naar Marker Nieuws indexpagina
Deltacommissaris krijgt rapport ‘Marken boven water’ overhandigd
Aandacht voor bouwen van waterbewuste woningen op Marken
Luzette Wagenaar-Kroon en Wim Kuijken
 
Op maandag 13 maart 2017 kregen de bewoners van Marken tekst en uitleg in dorpshuis ‘Het Trefpunt’ over het rapport ‘Marken boven water’, deel II Bouwstenen voor een waterbewuste toekomst. Afgelopen maandag kreeg Deltacommissaris Wim Kuijken dit rapport officieel overhandigd door de burgemeester van Waterland, Luzette Wagenaar-Kroon.
 
In 1916 werd Marken getroffen door een grote watersnoodramp en de Marker bewoners kennen dus de kracht van het water. Daarom is Marken een goed voorbeeld van het nieuwe overheidsdenken in de pilot “Meerlaagsveiligheid”. In dit denken wordt waterveiligheid vanuit drie aansluitende niveaus benaderd. De eerste laag wijst op een veilige dijk ter voorkoming van overstroming. De tweede laag op de ruimtelijke inrichting, zoals waterbewuste woningen, voor als er zich toch een overstroming voordoet. De derde laag richt zich op evacuatie en zelfredzaamheid van bewoners. 

Op  Marken is onderzoek gedaan naar met name de tweede laag van de pilot “Meerlaagsveiligheid”: hoe richt je Marken waterbestendig in zodat het leven met water weer een vanzelfsprekendheid wordt? In het onlangs verschenen rapport “Marken boven water” deel II worden de resultaten van dit brede onderzoek weergegeven. Het bevat voorstellen en ideeën om woningen op Marken zó te bouwen dat bewoners zelfredzaam zijn bij overstromingen. Dit zogeheten waterbewust bouwen is ook van belang voor de rest van Nederland. Reden genoeg om stil te staan bij en aandacht te vragen voor dit rapport.
 
Er ligt nu een rapport met aanbevelingen voor de toekomst. Voor het schiereiland Marken, voor de gemeente Waterland, maar ook voor de hele regio en wellicht voor heel Nederland. Daar was het immers om te doen in de pilot, een breed scala aan opties, waar ook anderen hun voordeel mee kunnen doen. Waterbewust bouwen van “zelfredzame woningen” kunnen naast de lagere risico’s van wateroverlast, ook andere woonkwaliteiten opleveren. Het wonen op een hogere verdiepingsvloer geeft bijvoorbeeld meer uitzicht, zelfs zicht óver de dijk. Maar ook een koppeling met energieneutraliteit biedt een toegevoegde waarde. Het rapport kan een vervolg zijn op al bestaande initiatieven, ze nog sterker maken en vooral de leefbaarheid vergroten. Het gedachtegoed van Meerlaagsveiligheid komt voort uit de overtuiging dat met de doorrekening van de verwachte zeespiegelstijging en de toename van onverwachte weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering, alleen dijkversterking niet meer afdoende is. Als we ons goed voorbereiden op het leven met water hoeft het geen last te worden.
 
Medewerkers van onder andere Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, gemeente Waterland, de Deltacommissaris en enkele inwoners van Marken verzamelden maandagmiddag op de grote parkeerplaats van Marken. Vandaar werd er via een educatieve wandeling naar de Marker haven gelopen. Onderweg werd er uitleg gegeven over het waterbewust bouwen op Marken. Op de brug, nabij het kijkhuisje van Sijtje Boes, werd het rapport ‘Marken boven water’ officieel overhandigd door Luzette Wagenaar-Kroon aan Wim Kuijken.
 
Aansluitend werd er in taverne ‘De Visscher’ nog ‘eerste’ exemplaren van het rapport overhandigd door mevrouw Wagenaar-Kroon aan bestuurders van medewerkende instanties.
 
Rapport 'Marken boven water' deel II Bouwstenen voor een waterbewuste toekomst in pdf
Er werd verzameld op de grote parkeerplaats van Marken
Wandeling door Marken
Officiële uitreiking rapport 'Marken boven water' aan Deltacommissaris Wim Kuijken
Uitreiking rapport 'Marken boven water' aan bestuurders / personen van meewerkende instanties
    Cees Loggen (Provincie Noord-Holland)
Cees Loggen (Provincie Noord-Holland) Nanou Beekman (Rijkswaterstaat) Nanou Beekman (Rijkswaterstaat)
Kees Stam (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) Kees Stam (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) Roald Lapperre (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
Roald Lapperre (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Roald Lapperre (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Jaap Visser (werkgroep wonen Eilandraad Marken)
Rapport 'Marken boven water' deel II Bouwstenen voor een waterbewuste toekomst in pdf

Bron: PepProductions, maandag 15 mei 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina