naar Marker Nieuws indexpagina
Openbare vergadering Eilandraad Marken
 
Afgelopen maandagavond hield de Stichting Eilandraad Marken (ER) haar halfjaarlijkse openbare vergadering.
 
De agenda bestond uit de volgende punten:
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Bestuursaangelegenheden Eilandraad
3. Voorstellen werkgroepen en voortgang
4. Status Burgerparticipatieplan 2013 (leugenbankje)
5. Inbrengen suggesties Burgerparticipatieplan 2014
 
6. Stand van zaken rond herinrichting Parkeerterrein
7. Rondvraag en Sluiting
 
Na afloop was de uitloting van de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan. (zie artikel 6878)
 
***********
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 
ING Goede Doelenfonds
 
Voorzitter Henk Zeeman heeft via z'n werkgever een donatie voor de Eilandraad mogen ontvangen van € 750.
Henk deed mee met het 'ING Goede Doelenfonds'. De donatie is ontvangen ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk dat een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.
 
Visie Kern Marken
Hoe denkt de gemeente dat een Kern Marken er over 15 tot 20 jaar uit zou moeten zien ?
Belangrijker nog, hoe denken de inwoners daar zelf over ?
 
Er kwamen drie stellingen
 
Stelling 1 :
De inwoners van Marken willen dat alles blijft zoals het nu is; we willen rust en met rust gelaten worden en als het aantal inwoners verminderd zullen overeenkomstig ook voorzieningen verdwijnen; Wij willen rust.
 
Stelling 2 :
De inwoners van Marken willen voorzieningen behouden op het huidige niveau en willen graag dat Marken werkt aan leefbaarheid; Ik wil er zelf niet veel voor doen maar als we de voorzieningen kunnen handhaven zonder al te veel inspanningen vind ik het best.
 
Stelling 3 :
De inwoners van Marken willen naast handhaving van de huidige voorzieningen, ook meer werkgelegenheid op Marken, er moeten acties opgezet worden om nieuwe inwoners aan te trekken en meer en betere afspraken gemaakt worden omtrent de nabij toekoemst.
 
De zaal koos (uiteraard) voor stelling drie.
 
 
2. Bestuursaangelegenheden Eilandraad
 
Binnen het bestuur van de ER hebben Jaap Cornelis Teerhuis en Lieneke Uithuisje afscheid genomen.
De ER gaat meer met werkgroepen werken.
Vanaf heden heeft de ER een dagelijks bestuur bestaande uit:
 
Dagelijks Bestuur:
Henk Zeeman, voorzitter
Jaap Boes, penningmeester
Neel Huurman, secretaris
 
3. Voorstellen werkgroepen en voortgang
 
Werkgroepen met voorzitters:
Dijkversterking Jacob Zeeman
Burgerparticipatieplan 2013
Elbert Uithuisje
Toerisme
Adriana Stam
Bibliotheek
Co Pasdeloup
Openbaar Vervoer
Jacob René de Weijze
Aansluiting Jeugd
Susan Visser
Wonen : Jongeren woningen
Tijs Klaver / Justin Zeeman
Wonen : Leegstand
Jan Schild
 Promotie Marken
Kees-Jan Donkers
Opstellen Visie
Bestuur ER (Jaap Boes & Ludo)
Verenigen van Verenigingen
Agnita Peereboom-Kes
Zwemstrandje
Yvonne Boes-Ooms
Kernradenoverleg Waterland
Bestuur ER
Markermeer
Zeger van Zel
   
 
5. Inbrengen suggesties Burgerparticipatieplan 2014 
 
Suggesties voor het Burgerparticipatieplan 2014 kunnen worden aangemeld vóór maart 2014 en het budget is maximaal € 13.000. Aanmelden via info@eilandraad.nl
 
 

Bron: PepProductions, dinsdag 10 december 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina