Eerste Kamer akkoord met wet DBA: VAR verdwijnt per 1 mei 2016
 
De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers verdwijnt. De Eerste Kamer stemde op 2 februari 2016 in met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidrelaties (wet DBA) waardoor de VAR per 1 mei 2016 wordt vervangen door modeloverenkomsten. Er is een overgangsfase van een jaar.
De tijdens de plenaire behandeling op 26 januari 2016 ingediende motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. om de behandeling van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties aan te houden totdat er beter zicht bestaat op de gevolgen van de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring is verworpen.

Zzp'ers kunnen met een VAR bij een opdrachtgever aantonen dat die een zelfstandige inhuurt waardoor het bedrijf geen loonheffing en premies hoeft te betalen. De VAR wordt nu vervangen door modelovereenkomsten. Die moeten zzp'ers en bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid geven. Bij een VAR kunnen mensen op papier werken als zzp'er terwijl ze in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn ('schijnzelfstandig'). Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en financiŽle gevolgen zijn altijd voor de zzp'er.

De wet DBA stelt de Belastingdienst in staat om beter te handhaven. Daarnaast maakt de nieuwe wet de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor het werken buiten dienstbetrekking.
 
VAR verdwijnt in 2016
Bron : Belastingdienst, woensdag 10 februari 2015

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **