Rechtsvorm onderneming bepalend voor hoogte belastingrente

 
De belastingrente voor vennootschapsbelasting gaat vanaf 1 april 2014 fors omhoog van 3% naar minimaal 8%. Voor de inkomstenbelasting wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, met een ondergrens van 4%. Door het hanteren van verschillende rentetarieven is de rechtsvorm van de onderneming bepalend voor de hoogte van de rente.
 
In de nota naar aanleiding van het Verslag bij het wetsvoorstel Wet Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente, legt staatssecretaris Weekers van FinanciŽn uit dat het kabinet hier bewust voor gekozen heeft.
 
In de nota beantwoordt Weekers namens het kabinet de vragen en opmerkingen met  betrekking tot het wetsvoorstel van de Kamerleden van de fracties van PvdA, PVV, SP, CDA, D66 en ChristenUnie.
 
 
Bron : Accountancy Nieuws, dinsdag 22 oktober 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **