Wijzigingen WW-uitkering per 1 juli 2015 en per 2016
 
De werkloosheidsuitkering (WW) verandert op een aantal punten. De wijzigingen zijn onderdeel van de Wet werk en zekerheid.
 
Passende arbeid per 1 juli 2015
Nu mag degene met een WW-uitkering in het 1e half jaar van zijn werkloosheid zoeken naar werk op het eigen opleidings- en werkniveau. Daarna wordt ook werk op een lager opleidingsniveau als passend aangemerkt. Na 1 jaar is alle arbeid passend. 

Straks wordt na een half jaar alle arbeid passend. Het 1e half jaar mag men nog steeds zoeken naar werk op het eigen opleidings- en werkniveau.

WW-uitkering en werken per 1 juli 2015
Gaat de persoon in kwestie (deels) werken, dan wordt het aantal uren dat hij werkt in mindering gebracht op de WW-uitkering. Voor de uren dat hij nog werkloos is, heeft hij recht op een WW-uitkering. 

Inkomensverrekening
Gaat iemand werken voor een loon dat lager is dan de hoogte van de WW-uitkering? Dan ontvangt hij een lager totaalinkomen. Dit systeem van urenverrekening wordt vervangen door een systeem van inkomensverrekening. Bij inkomensverrekening wordt een deel van de (extra) inkomsten in mindering gebracht op de WW-uitkering. Het andere deel wordt niet in mindering gebracht.

Duur WW-uitkering per 1 januari 2016
De maximale duur van de WW-uitkering wordt korter. Een WW-uitkering duurt nu maximaal 38 maanden. Straks is dit maximaal 24 maanden. De werkgever kan in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met werknemers afspraken vastleggen over aanvullingen op de WW.

Arbeidsverleden per 1 januari 2016
De ex-werknemer ontvangt nu voor elk jaar arbeidsverleden 1 maand WW. Straks geldt dit alleen voor de 1e 10 jaar. Daarna ontvangt hij voor elk jaar arbeidsverleden een halve maand WW.

De duur van de WW wordt vanaf 2016 tot en met 2019 stap voor stap korter.
 
Bron : KluwerSalarisadministratie, dinsdag 7 april 2015

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **