naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeenteraad Waterland buigt zich over zienswijzen op omgevingsvisie
in de voorbereidende vergadering van donderdag 2 maart 2017, agendapunt 2
  Zienswijzennotitie & Nota van Wijzigingen vrijdag 17 februari 2017  
 
De gemeenteraad van Waterland buigt zich in de voorbereidende vergadering van donderdag 2 maart 2017 over de zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030. Het ziet er naar uit dat een aantal zienswijzen leiden tot veranderingen. Verwacht wordt dat gemeenteraad op 9 maart 2017 een besluit neemt over de zienswijzen en over de uiteindelijke Omgevingsvisie Waterland 2030.
 
36 zienswijzen
In de Omgevingsvisie Waterland 2030 legt de gemeente de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vast. Het ontwerp van de omgevingsvisie, tot stand gekomen door inbreng van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangstellenden, heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen voor zienswijzen. De gemeente heeft 36 zienswijzen ontvangen.
 
Veranderingen
“Ik ben blij met de ingediende zienswijzen. We hebben de zienswijzen onderzocht en een aantal zienswijzen geven aanleiding om aan de raad voor te stellen de Omgevingsvisie gewijzigd vast te stellen”, aldus verantwoordelijk wethouder Jean van der Hoeven.
 
Naast de veranderingen door de zienswijzen, wordt ook een Energiekansenkaart aan de visie toegevoegd. “De Energiekansenkaart biedt inspiratie en geeft uitleg over mogelijkheden rond -duurzame- energiebesparing. De kaart is een eerste opzet en moet op korte termijn uitgewerkt worden naar een digitale Energiekansenkaart op internet.”
 
Ontwerp omgevingsvisie gemeente Waterland in PDF (vrijdag 4 november 2016)

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 17 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina