naar Marker Nieuws indexpagina
Wijziging aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf op Marken
periode donderdag 9 maart t/m vrijdag 21 april 2017
 
Bezwaarmogelijkheid  
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Waterland. Het adres is:
 
De burgemeester van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.
 
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:
  • uw naam, adres en handtekening;
  • een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
  • de reden waarom u bezwaar maakt.
Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:
 
Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM
 
Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.
Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode.
Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op http://www.waterland.nl/bezwaarschrift/
Bij een voorlopige voorziening via loket.rechtspraak.nl/Burgers/
 
Gepubliceerd op dinsdag 14 maart 2017
tweede periode woensdag 28 december 2016 tot en met dinsdag 24 januari 2017
eerste periode dinsdag 15 november 2016 tot en met woensdag 28 december 2016

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 15 maart 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina