch. De overheid heft nog altijd te veel belasting bij ondernemers en burgers. Sinds 2008 is ons nationaal inkomen niet meer gegroeid, maar zijn de overheidsuitgaven met tientallen miljarden euro’s gestegen. Dat is een fundamentele fout en slecht voor de economie, stellen de ondernemingsorganisaties. ‘Den Haag’ snijdt ook in dit akkoord nog altijd onvoldoende in de uitgaven. Een kleinere overheid en lagere lasten moeten ruimte maken voor groei in de economie. 

Stabiliteit 
Positief is dat er nu een akkoord ligt dat kan zorgen voor politieke stabiliteit, en economisch herstel – waarvan de eerste tekenen nu zichtbaar zijn – kan ondersteunen, vinden VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. 

Lastenverzwaring 
Het nu bereikte akkoord bevat nog steeds accijnsverhogingen en ook een lastenverzwaring voor de autobranche. De éénmalige crisisheffing voor hogere inkomens wordt tegen de afspraak in voortgezet. Er komt een belastingverhoging voor ondernemers die voor eigen rekening ondernemen. Dat raakt allemaal hard werkende mensen die veel geld voor Nederland kunnen verdienen, stellen de ondernemingsorganisaties. 

Pluspunten 
Er staan ook pluspunten tegenover. De lastenverzwaring voor zelfstandigen wordt teruggedraaid. Er komt een belastingverlaging in box 2. De inkomensnivellering wordt teruggedraaid (goed voor de detailhandel). Arbeid wordt goedkoper. De lage BTW op woningonderhoud blijft, wat de bouwsector goed kan gebruiken. Het topsectorenbeleid blijft gehandhaafd. Ook extra geld voor onderwijs kan – mits goed besteed – de economie versterken. 

Sociaal akkoord 
Het sociaal akkoord is op een aanvaardbare manier intact gebleven, al is de opgave om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen aanzienlijk verzwaard, constateren de ondernemingsorganisaties. Ook het Energieakkoord blijft gehandhaafd. 
 
 
Bron : KluwerSalarisadministratie, dinsdag 15 oktober 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **