naar Marker Nieuws indexpagina
Waar moet de Rabobank pinbox op Marken komen ?
  Onderstaand een aantal opties. Deze zijn aangegeven door de Rabobank Waterland en omstreken. Eventuele voorkeur of niet gewenst is de mening van de Rabobank. De redactie heeft ook twee extra opties toegevoegd. Deze zijn ontstaan door te praten met voorbijgangers.  
 Optie 1
voorkeur 1
Plaatsing pinbox in de groenstrook naast de busopstelplaats grenzend aan het parkeerterrein en gelegen aan de Kruisbaakweg.
Nadelen:

-Zijn er niet.
Voordelen:

-Er is een geringe aanpassing aan de busopstelplaats en het looppad (verharding uitbreiden) benodigd om dit te realiseren.
-Doordat de busopstelplaats reeds ingericht is voor zwaar verkeer zal voor het het gewicht van de geldauto 7500 kg geen aanpassing van het straatwerk benodigd zijn.
-Er liggen geen kabels en leidingen in deze groenstrook bij deze positionering van de pinbox.
-Het aanrijden van het waardetransport is optimaal en conform de geldende voorschriften, ook is er geen overlast aan voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.
-Goede zichtlocatie mede in het kader van de veiligheid van onze klanten.
 Optie 2A
niet gewenst
Plaatsing pinbox in de groenstrook voor de DEEN supermarkt grenzend aan opstelplaats viskar en gelegen aan de pleintje voor de supermarkt.
Nadelen:
 
-Een gedeelte van de groenstrook worden verhard met straatwerk.
-Doordat het pleintje niet is ingericht voor zwaar verkeer zal door het gewicht van de geldauto 7500 kg aanpassing van het straatwerk benodigd zijn.
-Door het hoge gewicht van de geldauto zou schade kunnen ontstaan aan het
straatwerk en ondergelegen kabels en leidingen.
-Er liggen kabels en hoge drukleidingen in de nabijheid bij deze positionering.
-Achteruitrijden waardentransport geeft overlast aan de komende en gaande voetgangers en fietsers naar de supermarkt.
-Tijdens de aanwezigheid van de viskar zijn klanten en met hun aanwezige fietsen een obstakel wat niet gewenst is.
-Géén goede zichtlocatie mede in het kader van de veiligheid van onze klanten.
Voordelen:
 
-Er zijn geen voordelen.
 Optie 2B
niet gewenst
Plaatsing pinbox op de verwijderde groenstrook voor de DEEN supermarkt grenzend aan opstelplaats viskar en gelegen aan de pleintje voor de supermarkt.
Nadelen:
 
-De groenstrook wordt verwijderd en verhard met straatwerk.
-Doordat het pleintje niet is ingericht voor zwaar verkeer zal door het gewicht van de geldauto 7500 kg aanpassing van het straatwerk benodigd zijn.
-Door het hoge gewicht van de geldauto zou schade kunnen ontstaan aan het straatwerk en ondergelegen kabels en leidingen.
-Er liggen kabels en hoge drukleidingen onder deze positionering.
-Achteruitrijden waardentransport langs de voetgangersoversteekplaats geeft overlast aan de komende en gaande voetgangers en fietsers naar de supermarkt.
-Tijdens de aanwezigheid van de viskar zijn klanten en met hun aanwezige fietsen een obstakel wat niet gewenst is.
-Géén goede zichtlocatie mede in het kader van de veiligheid van onze klanten.
Voordelen:
 
-Er zijn geen voordelen.
 Optie 3
niet gewenst
Plaatsing pinbox in de groenstrook voor busopstelplaats en de DEEN supermarkt grenzend aan opstelplaats viskar en gelegen aan de pleintje voor de supermarkt.
Nadelen:
 
-De groenstrook wordt verwijderd en verhard met straatwerk.
-De busopstelplaats wordt ingekort hierdoor staat de bus over zijn achterzijde in de bocht naar de Boxenring.
-Doordat het pleintje niet is ingericht voor zwaar verkeer zal door het gewicht van de geldauto 7500 kg aanpassing van het straatwerk benodigd zijn.
-Door het hoge gewicht van de geldauto zou schade kunnen ontstaan aan het straatwerk en ondergelegen kabels en leidingen. 
-Er liggen kabels en hoge drukleidingen onder deze positionering.
 -Achteruitrijden waardentransport geeft overlast aan de komende en gaande voetgangers en fietsers naar de supermarkt.
Voordelen:
 
-Er zijn geen voordelen.
 Optie 4
voorkeur 2
Plaatsing pinbox in de groenstrook grenzend aan het parkeerterrein en gelegen aan de Kruisbaakweg.
Nadelen:
 
-Er vervallen 2 parkeerplaatsen en de groenstrook moet worden aangepast. 
Voordelen:
 
-Er liggen geen kabels en leidingen in deze groenstrook bij deze positionering van de
pinbox.
-Het aanrijden van het waardentransport is optimaal en conform de geldende voorschriften, ook is er geen overlast aan voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.
-Goede zichtlocatie mede in het kader van de veiligheid van onze klanten.
 
Noot: Zoals al eerder aangegeven staat voor de Rabobank het belang van de bewoners van Marken voorop!
 
Eventuele meerdere opties, door gesprekken met voorbijgangers:
Naast schildersbedrijf Kees Vlasbloem Naast schildersbedrijf Kees Vlasbloem
Door mogelijke parkeerautomaten, wordt het parkeerwachtershuisje overbodig Door mogelijke parkeerautomaten, wordt het parkeerwachtershuisje overbodig
   
Bijlagen behorend bij het Raadsdocument:
Bijlage I : Overwegingen Bijlage II : Hoofdlijnen ruimtelijke onderbouwing
Bijlage III : Voorbeeldfoto pinbox Bijlage IV : Overzicht locaties
Bijlage V : Foto´s voorgestelde locaties Bijlage VI : Situatietekening alle locaties
Bijlage VII : Voorkeurlocaties Rabobank
Informatie komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 38 (2014)
Foto's : PepProductions

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 19 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina