naar Marker Nieuws indexpagina
Brief inwoner Marken over Inrijden en Parkeren op Marken
 
Beste burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad,
 
Parkeren en inrijden, een erfenisje van de voormalige gemeente Marken. Het komt nog uit de tijd dat wanneer je een woning op Marken kocht, deze de eerste 10 jaar niet aan een “buitenstaander” mocht verkopen, want je moest tenminste bewoner of economisch verbonden zijn aan de gemeente. Toen de eerste auto op Marken verscheen waren de straatjes en bruggetjes veel smaller als dat ze nu waren en inrijden was zo goed als onmogelijk. Het gemeentelijk parkeerterrein werd aangelegd om inkomsten te werven uit het toerisme, een mooie aanvulling op de gemeente kas. Toen later het auto verkeer toenam heeft men de bruggetjes verbreed en versterkt, de straten verbreed en toen het uit de hand liep een inrijvergunningenstelsel in het leven geroepen. De inwoners lieten het gelaten over zich heen komen, gematigd als de Markers zijn, de opbrengsten vloeiden tenslotte terug in de gemeente kas, wat direct voordelen voor hun meebracht. Voor hun bezoekers kon men ontheffingen aanschaffen, deze opbrengsten vloeiden ook naar de gemeente kas. Doorgereden toeristen werden vriendelijk verzocht om zich naar de gemeentelijke parkeerplaats te vervoegen.
 
Maar de welvaart nam toe, meer en grotere auto’s verschenen, bruggen werden nog sterker gemaakt, het maximale toegestane gewicht voor voertuigen werd verhoogd van 2.000 kg naar 3.500 kg, bijna het dubbele, terwijl de funderingen van de kwetsbare karakteristieke woningen in de oude kern niets veranderde, dat moet de bewoner zelf op zien te lossen. Schade aan woningen was niet verhaalbaar bij de gemeente, want zij immers bestuurden het voertuig niet, maar maakte wel voorzieningen en gedoogde het.
 
Na de herindeling met omliggende gemeenten naar de gemeente Waterland is de wellust naar het genereren van meer parkeergelden in de kern Marken alleen maar toegenomen, het was toch een lekkere inkomsten pot. Illegaal werd meegewerkt door de gemeente om het overnachten van campers toe te staan , terwijl op het parkeerbonnetje werd aangegeven dat dit verboden is, en ook in de APV. ”Maar” zoals een ambtenaar zich liet ontvallen, ”het levert de gemeentekas lekker veel geld op”. Met de toename van nog meer auto verkeer is het de spuigaten uitgelopen. Van het vergunningenstelsel snapte niemand iets meer, ook de ambtenaren niet.
 
Op 17 mei van dit jaar plofte er een brief van de gemeente Waterland op de mat, met een uitleg. Er zijn er maar weinig die van deze uitleg iets gesnapt hebben. Helemaal toen die zelfde avond een beslissingswedstrijd tussen EVC en Monnickendam werd gespeeld, Honderden fout en hinderlijk geparkeerde auto’s blokkeerde letterlijk de Wallandweg en allen door een inrijverbod gereden. De opgetrommelde politie kwam, zag, en keek er naar, bang voor de hooligans en de aangestelde Boa’s hadden het te druk met het uitschrijven van bonnen aan bewoners die of vergeten waren na de aanschaf van een nieuwe auto hun inrijontheffing op tijd om te ruilen, of hun ontheffing op de verkeerde plek in de auto hadden liggen.
 
Iemand was verbaliseerd omdat zijn motor “hinderlijk” stond geparkeerd, navraag bij de gemeente leerde dat niemand hem kon vertellen wat het parkeerbeleid op motoren is. Toen hij drie weken later aan de boa vroeg waar hij zijn motor dan wel mocht parkeren, verwees ze hem naar de plek waar hij juist verbaliseerd was. Hij moest wel betalen. Hoe zit het eigenlijk met het parkeerbeleid voor bakfietsen? Op 18 september jongstleden stond bij mijn buurvrouw op haar eigen terrein een buitenlandse auto zonder toestemming geparkeerd. Zij wende zich tot een boa met het verzoek hier tegen op te treden, “daar hebben we geen tijd voor”, was het antwoord. De politie gaf alleen een advies om maar een hekwerk te plaatsen en kwam ook niet opdagen.  
 
De medewerkers van Deen supermarkt worden gek van de klagende bezoekers, of men kan wisselen, het apparaat geeft geen bonnetje, weten jullie hoe dit werkt, wie heeft dit systeem bedacht. Ik kom hier nooit meer! Zelf zag ik hoe een busje kwam aangereden, parkeerde naast de plasticfessen container, onmiddellijk doken er twee in “gevechtstenue” geklede figuren uit hun met spiegelfolie gecamoufleerde observatiepost, ondanks dat ze een verbodsbord hadden genegeerd (bord staat pal naast de container) werden zij niet bekeurd.
 
Ook iets geks, bij de eerste vier parkeerplaatsen voor de Deen rijdt men door een inrijverbod, terwijl de andere vier 20 meter verderop men in de blauwe zone kan staan, je moet het maar weten.
 
Op 9 oktober jongstleden hadden Duitse vrienden de reis van zo’n 5 uren er voor over om mij en mijn vrouw te verrassen op ons 25 jarig huwelijksfeest. Na vele pogingen te hebben ondernomen om een parkeerkaartje uit het apparaat te toveren en een opmerking van een andere toerist dat ook de andere apparaten niet werkten of niet snapten hoe te handelen, de boa’s waren nergens te bekennen, ook niet in hun observatiepost. Teleurgesteld als zij waren toen zij aan het eind van de middag weer huiswaarts wilden keren (wederom een ritje van 5 uur) en een bon van 90 euro vonden. Toen er nog parkeerwachters waren kon nog achteraf betaald worden. Wat een feest, ik persoonlijk schaam mij kapot voor al die bezoekers die op familiebezoek komen of een begrafenis bezocht hebben en een dergelijk cadeautje onder de ruitenwisser vonden.
 
Opeens heeft de portefeuillehouder niets meer te zeggen over de boa’s, een verzoek tot seponeren van deze transactie, daar gaat zij niet over, boa’s bepalen hun eigen beleid, wie neemt en stuurt de boa’s nu eigenlijk aan ? Mensen zijn van Marken verhuist, een van de ergernissen was dat hun bezoek, familie en vrienden moesten betalen, dat hoeft in de andere kernen niet. In de chaos die nu is ontstaan worden bokkesprongen gemaakt. Opeens worden maatschappelijke partners uitgenodigd voor een gesprek, terwijl de individuele burger een enquête wordt voorgehouden waar geen keus uit gemaakt kan worden, en de indruk te wekken dat deze nog inspraak hebben.
 
Optie 1: U moet betalen
Optie 2:. U zal betalen
Optie 3: Geen restitutie mogelijk
Optie 4: Geen keuze
 
Alleen huishoudens mogen reageren. Benieuwd hoe gereageerd zou zijn als voor de volgende opties zouden kunnen worden gekozen.
 
Optie 1. Meer betalen voor P/I
Optie 2. Minder betalen voor P/I
Optie 3. Niets betalen voor P/I
Optie 4. Anders n.l……., dan was er in ieder geval wat te kiezen geweest.
 
Gelijke rechten voor iedereen roept de portefeuillehouder in een t.v. interview in juni jongstleden we kunnen geen onderscheid maken tussen toeristen en inwoners van Marken. Maar dat onderscheidt wordt wel gevormd tussen Waterlanders die op Marken wonen en de Waterlanders in de andere kernen. Op Marken moeten de bewoners betalen om bij zijn of haar woning te kunnen komen, terwijl dit in de andere Waterlandse kernen niet zo is. De opbrengsten van de parkeergelden op Marken komen ten goede aan algemene middelen, dus ook de bewoners van de andere kernen profiteren er van. Ik ben van mening dat de bewoners van Marken gelijk gesteld dienen te worden met de bewoners in de andere Waterlandse kernen, die kunnen immers gratis hun woning bereiken en hun bezoekers hoeven toch ook niets te betalen.
 
Steeds meer wordt er via sociale media artikelen besteld. Ik zie straks gebeuren dat men Marken gaat mijden vanwege de kosten die dit met zich meebrengt of doorberekend aan zijn klant. Onlangs werd iemand geconfronteerd met een nota waarop al “eilandtax” opgevoerd was.
 
Leveranciers zijn meestal duidelijk herkenbaar aan hun reclame op auto en kleding en zouden zonder betaling, maar in achtneming van de geldende gewichtsbeperking, hun spullen moeten kunnen afleveren, meestal verblijven zij niet langer dan een half uur op Marken.
 
Als ik zelfs gemeenteraadsleden spot die met hun gezin een wandelingetje over het eiland maken en illegaal geparkeerd staan achter het Trefpunt (nog voor het boa tijdperk) gewoon omdat ze ook niet willen betalen.
 
De Emiel Roemers, Schultz-Van Haegen, gedeputeerden en nog meer van die bobo’s die niet betalen en nota bene met hun auto hinderlijk geparkeerd staan nabij de havenbuurt om een zwemstrandje te openen. Heeft men het dan over rechtsgelijkheid?
 
Ik pleit voor een gratis inrijontheffing/parkeerontheffing voor inwoners van Marken, waarbij parkeren op eigen terrein en in de daarvoor bestemde parkeervakken is toegestaan, fout en of hinderlijk geparkeerde auto’s moeten beboet worden. Wanneer er geen plek meer is zal men moeten uitwijken naar het grote parkeerterrein. Laden en lossen moet kunnen. De ontheffing zou bijvoorbeeld ieder jaar gratis om geruild moeten worden om de opschoning zo actueel mogelijk te houden. Dit zou ook moeten gelden voor leaseauto’s. Is het niet vreemd dat deze ieder jaar opnieuw aangevraagd en betaald moeten worden. Gelijke rechten voor iedereen.
 
De nu voorgestelde regels op parkeren en inrijden gaan het probleem niet oplossen. Het lost alleen de administratie chaos met betrekking tot de uitgegeven vergunningen op. Naarstig worden de parkeertarieven omhoog geschroefd, om de verliezen te compenseren nu de dagtoeristenbelasting wegvalt. Men wil vooral geen financieel gezichtsverlies.
 
Maar in Amsterdam moet ik toch ook betalen, soms wel 5 of 6 euro per uur, hoor je wel eens opgemerkt. Mag je een dorp als Marken met zo’n 1.800 inwoners, vergelijken met een wereldstad als Amsterdam met zo’n 900.000 inwoners. Nee! Als we rechtsgelijkheid willen nastreven, dienen we vergeleken te worden met de overige kernen in Waterland.
 
Ook in andere kernen van Waterland laten betalen
Wil men meer inkomsten uit parkeren, voer dan ook betaald parkeren in de andere kernen in.
Monnickendam, Broek in Waterland worden toch ook overspoeld met toeristen. Op het verenigingsplein en rond de haven in Monnickendam is meestal geen plek te vinden. De dorpsstraat van Uitdam is soms voor landbouwvoertuigen geen doorkomen aan, her en der staan soms aan beide kanten van de openbare weg voertuigen hinderlijk geparkeerd. Maar dat wordt allemaal gedoogd, waarschijnlijk om te zorgen dat de Markers met hun auto niet door het dorp kunnen racen.
 
Er zijn 292 aankondigen uitgeschreven in 3 maanden, dat zijn er bijna 100 per maand en dat in een klein dorpje als Marken, in de grotere kernen zou nog meer te halen zijn. Ben wel benieuw hoeveel van die aanschrijvingen een op heterdaad betrapte toerist betreft die het inrijverbod heeft genegeerd, ik persoonlijk denk 'nul'!
 
Ik zou niet akkoord gaan met hetgeen nu voorgesteld wordt, want wat heeft het bijvoorbeeld voor zin een hek te plaatsen bij de voetbal/tennisvereniging als hun bezoekers er niet kunnen komen ?
Kan alleen als het inrijverbod op de Wallandweg verdwijnt, plaats een bord doodlopende weg, (s minder uitnodigend om in te rijden) en op alle invalswegen blijft het inrijverbod uitgezonderd bestemmingsverkeer, dan kunnen in ieder geval al die ouders met hun kinderen op
zaterdagmorgen met een gerust hart gaan sporten en hoeft er geen boa op de uitkijk te staan om te handhaven.
 
Voorts zou een ieder die beboet is na 11 april 2016 zijn geld geretourneerd moeten krijgen, met grote willekeur is er verbaliseert, dan verwijs ik nog even naar het debacle op 17 mei jongstleden.
Tot slot is mijn indruk dat je als individuele burger in deze niet al te serieus wordt genomen en door de politiek veelal binnen tien minuten wordt af geserveerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Klaas de Groot
Kets 35
Marken  
 
Marken , 26 oktober 2016
 
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 43 (2016) en met toestemming van Klaas de Groot

Bron: Klaas de Groot, vrijdag 28 oktober 2016

naar Marker Nieuws indexpagina