naar Marker Nieuws indexpagina
Ontwerp-Omgevingsvisie gemeente Waterland 2030 ligt ter inzage
 
De gemeenteraad van Waterland heeft in de vergadering van 13 oktober 2016 besloten de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 ter inzage te leggen voor zienswijzen. De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt tot en met donderdag 15 december 2016.
 
Mening geven
In de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 heeft de gemeente de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Het ontwerp van de omgevingsvisie is tot stand gekomen door inbreng van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangstellenden. 

Inwoners en belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 15 december aanstaande weer mee doen aan het visieproces. Dat kan door per post of e-mail een reactie (zienswijze) in te dienen bij de gemeente.
 
Inloopbijeenkomst
Op woensdag 16 november organiseert de gemeente tussen 18.30 en 21.00 uur een open inloopbijeenkomst in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 in Monnickendam. Iedereen kan binnenlopen op het tijdstip dat het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomst kan de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 worden ingezien en kunnen vragen gesteld worden aan medewerkers van de gemeente.
 
Stukken inzien en meer informatie
De ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 kan worden ingezien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, via de pagina Omgevingsvisie en in het gemeentehuis. 
Informatie over het inzien van de stukken en het indienen van een zienswijze, leest u op de gemeentepagina in Ons Streekblad van donderdag 3 november 2016 en op de 
pagina Omgevinsgvisie. Op deze pagina vindt u ook informatie over het (totstandkoming)proces van de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030.
 
Ontwerp omgevingsvisie gemeente Waterland in PDF

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 4 november 2016

naar Marker Nieuws indexpagina