Bron : Telegraaf, donderdag 27 december 2013
 
OPMERKINGEN 2014:
 

    dinsdag, 4 maart 2014

 
     
Boekjaar 2014: Boekjaar 2013: Boekjaar 2012:
        
Arbeidskorting: Arbeidskorting: Arbeidskorting:
(jonger dan 65 jaar + 2 maanden) (jonger dan 65 jaar + 1 maanden) (jonger dan 65 jaar)  
€ 2.097 (maximaal)
€ 367 (minimaal) (€ 2.097 -/- € 1.730)
€ 1.723 (maximaal)
€ 550 (minimaal) (€ 1.723 -/- € 1.173)
€ 1.611 (maximaal)
€ 1.533 (minimaal) (€ 1.611 -/- € 78)
 
     
1,807% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 8.913
(€ 8.913 * 1,807% : € 161 afgerond)
1,827% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 8.816
(€ 8.816 * 1,827% : € 161 afgerond)
1,733% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.295
(€ 9.295 * 1,733% : € 161 afgerond)
     
Tussen € 8.913 en € 19.248:
€ 161 + 18,724% * (arbeidsinkomen -/- € 8.913)
Tussen € 8.816 en € 18.502:
€ 161 + 16,115% * (arbeidsinkomen -/- € 8.816)
Tussen € 9.295 en € 21.059:
€ 161 + 12,319% * (arbeidsinkomen -/- € 9.295)
     
Tussen € 19.248 en € 40.721 : € 2.097
Tussen € 18.502 en € 40.248 : € 1.723
Tussen € 21.059 en € 45.178 : € 1.533
     
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:
De afbouw is € 1.730 als het loon > € 83.971 De afbouw is € 1.173 als het loon > € 69.573 De afbouw is € 78 als het loon > € 51.418
Tussen € 40.721 en € 83.971 afbouw van 4,00% Tussen € 40.248 en € 69.573 afbouw van 4,00% Tussen € 45.178 en € 51.418 afbouw van 1,25%
€ 83.971 -/- € 40.721 : € 43.250 * 4,00% : € 1.730 € 69.573 -/- € 40.248 : € 29.325 * 4,00% : € 1.173 € 51.418 -/- € 45.178 : € 6.240 * 1,25% : € 78
     
(ouder dan 65 jaar + 2 maanden) (ouder dan 65 jaar + 1 maanden) (ouder dan 65 jaar)  
€ 1.062 (maximaal)
€ 186 (minimaal) (€ 1.062 -/- € 876)
€ 890 (maximaal)
€ 284 (minimaal) (€ 890 -/- € 606)
zie www.Belastingdienst.nl  
     
0,915% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 8.913
(€ 8.913 * 0,915% : € 82 afgerond)
0,943% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 8.816
(€ 8.816 * 0,943% : € 84 afgerond)
 
     
Tussen € 8.913 en € 19.242:
€ 82 + 9,479% * (arbeidsinkomen -/- € 8.913)
Tussen € 8.816 en € 18.492:
€ 84 + 8,319% * (arbeidsinkomen -/- € 8.816)
 
     
Tussen € 19.242 en € 40.721 : € 1.062
Tussen € 18.492 en € 40.248 : € 890
 
     
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:  
De afbouw is € 876 als het loon > € 40.721 De afbouw is € 606 als het loon > € 40.248  
Tussen € 40.721 en € 83.971 afbouw van 2,025% Tussen € 40.248 en € 69.573 afbouw van 2,064%  
€ 83.971 -/- € 40.721 : € 43.250 * 2,025% : € 876 (afgerond)
€ 69.573 -/- € 40.248 : € 29.325 * 2,064% : € 606 (afgerond)
 
     
Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting:
€ 205,= per gespaard kalenderjaar € 205,= per gespaard kalenderjaar € 205,= per gespaard kalenderjaar
(per gespaard jaar t/m 2011) (per gespaard jaar t/m 2011) (per gespaard jaar t/m 2011)
     
Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal):
€ 1.655 (inkomen € 37.145) € 2.062 (inkomen € 42.438) € 1.742 (inkomen € 51.691)
€ 865 (inkomen € 28.482) € 1.060 (inkomen € 30.939) € 838 (inkomen € 35.059)
     
Géén zorgtoeslag voor mensen met vermogen
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 81.360, hebben vanaf 1 januari 2013 géén recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 102.499 voor een alleenstaande (€ 81.360 + € 21.139)
€ 123.638 voor partners (€ 81.360 + € 42.278)
Géén zorgtoeslag voor mensen met vermogen
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 80.000, hebben vanaf 1 januari 2013 géén recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 101.139 voor een alleenstaande (€ 80.000 + € 21.139)
€ 122.278 voor partners (€ 80.000 + € 42.278)
 
     
Huurtoeslag (maximaal): Huurtoeslag (maximaal): Huurtoeslag (maximaal):
Huurgrens: Huurgrens: Huurgrens:
Maximale huurgrens € 699,48 Maximale huurgrens € 681,02 Maximale huurgrens € 664,66
Maximale huurgrens € 389,05 < 23 jaar Maximale huurgrens € 374,44 < 23 jaar Maximale huurgrens € 366,37 < 23 jaar
Aftoppingsgrens: Aftoppingsgrens: Aftoppingsgrens:
1-2 persoonshuishouding € 556,82 1-2 persoonshuishouding € 535,91 1-2 persoonshuishouding € 524,37
3 > persoonshuishouding € 596,75 3 > persoonshuishouding € 574,35 3 > persoonshuishouding € 561,98
Maximaal gezamenlijk inkomen: Maximaal gezamenlijk inkomen: Maximaal gezamenlijk inkomen:
Eenpersoons 65 + : € 21.600 Eenpersoons 65 + : € 21.100 Eenpersoons 65 + : € 20.675
Meerpersoons 65 + : € 29.400 Meerpersoons 65 + : € 28.725 Meerpersoons 65 + : € 28.225
     
Eenpersoons < 65 : € 21.600 Eenpersoons < 65 : € 21.025 Eenpersoons < 65 : € 22.025
Meerpersoons < 65 : € 29.325 Meerpersoons < 65 : € 28.550 Meerpersoons < 65 : € 29.900
Vrijgesteld inkomen: Vrijgesteld inkomen: Vrijgesteld inkomen:
Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.706 Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.627 Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.527
Vermogensgrens: Vermogensgrens: Vermogensgrens:
Jonger dan AOW - leeftijd : € 21.139 Jonger dan AOW - leeftijd : € 21.139 Jonger dan AOW - leeftijd : € 21.139
     
U heeft de AOW leeftijd: U heeft de AOW leeftijd: U heeft de AOW leeftijd:
Inkomen maximaal € 14.302 : € 49.123 Inkomen maximaal € 14.302 : € 49.123 Inkomen maximaal € 14.302 : € 49.123
Inkomen > € 14.302 en max. € 19.895 : € 35.131 Inkomen > € 14.302 en max. € 19.895 : € 35.131 Inkomen > € 14.302 en max. € 19.895 : € 35.131
Inkomen > € 19.895 : € 21.139 Inkomen > € 19.895 : € 21.139 Inkomen > € 19.895 : € 21.139
     
Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3
Per 31 december 2013 / 1 januari 2014 Per 31 december 2012 / 1 januari 2013 Per 31 december 2011 / 1 januari 2012
€ 21.139 / € 42.278 (idem 2012 en 2013) € 21.139 / € 42.278 (idem 2012) € 21.139 / € 42.278
Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : vervallen
     
Extra ouderentoeslag in Box 3: Extra ouderentoeslag in Box 3: Extra ouderentoeslag in Box 3:
(per 31 december 2013 AOW gerechtigd) (per 31 december 2012 AOW gerechtigd) (per 31 december 2011 AOW gerechtigd)
(Voor persoonsgebonden aftrek) (Voor persoonsgebonden aftrek) (Voor persoonsgebonden aftrek)
     
< € 14.302 = € 27.984 < € 14.302 = € 27.984 < € 14.302 = € 27.984
> € 14.302 - < € 19.895 = € 13.992 > € 14.302 - < € 19.895 = € 13.992 > € 14.302 - < € 19.895 = € 13.992
> € 19.895 =  nihil > € 19.895 =  nihil > € 19.895 =  nihil
     
Grondslag sparen en beleggen : < € 279.708 Grondslag sparen en beleggen : < € 279.708 Grondslag sparen en beleggen : < € 279.708
Grondslag sparen en beleggen : < € 559.416 (fiscale partners) Grondslag sparen en beleggen : < € 559.416 (fiscale partners) Grondslag sparen en beleggen : < € 559.416 (fiscale partners)
(idem 2012 en 2013) (idem 2012)  
     
Werknemersverzeringen maximaal: Werknemersverzeringen maximaal: Werknemersverzeringen maximaal:
€ 197,74 * 260 (SV-dagen) : € 51.414,00 € 195,58 * 260 (SV-dagen) : € 50.853,00 € 192,55 * 260 (SV-dagen) : € 50.064,00
of € 4.284,50 * 12 maanden : € 51.414,00 of € 4.237,75 * 12 maanden : € 50.853,00 of € 4.172,00 * 12 maanden : € 50.064,00
       
basis premie WAO/WIA : 5,45% basis premie WAO/WIA : 4,65% basis premie WAO/WIA : 5,05%  
WGA : 0,55% (gemiddeld) ??? WGA : 0,55% (gemiddeld) ??? WGA : 0,55% (gemiddeld)  
       
WW-AWf-premie: WW-AWf-premie: WW-AWf-premie:
premie : 2,15% premie : 1,70% premie : 4,55%  
       
Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie:
    € 66,27 * 260 (SV-dagen) : € 17.229,00
vervallen per 01 januari 2013 vervallen per 01 januari 2013 of € 1.435,75* 12 maanden : € 17.229,00
     
ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal:
€ 197,74 * 260 (SV-dagen) : € 51.414,00 € 195,58 * 260 (SV-dagen) : € 50.853,00 € 192,55 * 260 (SV-dagen) : € 50.064,00
of € 4.284,50 * 12 maanden : € 51.414,00 of € 4.237,75 * 12 maanden : € 50.853,00 of € 4.172,00 * 12 maanden : € 50.064,00
(deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006)
     
Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,50% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,75% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,10%
Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,40% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,65% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,00%
     
  Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie: 
Hoog : € 51.414 * 7,50% : € 3.856,05 > € 3.857 Hoog : € 50.853 * 7,75% : € 3.941,11 > € 3.942 Hoog : € 50.064 * 7,10% : € 3.554,54 > € 3.555
(per maand : € 321,34 * 12 : € 3.856,08) (per maand : € 328,42 * 12 : € 3.941,11) (per maand : € 296,21 * 12 : € 3.554,54)
     
Laag : € 51.414 * 5,40% : € 2.776,36 > € 2.776(bijv. DGA) Laag : € 50.853 * 5,65% : € 2.873,19 > € 2.873 (bijv. DGA) Laag : € 50.064 * 5,00% : € 2.503,20 > € 2.503 (bijv. DGA)
(per maand : € 231,36 * 12 : € 2.776,32) (per maand : € 239,43 * 12 : € 2.873,19) (per maand : € 208,60 * 12 : € 2.503,20)
     
SV-dagen 2014 SV-dagen 2013 SV-dagen 2012
JAN : 23 JUL : 23 JAN : 23 JUL : 23 JAN : 22 JUL : 22 v      
FEB : 20 AUG : 21 FEB : 20 AUG : 22 FEB : 21 AUG : 23        
MRT : 21 SEP : 22 MRT : 21 SEP : 21 MRT : 22 SEP : 20        
APR : 22 OKT : 23 APR : 22 OKT : 23 APR : 21 OKT : 23        
MEI : 22 NOV : 20 MEI : 23 NOV : 21 MEI : 23 NOV : 22        
JUN : 21 DEC : 23 JUN : 20 DEC : 22 JUN : 21 DEC : 21        
Totaal : 261 dagen Totaal : 261 dagen Totaal : 261 dagen
     
Overdrachtsbelasting 2014 Overdrachtsbelasting 2013 Overdrachtsbelasting 2012
  Periode 01 januari tot en 31 december : 2% Periode 01 januari tot en 30 juni : 2%
    Periode 1 juli tot en met 31 december : 6%
     
 
Verkoop binnen 1 jaar > 36 maanden:
Indien u een onroerende zaak koop en bijvoorbeeld op 1 mei van een jaar op naam krijgt zal een evt. doorverkoop waarbij geleverd wordt voor of op 30 november zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting over het bedrag gelijk aan de hoogte van de eerste koopsom (1 mei). Al het meerdere wordt belast met 6% overdrachtsbelasting (thans 2%). Indien in het voorbeeld gekocht wordt voor € 100.000,- en verkocht voor € 110.000,- wordt slechts 6% over € 10.000,- geheven. Het is mogelijk om contractueel vast te leggen dat dit voordeel naar de verkoper gaat.
 
Vanaf 2011 is de termijn voor bovenstaande mogelijkheid voor vrijstelling, onder een crisismaatregel van de minister, verlengd tot 1 jaar. Per 1 september 2012 is deze periode verlengt tot 36 maanden. 
 
     
Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA:
€ 3.666,67 * 12 maanden : € 44.000,00 € 3.583,33 * 12 maanden : € 43.000,00 € 3.500,00 * 12 maanden : € 42.000,00
     
Auto van de Zaak Auto van de Zaak Auto van de Zaak  
De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen.  
       
Algemene Heffingskorting: Algemene Heffingskorting: Algemene Heffingskorting:  
(jonger dan 65 jaar + 2 maanden) (jonger dan 65 jaar + 1 maanden) (jonger dan 65 jaar)  
€ 2.103 (maximaal)
€ 1.366 (minimaal) (€ 2.103 -/- € 737)
€ 2.001
€ 2.033  
       
Afbouw Algemene heffingskorting:      
De afbouw is € 737,= als het loon > € 56.495,=      
Tussen € 19.645 en € 56.495 afbouw van 2,00%      
€ 56.495 -/- € 19.645 : € 36.850 * 2,00% : € 737,=      
 
     
(ouder dan 65 jaar + 2 maanden) (ouder dan 65 jaar + 1 maanden) (ouder dan 65 jaar)  
€ 1.065 (maximaal)
€ 693 (minimaal) (€ 1.065 -/- € 372)
€ 1.034 € 934  
       
Afbouw Algemene heffingskorting:      
De afbouw is € 372 als het loon > € 56.495      
Tussen € 19.645 en € 56.495 afbouw van 1,012%      
€ 56.495 -/- € 19.645 : € 36.850 * 1,012% : € 372 (afgerond)      
       
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd:
93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start)
86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar)
80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar)
73,33% (4e jaar) 73,33% (4e jaar) 73,33% (4e jaar) * € 2.033 : € 1.491
66,67% (5e jaar) 66,67% (5e jaar) € 2.001 : € 1.334 66,67% (5e jaar)
60,00% (6e jaar)  € 2.103 : € 1.262 60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar)
53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar)
46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar)
40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar)
33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar)
26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar)
20,00% (12e jaar) 20,00% (12e jaar) 20,00% (12e jaar)
13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar)
6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar)
0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar)
     
De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd.
     
  Dit betekent dat in 2013 ten hoogste € 1.734 (86,67% van € 2.001) wordt uitbetaald aan de minstverdiende partner als die tussen 01 januari 1963 en 01 januari 1972 geboren is of als er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Dit betekent dat in 2012 ten hoogste € 1.762 (86,67% van € 2.033) wordt uitbetaald aan de minstverdiende partner als die tussen 01 januari 1963 en 01 januari 1972 geboren is of als er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn.
     
  Uitzonderingen worden in 2012, 2013 en 2014 stapsgewijs afgeschaft. Uitzonderingen worden in 2012, 2013 en 2014 stapsgewijs afgeschaft.
***************************
 
Bron : Telegraaf, donderdag 27 december 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **