naar Marker Nieuws indexpagina
Bestemmingsplan 'Marken 2013' bij Raad van State
 
(Bestemmingsplan 'Marken 2013' van de gemeente Waterland)
Zitting over het bestemmingsplan 'Marken 2013' dat de gemeenteraad van Waterland heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op bijna het gehele eiland Marken en een deel van de Gouwzee. Het legt vooral de bestaande situatie op het eiland vast, maar maakt via een apart wijzigingsbesluit ook de bouw mogelijk van een aanlegsteiger voor cruiseschepen. Een aantal inwoners van Marken is het daar niet mee eens en is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen tast de aanlegsteiger het beschermd dorpsgezicht van Marken aan. Ook zou de aanwezigheid van de aanlegsteiger nadelige gevolgen hebben voor het Natura 2000-gebied IJsselmeer. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, verzoeken de inwoners de Raad van State het bestemmingsplan voorlopig te schorsen.
(zaaknummer 201305867/2)
 
 
Bovenstaande zitting vindt plaats op:
dinsdag, 13 augustus 2013
Aanvang : 10.45 uur
Kneuterdijk 22, Den Haag
 
 Brief Raad van State inzake bovenstaande

Bron: Raad van State, maandag 12 augustus 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina