Aanpassing percentage bijzonder tarief in 2015
 
Door een fout in de berekeningswijze van de Belastingdienst dreigen in het jaar 2016 opnieuw miljoenen mensen een naheffingsaanslag inkomstenbelasting te ontvangen over het jaar 2015. Dit is het gevolg van het feit dat men de fout uit 2014 niet meer op tijd wist te corrigeren in de tabellen 2015. Om een naheffing te voorkomen zijn er dit jaar extra verrekeningspercentages voor het bijzonder tarief door de Belastingdienst geďntroduceerd.
 
Het bijzonder tarief is een belastingpercentage dat wordt toegepast op bijzondere beloningen. Dit zijn beloningen die binnen een dienstverband sporadisch voorkomen. Denkt u hierbij aan vakantiegeld, bonussen of overwerk. Deze loonbestanddelen worden belast volgens het bijzonder tarief. De hoogte van het percentage bijzonder tarief wordt bepaald aan de hand van het jaarloon van het voorgaande jaar.
 
Om te voorkomen dat uw werknemer te weinig belasting betaalt over deze bijzondere beloningen zullen we het percentage bijzonder tarief verhogen met de voorgeschreven verrekeningspercentages. In het overzicht hieronder kunt u, aan de hand van de jaarlonen van 2014, zien wat het verhoogde percentage zal worden.
 
Jaarloon:
was:
wordt:
€ 0- € 19.822 (*) 36,50% 36,50%
€ 19.823- € 49.770
42%
44,32%
€ 49.771- € 56.935
42%
48,32%
€ 56.936- € 57.585
42%
46%
€ 57.586- € 100.670 52% 56%
€ 100.670 > (*)
52%
52%
(*) : geen wijziging
 
Bron : CBBS, vrijdag 27 februari 2015

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **