Versoepeling urencriterium 2020 / 2021

 

 
Voorwaarden urencriterium
U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
  U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.
 
Gemiddeld per week : 1.225 uren / 52 weken : 23,56 > 24 weken
 
Bent u niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat u in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteden. U mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent.
 
     
 
Coronacrisis: versoepeling urencriterium 2020 / 2021
Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u hier in 2020 misschien niet aan voldoen. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.
 
Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 (7 maanden). U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.
 
Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.
 
2020
Bent u een seizoengebonden ondernemer? En ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 30 september? U mag uitgaan van hetzelfde aantal uren als in de piekperiode van 2019. De uren over 2019 moet u wel aannemelijk kunnen maken.
 
2021
Voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021 geldt dezelfde versoepeling.
 
     
Bron : Rijksoverheid, dinsdag 26 januari 2021

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **