naar Marker Nieuws indexpagina
Herbestraten weg Minnebuurt-dorpshuis Het Trefpunt

 
Eerder hebben wij u geďnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden aan de keerlus van de Walandweg op Marken (artikel 5957). In verband hiermee is de toegang richting dorpshuis Het Trefpunt niet toegankelijk in de week van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni 2013 (week 26).
 
Aansluitend aan de werkzaamheden aan de Walandweg is besloten ook de weg tussen Minnebuurt en dorpshuis Het Trefpunt te herbestraten. Deze werkzaamheden starten in de week van maandag 8 juli en zullen naar verwachting ca. drie weken duren.
 
Tijdens de hier genoemde werkzaamheden zal het parkeerterrein van Het Trefpunt niet via de gebruikelijke route bereikbaar zijn in de perioden van 24 juni tot en met 28 juni 2013 en van 8 juli tot en met 26 juli 2013. Tijdens deze perioden zal de gemeente Waterland tijdelijk een alternatieve route via de Kerkbuurt instellen en alleen personenauto’s tot maximaal 2.000 kg totaalgewicht, voor de bewoners van de Kerkbuurt en gebruikers van dorpshuis Het Trefpunt. Dit wordt dus niet met omleidingsborden aangegeven. De afsluiting wordt wel met vooraankondigingsborden bij Het Trefpunt kenbaar gemaakt.
 
De firma Wagelaar voert deze werkzaamheden uit. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer Evert Bootsman, ( (0299) 658 573 of per e-mail: e.bootsman@waterland.nl 
 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 11 juni 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina