Uniek Cuba  
    terug naar Fotoboek van Pep   

  Kentekenplaten op Cuba 

  'Gele' kentekenplaat dus een particuliere voertuig uit Sancti Spiritus (S)    'Gele' kentekenplaat dus een particuliere voertuig uit Ciudad de La Habana (H) 
Gele kentekenplaat Blauwe kentekenplaat Donker rode kentekenplaat Bruine kentekenplaat
'particuliere voertuigen' 'staatsbedrijf voertuigen' 'toeristen' (huur auto) 'gemachtigd van de regering en de officiële personen van lagere rang'
   
  Witte kentekenplaat Oranje kentekenplaat Groene kentekenplaat  
  'ministers, provinciale ambtenaren, en andere belangrijke personen staat' '...................' 'leger'  
**************
De eerste letter geeft de provincie aan, waar het vervoermiddel vandaan komt (zie onder)
Het cijfers onderaan de plaat geeft het type voertuig aan en is te vinden op de onderste centrale deel van de plaat, het is een een cijfer variërend van 0 tot 9, het duidt het type van het voertuig. Dit wordt niet gebruikt op speciale nummerborden.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  Touringcar / Bus Vrachtwagen Auto Bestelbus Pick-up auto niet gezien Auto met grijs kenteken niet gezien Busje met laadruimte  
**************
Cuba bestaat uit vijftien provincies (provincias) en een speciale gemeente (municipio especial), Isla de la Juventud.
Deze provincie-indeling geldt sinds 1 januari 2011. Cuba is verder onderverdeeld in gemeenten.
  Nr. 1 Provincie: Letter op kentekenplaat: Hoofdstad: Oppervlakte:  
  1 Pinar del Rio P Pinar de Rio 8.884 km2  
  2 Artemisa B Artemisa 4.004 km2  
  3 Ciudad de La Habana H Havana 740 km2  
  4 Mayabeque B San José de las Lajas 3.733 km2  
  5 Matanzas M Matanzas 11.669 km2  
  6 Cienfuegos F Cienfuegos 4.149 km2  
  7 Villa Clara V Santa Clara 8.069 km2  
  8 Sancti Spiritus S Sancti Spiritus 6.737 km2  
  9 Ciego de Ávila A Ciego de Ávila 5.962 km2  
  10 Camagüey C Camagüey 14.134 km2  
  11 Las Tunas T Victoria de Las Tunas 6.373 km2  
  12 Granma G Bayamo 8.452 km2  
  13 Holguin O Holguin 9.105 km2  
  14 Santiago de Cuba U Santiago de Cuba 6.343 km2  
  15 Guantánamo N Guantánamo 6.366 km2  
  16 Isla de la Joventud I Nueva Gerona 2.199 km2  
**************
 

 

 

 

 

 

 

 

De Cubaanse CDR

In elke wijk: revolutie !

Katrien Demuynck

De CDR of comités de defensa de la revolución – comités ter verdediging van de revolutie – werden in Cuba opgericht op 28 september 1960. De Cubaanse revolutie was nog geen twee jaar jong, maar kreeg te maken met een steeds groeiende agressie vanuit de VS.

In feite was de oprichting van de CDR de start van een grote ideologische strijdcampagne waarbij de hele bevolking betrokken werd. In het revolutionaire Cuba van september 1960 waren al een aantal grote stappen gezet : een landhervorming die grond in handen gaf van de landloze boeren; een grootse alfabetiseringscampagne; onderwijs en gezondheidszorg werden uit dure privé-handen gehaald en stonden voortaan open voor de hele bevolking. Maar er bestond ook nog heel wat grote en kleine burgerij. Contrarevolutionaire groepjes staken de kop op. Dat de VS daarbij meer dan een handje hielp is intussen bevestigd via de CIA en FBI-archieven. Cuba was immers tot 1 januari 1959 neokolonie en uitgangsbuurt van de rijke klasse uit de VS. Vanaf het prille begin van de revolutie stimuleerden de VS sabotage, terrorisme, plannen om de leiders van de revolutie te vermoorden tot en met bombardementen en militaire invallen op het eiland. Op vandaag bijvoorbeeld worden wekelijks meer dan 2000 radio-uren over het eiland uitgezonden door de anticommunistische Cubaanse maffia in Miami. Daarmee proberen ze mensen aan te zetten om Cuba illegaal te verlaten of veroorzaken ze incidenten zoals onlangs op de Mexicaanse ambassade in Havanna.

In het najaar van 1960 werd het duidelijk dat die contra-revolutionaire activiteiten niet bestreden zouden kunnen worden door de communistische partij alleen. Daarom besloot Fidel om de gehele bevolking, die massaal achter de revolutie stond, op te roepen zich in te zetten om ze te verdedigen.

De oproep was : “in elke wijk een CDR”. Zo ontstond een groot collectief systeem van revolutionaire waakzaamheid. Kort na de eerste oproep waren reeds 12% van alle +14-jarigen (dat is de leeftijd vanaf welke je lid kan worden) georganiseerd in buurtcomités. Over de jaren heen groeiden de CDR uit tot de grootste massa-organisatie op Cuba met momenteel 7.900.000 leden op een bevolking van 11 miljoen. 93% van de bevolking boven de leeftijd van 14 is lid. Met zijn allen zijn ze lid van zo'n 123.000 CDR. Even ter vergelijking : de Cubaanse vakbond heeft in totaal 3 miljoen leden.

Lid worden van een CDR kun je op basis van 3 voorwaarden : je bent minstens 14, je treedt vrijwillig toe en je wil de revolutie verdedigen.

Attent zijn voor mogelijke sabotage of aanslagen blijft een heel belangrijke taak van de CDR. De recente oorlogstaal van Bush tegen de schurkenstaten – waartussen volgens de VS ook Cuba prijkt – toont aan dat een blijvende waakzaamheid vereist is. Maar daarnaast nemen de CDR ook heel wat andere sociale of maatschappelijke taken op. Ik zet er enkele op een rijtje :

De CDR ondersteunen de gezondheidszorg. Ze doen dat ondermeer door het actief oproepen tot bloed geven. De Wereld Gezondheidsorganisatie hanteert een aantal indicatoren om na te gaan hoe goed een land scoort op vlak van volksgezondheid. Cuba haalt met 1 bloedgift per 19 mensen de categorie van een ontwikkeld land (maatstaf 1/20), waar een derde wereldland normaal gezien in de categorie van 1/300 inwoners zit. Bloed geven is uiteraard volledig vrijwillig en gratis. Het wordt in Cuba beschouwd als een daad van solidariteit ten opzichte van je medeburgers. Een ander punt is het netjes houden van de buurt. Zo loopt momenteel een belangrijke campagne voor het uitroeien van de mug Aedes Aegypti. Het mugje met die exotische naam is de verspreider van de Dengue-koorts (te vergelijken met een erg zware griep). Het houdt zich bij voorkeur op binnenshuis en bijt overdag. Vooral in steden als Havanna, met een uitzonderlijk dichte bevolking, in de centrale wijken loopt die op tot 50.000 per km2, en heel wat problemen rond een constante wateraanvoer zorgt het beestje voor problemen. Daarom moeten de bewoners huis per huis bewust gemaakt worden om alle waterreservoirs te ontsmetten en goed af te dekken. Een mierenwerkje met succes gerealiseerd door de CDR !

Onder de CDR-leden worden ook gezondheidsactivisten opgeleid. Zij zijn de directe medewerkers van de familiearts en worden ingeschakeld in preventief gezondheidswerk. De uitstekende resultaten van Cuba op vlak van gezondheidszorg zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van de CDRistas.

De CDR zijn ook actief op ecologisch vlak. Ze stelden vast dat meer dan 1 miljoen patio's in Cuba aan de voorwaarden voldoen om er fruitboompjes te planten. Dit jaar (2001) werden er al 50% beplant met gemiddeld twee boompjes per tuintje of binnenkoer. Zo hebben de CDR gezorgd voor 1 miljoen jonge boompjes meer, die naast het veraangenamen van de omgeving en het zuiveren van de lucht ook nog wat extra vitamientjes zullen leveren aan de mensen. Een andere belangrijke taak van de CDR op ecologisch vlak is recyclage. De CDR zijn de motor van het herinzamelen van producten als glazen flessen, aluminium en ijzer, papier en karton. Niemand minder dan Che Guevara nam hiervoor vele jaren geleden het initiatief. Vele tonnen glas, karton, papier en metalen werden op die manier gerecupereerd en hergebruikt. Dat betekent heel wat minder afval. De waarde van het gerecupereerde materiaal is bovendien aanzienlijk. Als de Cubanen horen dat recyclage hier in België in handen van privé-firma's is zijn ze verontwaardigd. Ze vinden het onvoorstelbaar dat de gewone burger onder dreiging van zware boetes moet betalen voor dure huisvuilzakken voor selectieve afvalverzameling, terwijl privé-firma's met de opbrengst gaan lopen ! In Cuba heeft recyclage, naast het besparen op materiaal en het behoeden van het milieu nog een derde heel belangrijk resultaat : het vangt een stukje schaarste op gecreëerd door de zware economische blokkade waarvan het land al meer dan 40 jaar slachtoffer is.

Een volgende heel belangrijke taak van de CDR bevindt zich op bestuurlijk niveau. In Cuba worden de verkiezingslijsten namelijk niet door de partij opgesteld, dat is zelfs bij wet verboden, maar wel door de bevolking via de CDR-vergaderingen. De CDR maken de mensen bewust van het belang van verkiezingen. Zij doen een beroep op ieders medewerking om die te realiseren. De kandidaten voor de lijst worden vanuit de wijken voorgesteld en gekozen via de CDR. De CDR zorgen ook voor de kiescampagne. Die kan je absoluut niet vergelijken met de bakken geld kostende campagnes bij ons. Elke kandidaat krijgt een evenwaardige “campagne”, dat wil zeggen dat zijn foto en biografie openbaar uitgehangen worden. Zo kan elke burger zich een idee vormen over de kandidaten en zijn keuze maken. De verkiezingen zelf zijn niet verplicht, maar de CDR speelt een grote rol in het bewustmaken van de mensen om hun stem uit te brengen. Bij de laatste parlements- en provicieraadverkiezingen op 11 januari 98 nam 98,35% van alle stemgerechtigden deel. Daarvan stemde 3,36% blanco en 1,66% ongeldig. 94,45% van de kiezers bekrachtigde de verkiezingen met een lijststem. Het feit dat de kieslijsten uiteindelijk opgesteld worden met de kandidaten van het volk zelf, verklaart uiteraard waarom ze bij de verkiezingen zo'n hoge positieve scores halen.

Tenslotte moeten de afgevaardigden verantwoording afleggen aan hun kiezers. Dan verschijnen de verkozenen van de wijk voor hun kiezers in de CDR. Zij mogen er hun beleid verdedigen, maar de kiezers mogen hen ook vragen stellen of kritieken geven. Een afgevaardigde die niet voldoet aan de verwachtingen van zijn kiezers kan bij meerderheid van stemmen uit zijn mandaat ontzet worden. Ongeveer 85% van de kiesgerechtigden neemt deel aan deze bijeenkomsten, die in alle CDR doorgaan rond dezelfde periode. Deze openbare confrontatie tussen de kiezers en de verkozenen vindt in Cuba twee keer per jaar plaats. Bijna 8 miljoen mensen, alle stemgerechtigden, worden uitgenodigd via hun CDR om eraan deel te nemen. Gemeenteraadsleden moeten ook elke week een “spreekuur” houden. Daar kan elke wijkbewoner individueel met zijn problemen of klachten langskomen.

Hiermee zijn nog niet alle taken van de CDR de revue gepasseerd. Ze spelen ook een rol bij het ontdekken en helpen van wijkbewoners met sociale of economische problemen, zoals alleenstaande moeders of alleenstaande bejaarden. Ze helpen een handje waar nodig. Ze zorgen voor een positieve sociale controle die toelaat problemen als schoolverzuim, familieruzies maar ook bijvoorbeeld prostitutie vroegtijdig aan te pakken.

Actieve en goedwerkende CDR, die mooie resultaten halen op de verschillende terreinen worden één keer per jaar in de bloemetjes gezet. Via zijn CDR is elke Cubaan mee betrokken bij het opbouwen en verdedigen van de revolutie. De CDR maken van de revolutie het project van heel het volk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOME

 Laatste update : zaterdag 23 juli 2011