Overstappen op de werkkostenregeling in 2014
 
Hoewel de werkkostenregeling al een paar jaar bestaat, zijn nog lang niet alle werkgevers over. Bedrijven hebben per 1 januari 2015 niet langer een keuze tussen de werkkostenregeling (WKR) of toepassing van het oude systeem. Vanaf 2015 geldt alleen nog maar de WKR. Bent u al over?
 
Met de WKR mogen werkgevers nog maar 1,5 procent van het totale fiscale loon op jaarbasis gebruiken voor vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers, zoals het kerstpakket, de fiets van de zaak, het personeelsuitje en bedrijfsfitness. Dit heet de ‘vrije ruimte’. Over vergoedingen en verstrekkingen die de vrije ruimte te boven gaan, moet de werkgever een eindheffing betalen van 80 procent. Oftewel: voor iedere 1000 euro die de werkgever vanaf 2015 extra vergoedt (bovenop de vrije ruimte) moet 800 euro aan de fiscus worden betaald.

Werkgroep
Een werkgroep bestaande uit een select aantal werknemers die met de WKR zullen moeten werken, zoals HR of de salarisadministrateur, al dan niet aangevuld met een fiscalist en een arbeidsrechtadvocaat, zal zich de komende maanden moeten bezighouden met de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en processen. Deze werkgroep speelt ook een belangrijke rol bij het informeren en consulteren van het personeel. Indien de onderneming een ondernemingsraad (OR) heeft, zal de OR hierin een belangrijk rol kunnen vervullen.

Evaluatie
Als invoering van de WKR inderdaad leidt tot een wijziging van arbeidsvoorwaarden zal het personeelshandboek hoogstwaarschijnlijk moeten worden aangepast. Het sluitstuk van de invoering ligt na 2015: de evaluatie van de ingevoerde nieuwe vergoedingen en verstrekkingen.
 
*************************************
 
Komt de Werkkostenregeling er nog?
 
Hoewel de Werkkostenregeling al een paar jaar bestaat, zijn nog lang niet alle werkgevers over. Moet dat dit jaar wel gaan gebeuren?
 
Hoewel de Werkkostenregeling al is ingevoerd per 1 januari 2011, staat de regeling voor veel werkgevers dit jaar pas volop in de belangstelling. Bedrijven hebben per 1 januari 2015 niet langer een keuze tussen de Werkkostenregeling (WKR) of toepassing van het oude systeem. Vanaf 2015 geldt alleen nog maar de WKR.
 
Met de Werkkostenregeling komt er een einde aan de huidige wijze waarop werkgevers aan werknemers bepaalde vergoedingen verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan
  • het kerstpakket
  • de kantoorfiets
  • het jaarlijkse bedrijfsuitje
  • en bedrijfsfitness.
 Met de WKR mogen werkgevers nog maar 1,5 procent van het totale fiscale loon op jaarbasis gebruiken voor dergelijke vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers. Dit wordt ook wel de ‘vrije ruimte’ genoemd. Over vergoedingen en verstrekkingen die de vrije ruimte te boven gaan, moet de werkgever een eindheffing betalen van 80 procent. Oftewel: voor iedere € 1.000 die de werkgever vanaf 2015 extra vergoedt (bovenop de vrije ruimte) moet € 800 aan de fiscus worden betaald.
(Voorbeeld : bij een totaal fiscaal loon van € 50.000 >  € 50.000 * 1,50% : € 750)
 
Gerichte vrijstellingen
Voor een aantal vergoedingen geldt het maximum onder de vrije ruimte niet. Dit zijn zogenaamde gerichte vrijstellingen. Een gerichte vrijstelling geldt onder meer bij kosten voor vervoer, maaltijden en het volgen van een opleiding. Vergoedingen voor dergelijke kosten kennen een eigen specifieke maximum. Behalve gerichte vrijstellingen kent de WKR ook zogenaamde ‘nihil waarderingen’. Bij een nihil waardering gaat de vergoeding in het geheel niet ten koste van de vrije ruimte. Denk hierbij aan de werkplek en de computer waar de werknemer gebruik van maakt.
 
De werkgever die een eindheffing van 80 procent wil voorkomen, doet er verstandig aan om de huidige arbeidsvoorwaarden tijdig tegen het licht te houden. Dat geldt ook voor bestaande afspraken die zij met de Belastingdienst hebben gemaakt en die bij invoering van de Werkkostenregeling komen te vervallen. Hoewel aan een wijziging van bestaande arbeidsvoorwaarden een fiscale achtergrond kleeft (namelijk de verplichte invoering van de WKR), zal een wijziging ook arbeidsrechtelijk door de beugel moeten kunnen. Ondernemingen moeten inventariseren welke arbeidsvoorwaarden (vergoedingen en/of verstrekkingen) binnen de onderneming allemaal van toepassing zijn. Verder is van belang te weten of en in hoeverre deze voorwaarden onder de WKR kunnen worden voortgezet, of zullen moeten worden aangepast. Een werkgroep bestaande uit een select aantal werknemers die met de WKR zullen moeten werken (denk aan HR en de loonadministrateur) al dan niet aangevuld met een fiscalist en een arbeidsrechtadvocaat, zal zich de komende maanden moeten bezighouden met de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en processen. Deze werkgroep speelt ook een belangrijke rol bij het informeren en consulteren van het personeel. Indien de onderneming een ondernemingsraad (OR) heeft, zal de OR hierin een belangrijk rol kunnen vervullen.
 
Als invoering van de WKR inderdaad leidt tot een wijziging van arbeidsvoorwaarden zal het personeelshandboek hoogstwaarschijnlijk moeten worden aangepast. Het sluitstuk van de invoering ligt na 2015: de evaluatie van de ingevoerde nieuwe vergoedingen en verstrekken.
 
*************************************
 
Voordelige toepassingen van de werkkostenregeling
 
Hoe maak je economisch gebruik van de werkkostenregeling? Onderstaand worden vier verrassende manieren om personeel iets extra’s te geven.
 
Fraaie arbeidsvoorwaarden zijn een effectieve manier om je waardering uit te drukken voor bestaande werknemers en interessante nieuwe werknemers aan te trekken. Maar hoe kun je als organisatie aantrekkelijke extra’s bieden zonder daarbij slinkende arbeidsvoorwaardelijke budgetten te overschrijden? Dat kan door te kiezen voor arbeidsvoorwaarden die door de belastingdienst worden aangemerkt als ‘gerichte vrijstelling‘ of waarvoor een ‘nihilwaardering‘ geldt,’ zegt HR-adviseur Gwendoline Gerbrands van Robidus. Ze omschrijft vier voorbeelden van manieren waarop organisaties gebruik kunnen maken van deze belastingregels:
 
1. Bied werknemers een opleiding aan
Opleidingen zorgen er niet alleen voor dat uw werknemers gemotiveerder en beter beslagen ten ijs komen, ze laten hen ook zien dat de organisatie in hen wil investeren.
 
“Het volgen van een studie, tenminste als deze gericht is op het verwerven van inkomen, wordt door de belastingdienst standaard gezien als een gerichte vrijstelling. Het blijft dus onbelast,” zegt Gerbrands. Dat geldt overigens ook voor cursussen, conferenties en studiematerialen.
 
2. Bied werknemers een smartphone aan
Voor een smartphone geldt standaard een nihilwaardering. “Een smartphone blijft onbelast onder de voorwaarde dat deze voor minimaal 10 procent van de tijd zakelijk worden gebruikt,” zegt Gerbrands. “Dat is een heel leuke arbeidsvoorwaarde, zeker voor jongeren.” Het is veel lastiger om een tablet zoals een iPad onbelast ter beschikking te stellen. “Dat kan alleen wanneer de tablet voor minimaal negentig procent van de tijd zakelijk wordt ingezet. Dat is lastig vast te stellen, vooral omdat tablets veel mee naar huis worden genomen.”
 
3. Geef een personeelsfeestje
“Wanneer een bedrijfsfeest wordt gegeven op een bedrijfslocatie waarvoor de werkgever arbeidsverantwoordelijk is, dan is dat feest onbelast, tenminste als er geen eten wordt geserveerd,” zegt Gerbrands. “Maar een borrelhapje mag best. En als je een grote ruimte hebt zoals een werkplaats of schuur, kun je bovendien bijvoorbeeld overwegen entertainers of een DJ in te huren.”
 
4. Geef verjaardagsgeschenken
Een verjaardagscadeautje onder de vijfentwintig euro blijft onbelast.
Dat komt omdat dit geschenk ‘buiten de dienstbetrekking’ valt. “Onbelast iets schenken kan in situaties waarin ook anderen, zoals familie en vrienden, cadeautjes geven. Dat kan bijvoorbeeld een verjaardag zijn, maar niet een jubileum. Bovendien mag het niet om geld of een waardebon gaan. Maar je kunt wel even iemand naar de Hema sturen om iets persoonlijks te kopen.”
 
Bron : KluwerSalarisAdministratie, dinsdag 1 april 2014

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **