NOW register per vrijdag 10 juli 2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 
Wat is de NOW, voor wie is het en wat zijn de voorwaarden?
De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW is met ingang van 1 juni 2020 verlengd met 4 maanden tot 1 oktober 2020. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni 2020. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW1.0).
 
Het gehele artikel in pdf
 
 
 Register NOW per 10 juli 2020 
 
Bron : UWV, vrijdag 10 juli 2020

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **