Bron : Telegraaf, zaterdag 2 januari 2016
 
OPMERKINGEN 2016:
 

    maandag, 12 december 2016

 
     
Boekjaar 2016: Boekjaar 2015: Boekjaar 2014:
     
Arbeidskorting: Arbeidskorting: Arbeidskorting:
(jonger dan 65 jaar + 6 maanden) (jonger dan 65 jaar + 3 maanden) (jonger dan 65 jaar + 2 maanden)  
€ 3.103 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 3.103 -/- € 3.103)
€ 2.220 (maximaal)
€ 184 (minimaal) (€ 2.220 -/- € 2.036)
€ 2.097 (maximaal)
€ 367 (minimaal) (€ 2.097 -/- € 1.730)
 
     
1,793% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.147
(€ 9.147 * 1,793% : € 164 afgerond)
1,810% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.010
(€ 9.010 * 1,810% : € 163 afgerond)
1,807% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 8.913
(€ 8.913 * 1,807% : € 161 afgerond)
     
Tussen € 9.147 en € 19.758:
€ 164 + 27,698% * (arbeidsinkomen -/- € 9.147)
Tussen € 9.010 en € 19.463:
€ 163 + 19,679% * (arbeidsinkomen -/- € 9.010)
Tussen € 8.913 en € 19.248:
€ 161 + 18,724% * (arbeidsinkomen -/- € 8.913)
     
Tussen € 19.758 en € 34.015 : € 3.103
Tussen € 19.463 en € 49.770 : € 2.220
Tussen € 19.248 en € 40.721 : € 2.097
     
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:
De afbouw is € 3.103 als het loon > € 111.590 De afbouw is € 2.036 als het loon > € 100.670 De afbouw is € 1.730 als het loon > € 83.971
Tussen € 34.015 en € 111.590 afbouw van 4,00% Tussen € 49.770 en € 100.670 afbouw van 4,00% Tussen € 40.721 en € 83.971 afbouw van 4,00%
€ 111.590 -/- € 34.015 : € 77.575 * 4,00% : € 3.103 € 100.670 -/- € 49.770 : € 50.900 * 4,00% : € 2.036 € 83.971 -/- € 40.721 : € 43.250 * 4,00% : € 1.730
     
Hoger dan € 111.590 > € 0
Hoger dan € 100.670 > € 184
Hoger dan € 83.971 > € 367
     
(ouder dan 65 jaar + 6 maanden) (ouder dan 65 jaar + 3 maanden) (ouder dan 65 jaar + 2 maanden)  
€ 1.585 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.585 -/- € 1.585)
€ 1.132 (maximaal)
€ 94 (minimaal) (€ 1.132 -/- € 1.038)
€ 1.062 (maximaal)
€ 186 (minimaal) (€ 1.062 -/- € 876)
 
     
0,915% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.147
(€ 9.147 * 0,915% : € 84 afgerond)
0,923% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 9.010
(€ 9.010 * 0,922% : € 83 afgerond)
0,915% * arbeidsinkomen, voor zover loon uit tegenwoordige arbeid
niet hoger dan € 8.913
(€ 8.913 * 0,915% : € 82 afgerond)
     
Tussen € 9147 en € 19.758:
€ 84 + 14,133% * (arbeidsinkomen -/- € 9.147)
Tussen € 9.010 en € 19.463:
€ 83 + 10,028% * (arbeidsinkomen -/- € 9.010)
Tussen € 8.913 en € 19.242:
€ 82 + 9,479% * (arbeidsinkomen -/- € 8.913)
     
Tussen € 19.758 en € 34.015 : € 1.585
Tussen € 19.463 en € 49.770 : € 1.132
Tussen € 19.242 en € 40.721 : € 1.062
     
Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting: Afbouw Arbeidskorting:
De afbouw is € 1.585 als het loon > € 111.590 De afbouw is € 1.038 als het loon > € 100.670 De afbouw is € 876 als het loon > € 40.721
Tussen € 34.015 en € 111.590 afbouw van 2,041% Tussen € 49.770 en € 100.670 afbouw van 2,038% Tussen € 40.721 en € 83.971 afbouw van 2,025%
€ 111.590 -/- € 34.015 : € 77.575 * 2,041% : € 1.585 afgerond) € 100.670 -/- € 49.770 : € 50.900 * 2.038% : € 1.038 (afgerond)
€ 83.971 -/- € 40.721 : € 43.250 * 2,025% : € 876 (afgerond)
     
Hoger dan € 111.590 > € 0
Hoger dan € 100.670 > € 94
Hoger dan € 83.971 > € 186
     
Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting: Levensloopverlofkorting:
€ 209,= per gespaard kalenderjaar € 207,= per gespaard kalenderjaar € 205,= per gespaard kalenderjaar
(per gespaard jaar t/m 2011) (per gespaard jaar t/m 2011) (per gespaard jaar t/m 2011)
     
Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal): Zorgtoeslag (maximaal):
€ 1.905 (inkomen € 33.765) € 1.791 (inkomen € 32.655) € 1.655 (inkomen € 37.145)
€ 998 (inkomen € 27.012) € 942 (inkomen € 26.316) € 865 (inkomen € 28.482)
     
Géén zorgtoeslag voor mensen met vermogen
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 81.360, hebben vanaf 1 januari 2013 géén recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 106.941 voor een alleenstaande (€ 82.504 + € 24.437)
€ 131.378 voor partners (€ 82.504 + € 48,874)
 
Géén zorgtoeslag voor mensen met vermogen
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 82.093, hebben vanaf 1 januari 2013 géén recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 103.423 voor een alleenstaande (€ 82.093 + € 21.330)
€ 124.753 voor partners (€ 82.093 + € 42.660)
Géén zorgtoeslag voor mensen met vermogen
Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de IB +/+ € 81.360, hebben vanaf 1 januari 2013 géén recht meer op zorgtoeslag. Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan:
€ 102.499 voor een alleenstaande (€ 81.360 + € 21.139)
€ 123.638 voor partners (€ 81.360 + € 42.278)
     
Huurtoeslag (maximaal): Huurtoeslag (maximaal): Huurtoeslag (maximaal):
Huurgrens: Huurgrens: Huurgrens:
Maximale huurgrens € 710,68 Maximale huurgrens € 710,68 Maximale huurgrens € 699,48
Maximale huurgrens € 409,92 < 23 jaar Maximale huurgrens € 403,06 < 23 jaar Maximale huurgrens € 389,05 < 23 jaar
Aftoppingsgrens: Aftoppingsgrens: Aftoppingsgrens:
1-2 persoonshuishouding € 586,68 1-2 persoonshuishouding € 576,87 1-2 persoonshuishouding € 556,82
3 > persoonshuishouding € 628,76 3 > persoonshuishouding € 618,24 3 > persoonshuishouding € 596,75
Maximaal gezamenlijk inkomen: Maximaal gezamenlijk inkomen: Maximaal gezamenlijk inkomen:
Eenpersoons AOW : € 22.100 Eenpersoons AOW : € 21.950 Eenpersoons AOW : € 21.600
Meerpersoons AOW : € 30.050 Meerpersoons AOW : € 29.800 Meerpersoons AOW : € 29.400
     
Eenpersoons < AOW : € 22.100 Eenpersoons < AOW : € 21.950 Eenpersoons < AOW : € 21.600
Meerpersoons < AOW : € 30.000 Meerpersoons < AOW : € 29.825 Meerpersoons < AOW : € 29.325
Vrijgesteld inkomen: Vrijgesteld inkomen: Vrijgesteld inkomen:
Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.773 Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.749 Thuiswonend kind < 23 jaar : € 4.706
Vermogensgrens: Vermogensgrens: Vermogensgrens:
alleenstaand € 24.437 alleenstaand € 21.330 alleenstaand € 21.139
meerpersoons € 48.874 meerpersoons € 42.660 meerpersoons € 42.278
     
U heeft de AOW leeftijd: U heeft de AOW leeftijd: U heeft de AOW leeftijd:
Vervallen per 1 januari 2016 Inkomen maximaal € 14.431 : € 49.566 Inkomen maximaal € 14.302 : € 49.123
  Inkomen > € 14.431 en max. € 20.075 : € 35.448 Inkomen > € 14.302 en max. € 19.895 : € 35.131
  Inkomen > € 20.075 : € 21.330 Inkomen > € 19.895 : € 21.139
     
Sociale huurwoning Sociale huurwoning Sociale huurwoning
Maximaal inkomen € 39.874
Maximaal inkomen € 39.874
 
     
Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3 Vrijstelling BOX 3
Per 31 december 2015 / 1 januari 2016 Per 31 december 2014 / 1 januari 2015 Per 31 december 2013 / 1 januari 2014
€ 24.437/ € 48.874 € 21.330/ € 42.660 € 21.139 / € 42.278 (idem 2012 en 2013)
Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : vervallen Extra minderjarige kinderen : vervallen
     
Extra ouderentoeslag in Box 3: Extra ouderentoeslag in Box 3: Extra ouderentoeslag in Box 3:
Vervallen per 1 januari 2016 (per 31 december 2014 AOW gerechtigd) (per 31 december 2013 AOW gerechtigd)
  (Voor persoonsgebonden aftrek) (Voor persoonsgebonden aftrek)
     
  < € 14.431 = € 28.236 < € 14.302 = € 27.984
  > € 14.431 - < € 20.075 = € 14.118 > € 14.302 - < € 19.895 = € 13.992
  > € 20.075 =  nihil > € 19.895 =  nihil
     
  Grondslag sparen en beleggen : < € 282.226 Grondslag sparen en beleggen : < € 279.708
  Grondslag sparen en beleggen : < € 564.451 (fiscale partners) Grondslag sparen en beleggen : < € 559.416 (fiscale partners)
    (idem 2012 en 2013)
Vrijstelling voor uitvaartverzekering: Vrijstelling voor uitvaartverzekering:  
€ 6.956 € 6.921  
     
Werknemersverzeringen maximaal: Werknemersverzeringen maximaal: Werknemersverzeringen maximaal:
€ 202,93 * 260 (SV-dagen) : € 52.763,00 € 199,91 * 260 (SV-dagen) : € 51.976,00 € 197,74 * 260 (SV-dagen) : € 51.414,00
of € 4.396,91 * 12 maanden : € 52.763,00 of € 4.331,33 * 12 maanden : € 51.976,00 of € 4.284,50 * 12 maanden : € 51.414,00
       
  basis premie WAO/WIA : 5,25% basis premie WAO/WIA : 5,45%  
    WGA : 0,55% (gemiddeld) ???  
       
WW-AWf-premie: WW-AWf-premie: WW-AWf-premie:
premie : 2,44% premie : 2,07% premie : 2,15%  
       
Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie: Franchise WW-AWf-premie:
     
vervallen per 01 januari 2013 vervallen per 01 januari 2013 vervallen per 01 januari 2013
     
ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal: ZorgVerzekeringsWet maximaal:
€ 202,93 * 260 (SV-dagen) : € 52.763,00 € 199,91 * 260 (SV-dagen) : € 51.976,00 € 197,74 * 260 (SV-dagen) : € 51.414,00
of € 4.396,91 * 12 maanden : € 52.763,00 of € 4.331,33 * 12 maanden : € 51.976,00 of € 4.284,50 * 12 maanden : € 51.414,00
(deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006)
     
Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 6,75% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 6,95% Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,50%
Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,50% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 4,85% Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,40%
     
  Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie:    Berekening van de maximale premie: 
Hoog : € 52.763 * 6,75% : € 3.561,50 > € 3.562 Hoog : € 51.976 * 6,95% : € 3.612,33 > € 3.613 Hoog : € 51.414 * 7,50% : € 3.856,05 > € 3.857
(per maand : € 296,79 * 12 : € 3561,50) (per maand : € 301,03 * 12 : € 3.612,36) (per maand : € 321,34 * 12 : € 3.856,08)
     
Laag : € 52.763 * 5,50% : € 2.901,97 > € 2.902 (bijv. DGA) Laag : € 51.976 * 4,85% : € 2.520,84 > € 2.520 (bijv. DGA) Laag : € 51.414 * 5,40% : € 2.776,36 > € 2.776 (bijv. DGA)
(per maand : € 241,83 * 12 : € 2.901,97) (per maand : € 210,07 * 12 : € 2.520,84) (per maand : € 231,36 * 12 : € 2.776,32)
     
SV-dagen 2016 SV-dagen 2015 SV-dagen 2014
JAN : 21 JUL : 21 JAN : 22 JUL : 23 JAN : 23 JUL : 23
FEB : 21 AUG : 23 FEB : 20 AUG : 21 FEB : 20 AUG : 21
MRT : 23 SEP : 22 MRT : 22 SEP : 22 MRT : 21 SEP : 22
APR : 21 OKT : 21 APR : 22 OKT : 22 APR : 22 OKT : 23
MEI : 22 NOV : 22 MEI : 21 NOV : 21 MEI : 22 NOV : 20
JUN : 22 DEC : 22 JUN : 22 DEC : 23 JUN : 21 DEC : 23
Totaal : 261 dagen Totaal : 261 dagen Totaal : 261 dagen
     
Overdrachtsbelasting 2016 Overdrachtsbelasting 2015 Overdrachtsbelasting 2014
Woningen:
Periode 01 januari tot en 31 december : 2%
Woningen:
Periode 01 januari tot en 31 december : 2%
Woningen:
Periode 01 januari tot en 31 december : 2%
     
Bedrijfspanden:
Periode 01 januari tot en 31 december : 6%
Bedrijfspanden:
Periode 01 januari tot en 31 december : 6%
Bedrijfspanden:
Periode 01 januari tot en 31 december : 6%
     
Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA: Minimum gebruikelijk loon DGA:
€ 3.666,67 * 12 maanden : € 44.000,00 € 3.666,67 * 12 maanden : € 44.000,00 € 3.666,67 * 12 maanden : € 44.000,00
     
Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR)
1,20% van het fiscale loon
1,20% van het fiscale loon
n,v.t.
(de vrije ruimte)
(de vrije ruimte)
 
 
** WKR (verplichting) is ingevoerd op 1 januari 2015 **
 
     
Auto van de Zaak Auto van de Zaak Auto van de Zaak
De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen.
     
Algemene Heffingskorting: Algemene Heffingskorting: Algemene Heffingskorting:
(jonger dan 65 jaar + 6 maanden) (jonger dan 65 jaar + 3 maanden) (jonger dan 65 jaar + 2 maanden)
€ 2.242 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 2.242 -/- € 2.242)
€ 2.203 (maximaal)
€ 1.342 (minimaal) (€ 2.203 -/- € 861)
€ 2.103 (maximaal)
€ 1.366 (minimaal) (€ 2.103 -/- € 737)
     
Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting:
De afbouw is € 2.242,= als het loon > € 66.417 De afbouw is € 861,= als het loon > € 56.935 De afbouw is € 737,= als het loon > € 56.495
Tussen € 19.922 en € 66.417 afbouw van 4,822% Tussen € 19.822 en € 56.935 afbouw van 2,32% Tussen € 19.645 en € 56.495 afbouw van 2,00%
€ 66.417 -/- € 19.922 : € 46.495 * 4,822% : € 2.242,= € 56.935 -/- € 19.822 : € 37.113 * 2,32% : € 861,= € 56.495 -/- € 19.645 : € 36.850 * 2,00% : € 737,=
 
 
 
(ouder dan 65 jaar + 6 maanden) (ouder dan 65 jaar + 3 maanden) (ouder dan 65 jaar + 2 maanden)
€ 1.145 (maximaal)
€ 0 (minimaal) (€ 1.145 -/- € 1.145)
€ 1.123 (maximaal)
€ 685 (minimaal) (€ 1.123 -/- € 438)
€ 1.065 (maximaal)
€ 693 (minimaal) (€ 1.065 -/- € 372)
     
Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting: Afbouw Algemene heffingskorting:
De afbouw is € 1.145 als het loon > € 66.417 De afbouw is € 438 als het loon > € 56.935 De afbouw is € 372 als het loon > € 56.495
Tussen € 19.922 en € 66.417 afbouw van 2,460% Tussen € 19.822 en € 56,935 afbouw van 1,182% Tussen € 19.645 en € 56.495 afbouw van 1,012%
€ 66.417 -/- € 19.922 : € 46.495 * 2,460% : € 1.145 (afgerond) € 56.935 -/- € 19.822 : € 37.113 * 1,182% : € 438 (afgerond) € 56.495 -/- € 19.645 : € 36.850 * 1,012% : € 372 (afgerond)
     
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
Afbouw Algemene heffingskorting
(vanaf 2009)
De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd: De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar afgebouwd:
93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start) 93,33% (1e jaar) (start)
86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar) 86,67% (2e jaar)
80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar) 80,00% (3e jaar)
73,33% (4e jaar) 73,33% (4e jaar) 73,33% (4e jaar)
66,67% (5e jaar) 66,67% (5e jaar) 66,67% (5e jaar)
60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar) 60,00% (6e jaar)  € 2.103 : € 1.262
53,33% (7e jaar) 53,33% (7e jaar)  € 2.203 : € 1.175 53,33% (7e jaar)
46,67% (8e jaar)  € 2,242 : € 1.047 46,67% (8e jaar) 46,67% (8e jaar)
40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar) 40,00% (9e jaar)
33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar) 33,33% (10e jaar)
26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar) 26,67% (11e jaar)
20,00% (12e jaar) 20,00% (12e jaar) 20,00% (12e jaar)
13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar) 13,33% (13e jaar)
6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar) 6,67% (14e jaar)
0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar) 0,00% (15e jaar)
     
De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. De beperking geldt NIET indien geboren voor 01 januari 1963. Voor deze groep blijft de uitbetaling voor 100% gehandhaafd.
     
     
     
***************************
 
Bron : Telegraaf, zaterdag 2 januari 2016
 
Websites met betrekking tot bovenstaande informatie:
www.bureaukaart.nl Wijzigingen Belastingheffing per 01 januari 2016 (MvF)

 

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **