Bijtelling privégebruik auto aangescherpt in 2016
 
Het kabinet scherpt de bijtelling privégebruik auto van de zaak met ingang van 2016 aan. Deze maatregel uit het Belastingplan 2015 is vorig jaar al goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.
 
De bijtellingspercentages gelden alleen voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam zijn gesteld. De bijtelling voor bestaande leasecontracten blijft voor maximaal 60 maanden vanaf 1 januari 2015 ongewijzigd.

In 2016 veranderen de CO2-uitstootgrenzen en de bijbehorende bijtellingspercentages voor het privégebruik van personen- en bestelauto’s van de zaak. Het maakt niet uit op wat voor brandstof de auto rijdt: de uitstootgrenzen en bijbehorende bijtellingspercentages zijn in alle gevallen hetzelfde.

Voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam worden gesteld, gelden in 2016 de bijtellingspercentages voor het privégebruik uit onderstaande tabel. Deze percentages gelden niet bij excessief privégebruik.

CO2-uitstootgrenzen en bijtellingspercentages privégebruik auto 2016:
De percentages gelden voor zestig (60) maanden. De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand na de maand van de datum 1e tenaamstelling.

Code 6 bij code reden geen bijtelling auto
De voorwaarden voor het toepassen van code 6 (0% bijtelling) van de codes reden geen bijtelling auto zijn aangescherpt (zie Codes voor de aangifte loonheffingen 2015).
Met ingang van 1 januari 2016 geldt code 6 alleen nog voor auto’s met een 1e tenaamstelling van voor 1 januari 2014. Dit is een nieuwe voorwaarde naast de bestaande voorwaarde dat de CO2-uitstoot maximaal 50 gram per kilometer mag zijn.
 
Ter info
De tarieven in 2015 waren:
 
Bron : Belastingdienst, dinsdag 24 november 2015

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **