Nieuwe regels bij werkloosheid vanaf 1 juli 2015
 
Als een werknemer op of na 1 juli 2015 werkloos wordt, dan krijgt hij te maken met nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid. Lees hier wat er verandert per 1 juli 2015.
 
1. Betaling WW 1 keer per maand
Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand achteraf betaald.
Op dit moment wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald. Voor WW-uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft de betaling per 4 weken.

2. Opgeven en verrekenen van inkomsten
Vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering het inkomen aan als de werknemer gaat werken voor een lager inkomen dan het WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5 procent van het WW-maandloon.
Op dit moment wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft dit zo.
      
Inkomsten elke maand doorgeven
Als iemand een WW-uitkering heeft, moet hij na afloop van elke maand zijn inkomsten doorgeven. Dit doet hij via Mijn UWV met het formulier Inkomstenopgave. Ook als hij geen inkomsten heeft, is hij verplicht dit door te geven met ditzelfde formulier. UWV verrekent eventuele inkomsten en berekent de hoogte van de uitkering. 
Nadat wij het formulier van u hebben ontvangen, maken we binnen 3 tot 10 werkdagen uw WW-uitkering over. UWV betaalt de WW-uitkering pas als het formulier Inkomstenopgave is ontvangen.

Gegevens controleren
Veel gegevens staan al ingevuld op het formulier Inkomstenopgave. De uitkeringsgerechtigde moet controleren of het inkomen klopt. Ook als iemand niet heeft gewerkt en dus geen inkomsten uit werk had. Is iemand werkloos en ziek? Ook dan moet de belanghebbende de gegevens controleren en aangeven of ze kloppen. 

Net werkloos?
Als iemand net werkloos is dan kan het vanaf de eerste dag dat iemand werkloos is langer dan een maand duren voordat hij de eerste WW-uitkering krijgt.  

3. Na 6 maanden is elk werk passend
Als iemand langer dan 6 maanden werkloos is, worden vanaf 1 juli 2015 na een half jaar WW alle banen als passend gezien. Dat betekent dat een werkzoekende na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met lager opleidings-, werk- en denkniveau. Als een werkgever iemand wil aannemen, dan moet hij dit werk, met het salaris dat hierbij hoort, accepteren. Dit geldt ook als de reistijd langer is dan hij gewend is of als het om werk gaat voor minder uur per week.

4. WW vult inkomen aan
De WW-uitkering vult het inkomen aan als een werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan zijn WW-uitkering. Daarmee is het lonend om vanuit een WW-uitkering weer aan het werk te gaan.
      
Heeft iemand een WW-uitkering en gaat hij werken? En verdient hij minder dan 87,5 procent van het WW-maandloon? Dan houdt UWV 70 procent van de inkomsten in op de WW-uitkering. Dat betekent dat hij 30 procent van de inkomsten mag houden.
      
Als iemand met een WW-uitkering gaat werken en hij verdient meer dan 87,5 procent van het WW-maandloon, dan eindigt het recht op WW.
      
5. Andere berekening dagloon
De berekening van het dagloon van de WW-uitkering verandert. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering. 
      
Het dagloon is de basis voor de berekening van de WW-uitkering. Voor het berekenen van het dagloon kijkt UWV vanaf 1 juli 2015 naar het loon dat hij verdiende in de periode van 12 maanden voordat hij werkloos werd. De eerste 2 maanden is de WW-uitkering 75 procent van het dagloon, vanaf de derde maand is dit 70 procent. Ook als dit loon bij verschillende werkgevers is verdiend of als dit loon is verdiend bij dezelfde werkgever met verschillende arbeidscontracten.
      
Korter dan 12 maanden gewerkt
Het dagloon van de WW-uitkering wordt lager dan het gemiddelde dagloon dat iemand verdiende bij een werkgever(s). Dat komt doordat UWV het gemiddelde loon over het hele jaar nemen. UWV deelt het loon dat iemand heeft verdiend door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen in een jaar). Zo komt UWV tot een gemiddeld dagloon. Het maandloon is 21,75 x het dagloon. 21,75 is het aantal werkdagen in een maand. De eerste 2 maanden is de WW-uitkering 75 procent van het dagloon, vanaf de derde maand is dit 70 procent.

6. Garantieregeling
Stel: een man komt in dienst bij een werkgever en verdient een lager inkomen dan hij verdiende voordat hij werkloos werd. Hij wil namelijk voorkomen dat hij werkloos raakt of blijft. Als hij dan opnieuw werkloos wordt, geldt mogelijk de garantieregeling WW. Bij de garantieregeling, neemt UWV het oude, hogere inkomen als basis voor de WW-uitkering. De WW-uitkering is dan ook hoger.
      
Voorwaarden garantieregeling van baan naar baan en daarna WW
Als een werknemer van de ene werkgever in dienst komt bij een andere werkgever, dan gelden de volgende voorwaarden voor de garantieregeling WW:
  • Iemand heeft minimaal 1 jaar bij zijn vorige werkgever gewerkt;
  • Aansluitend op deze baan heeft hij 1 of meer banen gehad en heeft hij dus geen WW ontvangen;
  • Bij de laatste baan is hij buiten zijn schuld ontslagen binnen 54 weken na het eerdere ontslag.             
Voorwaarden garantieregeling als iemand vanuit de WW gaat werken
Als iemand vanuit de WW aan de slag gaat bij een werkgever, gelden de volgende voorwaarden voor de garantieregeling:
  • Hij heeft minimaal 1 jaar gewerkt in uw oude baan, voordat hij werkloos werd;
  • Uit deze baan had hij recht op een WW-uitkering;
  • Hij gaat in een nieuwe baan werken waardoor de WW-uitkering eindigt;
  • Hij wordt ontslagen en heeft recht op een nieuwe uitkering;
  • Deze nieuwe uitkering start binnen 12 maanden na het begin van de vorige WW-uitkering.      
7. Sollicitatieplicht
Als iemand een WW-uitkering krijgt, heeft hij ook plichten, zoals een sollicitatieplicht. Ook als iemand naast zijn WW-uitkering een baan heeft. Als hij een nieuwe baan heeft, moet hij dit zo snel mogelijk aan UWV doorgeven via Mijn UWV met het wijzigingsformulier.
      
Uitzondering
Iemand heeft tijdelijk geen sollicitatieplicht als hij hetzelfde aantal uren werkt als in de oude baan, als hij meer werkt dan in zijn oude baan of als hij 36 uur of meer werkt. Dit is maximaal 3 maanden, daarna geldt de sollicitatieplicht weer.
 
 
Bron : UWV, dinsdag 2 juni 2015

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **