Vakantiedagen 2013 vervallen per 1 juli 2014
 
Werknemers die nog vakantiedagen over hebben uit 2013, hebben in de maand juni nog de tijd om deze dagen op te nemen. Grant Thornton heeft de regels nog eens op een rij gezet.
 
In de huidige vakantiewetgeving wordt onderscheid gemaakt in de verjaringstermijn van vakantiedagen. Voor wettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van zes maanden, tenzij de werknemer niet in staat is om vakantie op te nemen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, wanneer re-integratie niet mogelijk is. Dan geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt sowieso een verjaringstermijn van vijf jaar.

Wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waar een werknemer volgens de wet recht op heeft, berekend op basis van het aantal uren dat hij/zij wekelijks werkt. Bij een fulltime dienstverband zijn dat 20 dagen per jaar. Alle ‘extra’ vakantiedagen die een werknemer ontvangt bovenop de wettelijke vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Met ingang van 1 juli 2014 komen de wettelijke vakantiedagen uit 2013 dus te vervallen, tenzij in de cao staat dat de wettelijke vakantiedagen langer houdbaar zijn of wanneer u dit zelf in de arbeidsovereenkomst heeft afgesproken met de werknemer.

Als het de werknemer niet lukt om de bijna verjaarde wettelijke vakantiedagen uit 2013 op te nemen, dan hoeft u deze niet uit te betalen. Uitbetalen van vakantiedagen is alleen mogelijk voor bovenwettelijke vakantiedagen, wanneer dit afgesproken is en bij het einde van het dienstverband.
 
Bron : KluwerSalarisAdministratie, dinsdag 24 juni 2014

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **