naar Marker Nieuws indexpagina
Herbestratingswerkzaamheden op Marken uitgesteld door PWN
 
Op vrijdag 20 januari 2017 hebben wij u ge´nformeerd over de werkzaamheden aan de Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat op Marken. We hadden aangeven dat de werkzaamheden in de week van maandag 6 februari 2017 zouden starten. 

Na overleg met waterleidingbedrijf PWN, is aangegeven dat PWN graag vooruitlopend aan de werkzaamheden van de gemeente, hun waterleidingnet deels willen vervangen en aanpassen. 
PWN heeft in hun planning de werkzaamheden aan de hierboven genoemde straten naar voren kunnen schuiven. Hierdoor wordt de uitvoeringsdatum van de gemeente wat naar achter geschoven.
 
Nieuwe planning
De verwachting is dat de PWN in de week van maandag 23 februari 2017 start met de werkzaamheden aan hun leidingen in de Akkerstraat, Hoogkamplaan en Noorderwerfstraat op Marken. Aansluitend op deze werkzaamheden gaat de gemeente direct van start met de bestrating. 

De PWN informeert omwonenden middels een bewonersbrief over de exacte startdatum van hun werkzaamheden. Namens de gemeente zal onze aannemer omwonenden informeren over de startdatum van de bestratingswerkzaamheden.  Deze werkzaamheden zullen voor zover mogelijk direct aansluiten aan de werkzaamheden van PWN om de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk te laten duren.
 
Vragen en contact gegevens
Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de heer Justin Verleg via telefoonnummer (0299) 658 574 of via e-mail:  j.verleg@waterland.nl
 
 
Tekening definitief ontwerp Overzicht plantsoorten Parkeerband

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 8 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina