Kabinet Rutte IV eindelijk op bordes
Het kabinet-Rutte IV is maandag 10 januari 2022 op Paleis Noordeinde beŽdigd.
Het nieuwe kabinet wordt gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie en bestaat uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen.
Bovenstaande in PDF
Coalitieakkoord 2021-2025 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' in PDF
 
Christianne van der Wal (VVD), minister voor Natuur en Stikstof
Dennis Wiersma (VVD), minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport
Liesje Schreinemacher (VVD), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat
Mark Harbers (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat
Mark Rutte (VVD), Minister President
Dilan YełsilgŲz (VVD), minister van Justitie en Veiligheid
   
Franc Weerwind (D66), minister voor Rechtsbescherming
Rob Jetten (D66), minister voor Klimaat en Energie
Kajsa Ollongren (D66), minister van Defensie
Ernst Kuipers (D66), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Sigrid Kaag (D66), minister van FinanciŽn, ook vicepremier
   
Hugo de Jonge (CDA), minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Karien van Gennip (CDA), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Hanke Bruins Slot (CDA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wobke Hoekstra (CDA) minister van buitenlandse zaken, ook 2e vicepremier
   
Henk Staghouwer (ChristenUnie), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Carola Schouten (ChristenUnie), minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, ook 3e vicepremier
 
Bron : Noordhollands Dagblad, dinsdag 11 januari 2022

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **